SUMMIT

SUMMIT is de dossierregistratie-applicatie voor het registreren van onderzoeksdata voor handhavers, rechercheurs en analisten. Onze diverse modules worden gebruikt door Gemeentes, Inspectiediensten en de Koninklijke Marechaussee.

SUMMIT is de dossierregistratie-applicatie voor het publieke domein

SUMMIT zorgt ervoor dat wij samen met onze licentiehouders, Nederland iedere dag een stukje veiliger maken. Dit kan vanaf de eerste melding tot aan een digitaal procesdossier voor het Openbaar Ministerie. Wat de wens ook is, met de verschillende modules en configuratie opties in SUMMIT, leveren wij een applicatie op maat.

1 product geschikt voor 3 primaire doelgroepen

SUMMIT is een ideaal dossiervormingsprogramma voor drie primaire doelgroepen. De eerste doelgroep betreft ambtenaren en onderzoekers die voor hun werk op het gebied van fraude en integriteit of de WWFT wetgeving onderzoek verrichten. De tweede doelgroep zijn de handhavingsambtenaren die ervoor zorgen dat wij veilig zijn op straat en alle incidenten direct en snel kunnen registreren. De laatste, en tevens de grootste doelgroep, zijn de opsporingsambtenaren van Nederland die ervoor zorgen dat zwaardere criminele delicten onderzocht worden, en zonodig voorgeleid kunnen worden.

SUMMIT modules

SUMMIT Fraude en Integriteit zorgt ervoor dat iedere onderzoeker in staat is om op veilige wijze een onderzoek te ondersteunen

SUMMIT Fraude en Integriteit

SUMMIT Fraude en Integriteit zorgt ervoor dat iedere onderzoeker in staat is om op veilige wijze een onderzoek te ondersteunen. Licentiehouders die dit product afnemen werken met vier basis modules van SUMMIT. Dit zijn de modules; Meldingen en Signalen, Onderzoek, Zoeken en Speuren en Managementtool. De combinatie van deze modules geeft buitengewoon opsporingsambtenaren de mogelijkheid veilig en afgeschermd onderzoek te kunnen doen.

Handhavings-, en opsporingsambtenaren bouwen onderzoeksdossiers met SUMMIT

SUMMIT Opsporing

SUMMIT Opsporing is het softwaresysteem dat het volledige werkproces in rechercheonderzoeken ondersteunt. Licentiehouders die dit product afnemen werken met een combinatie van SUMMIT Modules. Meldingen en Signalen, Opsporing, Verzoeken, Zoeken en Speuren, Bronnen en Inwinning en Managementtool. De combinatie van deze modules biedt rechercheurs de mogelijkheid grondig onderzoek te kunnen doen.

Over SUMMIT

Flexibel & Betrouwbaar

Via modules en configureerbare opties in deze modules kan SUMMIT geheel op maat worden gemaakt voor jou als klant. Daarnaast is het bij ons mogelijk een Request for Change (RfC) in te dienen, waarmee bestaande functionaliteit wordt aangepast of nieuwe functionaliteit kan worden toegevoegd en houden wij zelf ook de wetgeving zoals de WPG en AVG goed in de gaten. De innovatie roadmap bepalen we samen, zodat jouw gebruikers altijd werken met een toegankelijke, beschikbare en bereikbare applicatie.

ISO 9001 en 27001 gecertificeerd

SUMMIT is ISO 9001 en 27001 gecertificeerd. Het kunnen registreren van confidentiële informatie is voor ons en onze gebruikers van groot belang. Op basis van het zgn. ‘autorisatiemodel’ ondersteunt SUMMIT vergaande mogelijkheden om specifieke rollen en bevoegdheden in te stellen, zowel per eenheid als per dossier. Dit betekent dat gevoelige informatie zeer goed beschermt kan worden voor medewerkers die hiervoor niet geautoriseerd zijn.

We verliezen nooit de dagelijkse praktijk uit het oog

We verliezen nooit de dagelijkse praktijk uit het oog: de exacte inrichting van SUMMIT wordt afgestemd op de individuele behoefte van de organisatie. Dit doen we door in eerste instantie samen met een kerngroep van de klant een projectplan op te stellen waarin we vooraf al alle inrichtingsvraagstukken bespreken en uitwerken. Zodra dit klaar is, kan daarna de daadwerkelijke installatie en eventuele datamigratie ook vlot gedaan zijn.

Services

Domeinkennis Nederlandse Strafrechtketen
Ontwikkelen van webapplicaties
Faciliteren van gebruikersopleidingen
Bereidheid extra stappen te zetten & pro-actief

Wij stoppen niet bij het leveren van SUMMIT, want data registratie wordt pas echt zinvol wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan. Daarom zorgen wij voor goede implementatie begeleiding en uitgebreide opleidingen voor alle gebruikers van SUMMIT. 

Benieuwd naar wat we samen kunnen bereiken?

Neem contact met ons op

Apeldoorn hoofdkantoor

Conclusion Confidential

+31 (0)575 564 697