Van nieuw en onwennig naar een MT dat elkaar de waarheid zegt

Waterschap Rivierenland zorgt voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Hun primaire proces moet dan ook altijd doorgang vinden. Daarnaast moet de organisatie op elk moment crises in watermanagement kunnen bestrijden. IT is essentieel voor alle processen binnen het waterschap. Het is dus van belang dat de IT-afdeling naar behoren functioneert en dat de teamleden naadloos samen kunnen werken.

Klant

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Conclusion

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Publicatiedatum

15 maart 2021

Conclusion Case | Waterschap Rivierenland

Uitdaging: een goed op elkaar ingespeeld MT

De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland bestaat uit een kleine honderd medewerkers die zo’n tien procent van het totale personeelsbestand vertegenwoordigen. Ze worden geleid door een zeskoppig MT. Dit zijn allen professionals en experts op hun vakgebied, maar vanwege de recente formering is er nog ruimte om nader tot elkaar te groeien. Zoals de organisatie het zelf beschrijft:

Na de vorming van een nieuw MT met nieuwe leidinggevenden en nieuwe teamleiders, is het onze wens om hier een echt team van te maken.

dr. ir. Rene van de Looij, Afdelingshoofd Informatie en Digitalisering

De vraag van het waterschap richtte zich op de wens om persoonlijk dichter naar elkaar te groeien en om als MT beter te kunnen samenwerken richting het gezamenlijke doel. De wens was om meer verbindend leiderschap te krijgen in plaats van directief leiderschap.

Oplossing: leiderschapsprogramma op maat

Op basis van de klantvraag ontwikkelde Conclusion Consulting een op maat gemaakt leiderschapsprogramma. Interactie en verbinding stonden hierin centraal, waarbij de ontwikkeling van het team, het leren werken in een gezamenlijke doelstelling en verbroedering de hoofdelementen waren. Het beoogde effect richtte zich op het aanleveren van concrete tips en tools om de samenwerking, de communicatie en wijze van aansturing te verbeteren.

 Hierbij waren de hoofddoelstellingen:

  1. Ontwikkelen van individu en team op het gebied van samenwerking en communicatie;
  2. Ontwikkelen van individu en team op het gebied van leiderschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke doelstelling;
  3. Verbinden en verbroedering van het MT-team.

Er werd gebruikgemaakt van eigen ervaring uit de krijgsmacht en consultancy, waarbij de deelnemers werden geïnspireerd met praktijkvoorbeelden uit beide perspectieven. Ook werden ze met interactieve oefeningen uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen. Zoals een van de deelnemers in zijn evaluatie schreef:

"De trainer brengt ervaring vanuit de krijgsmacht en weet deze op een mooie manier te relateren aan de praktijk van mijn organisatie."

Resultaat: een team dat op constructieve wijze doelen behaalt

Het resultaat van het leiderschapsprogramma mag er zijn. In een tweedaags programma bezochten de deelnemers diverse locaties zoals het Nationaal Militair Museum en de Grebbeberg. Daarbij inspireerden de trainers met bewezen theorie uit krijgsmacht en consultancy, om vervolgens samen met de deelnemers concreet te worden in hun dagelijkse praktijk. Inspiratie door storytelling, praktisch ingerichte theorie, vertrouwen opbouwen tussen deelnemers en een inspirerende omgeving waren ingrediënten van een geslaagd programma. De deelnemers zijn enthousiast en passen het geleerde inmiddels dagelijks toe tijdens hun werkzaamheden. Zoals zij zelf beschrijven:

"Zonder Battlefield to Business zou het team nog teveel uit eenlingen bestaan. De aanpak heeft ons dichter bij elkaar gebracht."

Inmiddels heeft de samenwerking tussen Conclusion en het Waterschap Rivierenland zich uitgebreid. Door het succes zijn er meerdere klantvragen op het gebied van leiderschap ontstaan, maar ook bieden we samenwerking op het gebied van digitalisering. Zo is er een verdieping georganiseerd op het initiële programma en hebben ook andere teams binnen de organisatie het programma mogen volgen. Daarnaast fungeert een van onze trainers inmiddels als coach van het MT.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een van de 21 waterschappen in Nederland. De organisatie werkt aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. De belangrijkste taken van het waterschap richten zich op sterke dijken, voldoende en schoon water, (vaar)wegbeheer en crisisbeheersing.

Digitale transformatie binnen de overheid

Conclusion in de overheid, openbare veiligheid en non-profit

Overheid, openbare veiligheid en non-profit is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in deze markt?