Van fysieke markt naar digitale marktplaats. Mét een prima nachtrust

IT-omgevingen bewijzen vaak jarenlang goede diensten. Tot het moment dat ze verouderd raken. Het gevolg: onnodige verstoringen, updates slurpen tijd, onderhoud wordt lapwerk en reparaties zijn te duur. Intussen vraagt je markt om meer flexibiliteit en schaalbaarheid, duurzaamheid en dus een IT-omgeving die dit allemaal aankan. Herkenbaar?

Klant

Royal FloraHolland

Corporate logo Royal FloraHolland

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Business continuity

Publicatiedatum

24 februari 2021

Man staat in een magazijn met een krat rozen

Wel voor de Nederlandse coöperatie Royal FloraHolland - de grootse bloemenveiling ter wereld. De onderneming worstelde met een verouderd en complex IT-landschap. In 2016 gooide de coöperatie het roer om. Mét lef. En met een helder programma: ‘Building the future while renovating the core’. Terwijl Royal FloraHolland zelf de vernieuwing inzette naar een digitale marktplaats, klopte het bij Conclusion aan voor het renoveren van de core. We brachten het on-premise IT-landschap naar de publieke cloud, inclusief alle applicaties. Een complexe operatie, die uiteindelijk het efficiënte en flexibele landschap opleverde waarmee Royal FloraHolland zich vernieuwend op de internationale markt kan positioneren.

Het uitgangspunt: Flowering the world together

Royal FloraHolland is de grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld. De oer-Hollandse coöperatie telt ruim 4.000 kwekers en verwerkt ruim 100.000 transacties per dag, met een jaarlijkse omzet van 4,6 miljard euro. Dagelijks voorziet de veiling de wereld van verse bloemen en planten. De bijdrage van deze gigant aan de Nederlandse economie is aanzienlijk. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het bedrijf.

De ambitie: wereldwijd relevant zijn én blijven

Royal FloraHolland gebruikt van oudsher 38 handelsklokken owereldwijd bloemen en planten te veilenKopers dingen mee, zowel op locatie als op afstand. Toch wisten steeds meer kopers en kwekers elkaar inmiddels te vinden buiten die fysieke klok om. Daarmee ontstond de kans om hen met een digitaal platform te faciliteren en zo ‘binnenboord’ te houden. Wmerkten dat onze processen hier onvoldoende op toegerust waren,” zegt André van der Linden, CIO Royal Flora Holland. “Met het risico geen internationale groei te kunnen realiseren. Onze wereldwijde relevantie in de sierteeltsector zou op de lange termijn kunnen afnemen.”  

Cruciaal dus om het hele proces van veilen tot en met de logistieke en financiële afhandeling beter te stroomlijnen. Een zero risk digitale transformatie waarbij de organisatie 24x7 operationeel bleefMet als doel een dynamisch sierteeltplatform.

“Ons perspectief: een dynamisch sierteeltplatform, een digitale, datagedreven marktplaats. Maar  ons applicatielandschap bleek ongeschikt voor dat doel.”

- André van der Linden, CIO Royal Flora Holland

De keuze: de voordelen van Conclusion

Om dit digitale handelsplatform te realiseren, koos Royal FloraHolland Conclusion als partner. Om de huidige IT zodanig te transformeren naar een state-of-the-art IT-omgeving, dat die op een goede manier zou aansluiten aan Floridayde naam van het handelsplatform. Een IT-omgeving volledig in de public clouddie bovendien volledig schaalbaar is. Met alle (kosten)voordelen vandien. Daarmee kreeg Royal FloraHolland de handen vrij om een platform neer te zetten dat de fysieke en digitale wereld succesvol bij elkaar brengt.

Waarom de keus voor Conclusion?

Modernisering van je hele IT-landschap betekent een omvangrijk transformatieproces. Waarom de keus voor Conclusion? Het antwoord is drieledig. Allereerst vonden we elkaar in de drive de transformatie naar de cloud solide neer te zetten. Bovendien werd Royal FloraHolland aangetrokken door ons ecosysteem. Het wilde, naast de expertise op de benodigde infrastructuur, het netwerk en de applicaties, ook gebruikmaken van andere specialisaties binnen ons Conclusion ecosysteem, ook in de toekomst. Want die vormde de derde reden: vanaf het begin was de intentie om samen vérder te kijken dan een tijdgebonden project.

Royal FloraHolland wil ook in de toekomst weerbaar en wendbaar zijn en bovenop innovatiekansen zitten. Daarom ging de onderneming voor de digitale transformatie een lifetime partnership met ons aan. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het transformeren van het applicatielandschap, de netwerken en de public cloud én de non-cloud- infrastructuur.

De deal: 100% vertrouwen

André van der Linden: “Conclusion heeft bij de strategie, realisatie en executie van ons platform een doorslaggevende rol gespeeld. Alle applicaties, inclusief de commerciële, logistieke en financiële systemen zijn gemoderniseerd. Onze samenwerking bleek een cruciale randvoorwaarde om als digitaal handelsplatform succesvol te kunnen zijn.”

“Conclusion heeft bij de strategie en executie van ons platform een doorslaggevende rol gespeeld.”

André van der Linden, CIO Royal Flora Holland

En omdat Royal FloraHolland 100 procent moet kunnen vertrouwen op technologie, nam Conclusion de verantwoordelijkheid voor de technologie over. Digital process outsourcing. Oftewel: Nachtrust-as-a-Service. Eén van onze paradepaardjes.

Wat we deden, doen, en wat dat oplevert.

 • Met behulp van cost management hebben we het grote brok IT-kosten opgebroken in applicatiespecifieke kosten. Daarmee geven we de business product owners een stuur in handen.
 • Door het introduceren van scaled agile concepten kan Royal FloraHolland aanzienlijk directer en sneller sturen op prioriteiten. Bovendien kunnen de team backlogs worden afgestemd op de strategische prioriteiten.
 • Doordat we onder architectuur werken, houden we steeds focus op de hoofddoelstellingen. Zo is geborgd dat alle activiteiten bijdragen aan die doelstellingen - én voorkomen we legacy.
 • Toepassing van security by design zorgt voor een sterk verhoogde veiligheid van het hele IT-landschap.
 • We kijken continu zes maanden vooruit. Op die manier is permanent een optimale teamsamenstelling gegarandeerd: in capaciteit én expertise.
 • Om de grote hoeveelheid verstoringen terug te dringen is vanaf dag 1 gestart met een professioneel 24/7 operations center, dat de regie voert over storingen en er ook voor zorgt dat een storing niet een tweede keer optreedt. Cruciaal: een continu lerend problem management en lifecycle management op alle componenten.
 • We borgen de samenwerking ook op tactisch en strategisch niveau. Dat zorgt ervoor dat ook moeilijke beslissingen op juiste gronden worden genomen. En dat we samen blijven streven naar een strategische win-win.
 • Je weet waar je aan toe bent. Je kunt rekenen op voorspelbaarheid in technische mogelijkheden en oplostijden bij incidenten.

Zo werkten we samen toe naar toekomstbestendigheid

Transformatie naar public cloud

Samen met Royal FloraHolland migreerden en transformeerden we het complexe en IT-landschap naar de public cloud: van ruim 300 businessapplicaties terug naar 140 business applicaties in de Cloud, 50 SAAS en 10 on-premise. Het markeerde het einde van dubbele en niet gebruikte functionaliteit. En het bracht de complexiteit van het beheer en het landschap sterk terug.

Van der Linden: “Het applicatielandschap vormt de basis van ons werk en is dus bedrijfskritisch. Alles moet áltijd beschikbaar, wendbaar en weerbaar zijn.” Het complete applicatielandschap werd gerationaliseerd: van standaard apps tot maatwerk, van oud tot nieuw. Daarna werden alle applicaties geüpdatet, gemoderniseerd en gescript om automatisch getest en uitgerold te worden. De vaak verouderde en sterk verweven infrastructuur, die voor veel complexe storingen zorgde, is in de cloud ontrafeld en getransformeerd naar autonome blokken, zodat een storing in één component niet het falen van het hele landschap betekent. Een flinke klus, die 20 maanden in beslag nam. En met een fantastisch resultaat. Het landschap is nu schaalbaar en daarmee klaar voor de toekomst van de digitale veiling.

Op dit onderdeel werk(t)en deze bedrijfsonderdelen van het Conclusion ecosysteem samen:

 • Conclusion Enablement : migratie naar AWS Cloud en blijvende doorontwikkeling van applicaties.
 • Conclusion Mission Critical : het opzetten en doorontwikkelen van een 24/7 operating center, pro-actieve monitoring van alle applicaties, netwerken en infrastructuur.
 • AMIS Conclusion : essentiële bijdragen aan cloud architectuur, ombouw applicaties en CI/CD (Continuous Integretation, Continuous Delivery). 
 • myBrand Conclusion : migratie SAP-applicaties naar de AWS Cloud en technisch applicatiebeheer SAP Hybris Billingketen.
 • Conclusion Low Code Company : applicaties overzetten naar een Mendix-omgeving.
 • Conclusion Digital : ontwikkeling customer journey en vormgeving website.
Nachtrust-as-a-Service 

24x7 beheert Conclusion Mission Critical, onderdeel van ons ecosysteem, het bedrijfskritische IT-landschap van Royal FloraHolland. Het is daarmee te allen tijde weerbaar tegen cybercrime en wendbaar voor toekomstige veranderingen. Zo blijft de veiling de klok rond operationeel. Nu én in de toekomst.

Op dit onderdeel werkten deze Conclusion bedrijfsonderdelen samen: 

 • Conclusion Enablement : optimalisatie veiligheid en beheer applicaties, versneld doorvoeren wijzigingen in apps en meedenken over nieuwe technologieën zoals IoT.
 • Conclusion Digital Resilience : borging veiligheids- en privacystandaarden en preventie/monitoring van veiligheidsincidenten.
 • Conclusion Mission Critical : ketenregie applicaties en aansturing IT-dienstverlening. 24x7 verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van de complete IT-omgeving.
Lifetime partnership

Conclusion en Royal FloraHolland zijn een lifetime partnership aangegaan op het gebied van digitale transformatie. In deze samenwerking draagt ons (unieke) ecosysteem, bestaande uit ruim 28 zelfstandig opererende bedrijfsonderdelen, de verantwoordelijkheid als de technologiepartner voor Royal FloraHolland. Afhankelijk van de vraag kan Conclusion op- of afschalen waar nodig, afgestemd op de wensen van Royal FloraHolland. Met het lifetime partnership realiseert Royal FloraHolland de leverbetrouwbaarheid, minimaliseert ze verstoringen en is het bedrijf klaar voor de digitale toekomst Floriday. En daar was het Royal FloraHolland uiteindelijk om te doen.

Bij het Lifetime partnership zijn alle relevante Conclusion bedrijfsonderdelen betrokken.

Benieuwd naar jouw brug naar de toekomst?

Ard van der Lee

Ard van der Lee

Directeur
AvanderLee@conclusion.nl