Samen onderweg naar een adaptive én connected enterprise

Als onderneming in een internationaal speelveld streef je minimaal naar consolidatie van je positie. Maar dat is niet voldoende, als je opereert in een markt die volop in de schijnwerpers staat en continu beweegt. Dan zoek je naar systemen die twee uitdagingenverenigen: zowel bedrijfszekerheid bieden als de technologische mogelijkheden om voorop te blijven lopen.

Voor die uitdagende digitale-transformatieslag koos energieleverancier Eneco opnieuw voor zijn business & mission critical partner Conclusion. Waarbij services en technologie naadloos dienen aan te sluiten. En maatschappelijk belang en businesskansen centraal blijven staan.

Klant

Eneco

Eneco stapt over naar cloud SAP on Azure

Markt

Energie & Utilities

Thema

Adaptive enterprise applications

Publicatiedatum

24 februari 2021

digitale transformatie door ERP-systeem Windpark Delfzijl Noord

Mission Critical partner

‘Duurzame energie van iedereen’ luidt de missie van Eneco.

Met daarin twee beloftes:

 1. Als energie van iedereen is, moet het altijd beschikbaar zijn. En het is eenvoudig: als je levering van stroom en warmte nooit mag haperen, maakt dat veel systemen in de onderneming bedrijfskritisch. Dat vraagt voor het totale IT-landschap om een mission critical businesspartner.
 2. Om duurzame energie te leveren investeert Eneco continu in groene productiemethoden, via bijvoorbeeld wind, zon en duurzame gasproductie. Die methoden moeten uiteraard effectief geïntegreerd worden in de totale infrastructuur.

Vanuit Conclusion maken we technisch mogelijk dat Eneco steeds weer kan vernieuwen: mission critical adaptief én met een connected IT-landschap.

Onze reis naar innovatie

Om Eneco te ondersteunen een adaptieve en connected enterprise te worden, pakken wij de rol van technologisch enabler. In de loop van de tijd vullen we die rol steeds verder in, met toenemende businesswaarde voor Eneco.

We begonnen onze reis met een aantal technologische vernieuwingen en services om het IT-landschap meer adaptief te krijgen. Gaandeweg zijn we steeds meer zaken gaan verbinden, bedrijfsintern en extern. Het realiseren van deze verbindingen geeft belangrijke meerwaarde aan Eneco’s zakelijke kansen. Maar laten we beginnen bij het begin.

SAP on Azure

Ruim drie jaar geleden besloot Eneco dat de gegevensbestanden en infrastructuur te complex en verouderd waren om het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen snel en goed genoeg te ondersteunen. Behoefte aan meer wendbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid stimuleerde Eneco om de keus voor een toekomstbestendiger IT-landschap te maken. Op ons advies besloot Eneco als een van de eerste ondernemingen - wereldwijd(!) - om de stap te zetten van de migratie van SAP naar de public cloud, via Microsoft Azure. Wij verzorgden de volledige migratie en leveren de services om het platform te onderhouden, inclusief een technologische roadmap naar de toekomst.

Spraakmakende migratie

De migratie was om meer dan één reden spraakmakend. Omdat we een pioniersrol vervulden. Omdat we de migratie in verrassend korte tijd - te weten 7 weken - realiseerden. En omdat de naadloos verlopen overgang Eneco snel en probleemloos de beschikking gaf over haar nieuwe en toekomstbestendige omgeving, met een aanmerkelijk snellere performance. Daarmee kon de verdere weg naar innovatie worden ingeslagen. Inmiddels hebben wij ook de migratie van SAP Eneco België naar de Oracle Cloud succesvol afgerond en in beheer genomen. Waarmee de internationale uitbreiding van onze dienstverlening op SAP en public cloud een feit is.

“Ik hoop dat we met ons verhaal andere bedrijven kunnen inspireren om over te stappen naar de public cloud.”

Sander van Steenis, Manager Business Technology Eneco

Migratie van de OT-omgeving

In dezelfde periode als de SAP-migratie verzorgden we de migratie van het kavel ‘Operationele Technologie’ binnen Eneco’s IT-landschap. Dit kavel heeft een grote complexiteit, door de veelheid aan connecties naar buitenliggende assets zoals windmolenparken en warmtekrachtcentrales. We realiseerden deze migratie via de inrichting van een flexibel private cloud platform. Deze OT-omgeving ligt dicht aan tegen de Trading-omgeving van Eneco: daarmee zijn beide zeer mission critical. In ons beheer werken we toe naar een toekomstbestendig platform: weerbaar, wendbaar, met technologische oplossingen zoals PAAS- en SAAS diensten in de public cloud en met transformatie van een groot aantal applicaties.

vrouw op fiets

Vertrouwen in partnership

De projecten hierboven vormden de start van een samenwerking die de afgelopen 2,5 jaar sterk is uitgebreid. Inmiddels heeft Eneco het volledige Trade-landschap - meer dan 3 x zo groot als de OT-omgeving - naar Conclusion overgebracht. Als technisch enabler willen we onze partner in deze omgevingen sneller en toekomstbestendiger maken. Met het beheer van beide omgevingen kunnen we extra waarde toevoegen voor Eneco’s businessdoelen, door optimale benutting van het technologisch potentieel. De uitbreiding van onze samenwerking markeert het vertrouwen in het partnership dat de hele reis kenmerkt die we samen maken op weg naar vernieuwing.

“In een hoog beschikbare omgeving als de onze moet je kunnen bouwen op je partner. Voor ons is dat Conclusion Mission Critical.”

Rob Koole, Head of Business Operations & Support Eneco

IoT platform

De enorme diversiteit aan assets bij Eneco creëerde de vraag naar een centraal platform, om de data uit al die assets beter te kunnen benutten. Een IoT-platform, adaptive en connected met meerdere landschappen en verschillende soorten (business-)applicaties. Met als voordeel voor Eneco de mogelijkheid om zoveel mogelijk te standaardiseren, zijn concurrentiepositie te versterken en nog meer tegemoet te komen aan de wensen van zijn klanten. Wij hebben de weg van een mvp naar een volwassen platform de IoT-on-Azure omgeving ontwikkeld en in beheer genomen. Dagelijks worden hier nieuwe assets en features aan toegevoegd. Dit om meer - en meer real-time - te kunnen rapporteren, data te gebruiken en assets van extra slimmigheden te voorzien.

Duurzame energiepartner

Het IoT platform markeert een volgende stap in de duurzame energielevering waar Eneco naar streeft. Op het platform is een enorme variatie aan devices aangesloten: van slimme energieapparaten bij consumenten tot windmolens voor groene energieproductie. Het platform legt bij Eneco de basis voor de verbetering van businessdiensten zoals de stabilisatie van het energieverbruik binnen het netwerk, de nauwkeuriger voorspelling van vraag en aanbod en een verbeterd inzicht in korte-termijngebruik en piekbelasting. Voor consumenten en ondernemingen brengt dit een hogere betrouwbaarheid en meer comfort mee. Eneco ‘verslimt’ niet alleen voor interne efficiency, maar even goed met het oog op bewust en besparend energieverbruik bij bedrijven en mensen thuis. Al deze mogelijkheden stellen Eneco in staat vernieuwende businesscases en verdienmodellen te blijven ontwikkelen, om zijn positie van duurzame energiepartner volledig te benutten.

Event Streaming Platform

Om data uit verschillende landschappen, systemen en platformen optimaal te kunnen gebruiken en uit te kunnen wisselen, is een centraal platform over alle landschappen benodigd. Het innovatieve Event Streaming Platform op basis van KAFKA op Azure was hiervoor de oplossing. Conclusion realiseerde dit cloudbased platform voor Eneco samen met partner - en KAFKA-expert - Axual. Het ESP kent vele connecties in het landschap, waardoor alle systemen waaruit waardevolle data gebruikt kunnen worden, verbonden zijn. Met dit platform maakt Conclusion het voor Eneco mogelijk toe te groeien naar een echte adaptive connected enterprise. Het ESP onderstreept de ambitie van Eneco een datagedreven en toekomstgerichte organisatie te zijn.

Een nieuwe stap in verduurzaming 

Bij de groei naar een datagedreven organisatie hoort ook het bedienen van de klant en het volgen van Eneco’s missie: duurzame energie van iedereen.

“Met real-time data kunnen wij onze klanten direct helpen met hun vragen en advies geven om nog duurzamer om te gaan met energie.”

Ronald Root, Manager Data Science en Business Innovation Eneco

ESP maakt real-time ontsluiting mogelijk, waarmee in samenwerking met IoT, (real-time) analytics en sturing veel beter kan worden ingespeeld op de warmteleveringsbehoeften van huishoudens en bedrijven. Met een potentiële energiebesparing van 20-30% is hiermee een nieuwe stap gezet in de verduurzaming van Nederland.

Benut de kracht van ons ecosysteem 

Bij Conclusion bedienen we de klant vanuit ons ecosysteem van IT- en business georiënteerde bedrijven. Elk is autoriteit in zijn vakgebied. Door die expertises gericht in te zetten, werken we aan wat jou verder helpt om weerbaar, wendbaar en onderscheidend te zijn.

Bij de vier besproken projecten zijn de volgende bedrijven van ons ecosysteem betrokken. 

SAP on Azure

Partner voor businesstranformaties met SAP’s Intelligent Enterprise en OutSystems. Voor langetermijnrelaties met de klant.

 • myBrand Conclusion

 • Geïntegreerde dienstverlening
 • S/4HANA Implementaties conversies
 • Hosting, technisch support
 • Functioneel support, DevOps
 • Licentiemanagement

Event Streaming Platform

Het ESP werd gerealiseerd door het partnership van Conclusion Mission Critical en Axual. Axual werd geselecteerd omdat het een bewezen platform rondom Apache Kafka in huis had, dat Eneco als basis voor het ESP had gekozen.

 • Conclusion Future Infrastructure technologies
 • Conclusion Amis  
 • Conclusion Mission Critical  

In lopende en toekomstige projecten zal Eneco de kracht van ons ecosysteem ten volle blijven benutten. Inmiddels zijn zeker tien labels uit ons ecosysteem betrokken bij onze dienstverlening aan Eneco.

Lees meer cases binnen onze expertise Adaptive enterprise systems

Vrijblijvend benieuwd naar onze aanpak?

Bel of e-mail voor een verkennend gesprek: 

robert schras

Robert Schras

Directeur Energie & Utilities
RSchras@conclusion.nl