Hello world! Innoverend acteren op de internationale markt

Achter een concrete startvraag van een internationaal opererende klant blijkt een veel grotere en complexere verscholen: hoe vertalen we onze visie voor 2025 naar een heldere IT-strategie en hoe implementeren we deze? In het proces naar het antwoord ondersteunde Conclusion deze klant. Die zijn verhaal graag deelt, maar daarin kiest om anoniem te blijven. Voor de context: het gaat om een Nederlands bedrijf in de agrarische sector dat wereldwijd van betekenis is.

Klant

Dutch company – agrarian sector

Nederlands bedrijf - agrarische sector

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Leading digital change

Publicatiedatum

25 februari 2021

Visie op het uitwerken van een Digital Business Strategy.

De start: de vraag achter de vraag    

Het begon met een concreet vraagstuk. Of we via een design thinking proces konden bijdragen aan een nieuw service design. De klant wilde een innovatieve product-servicecombinatie op de internationale agrarische markt zetten. Maar voor de realisatie – bleek uit analyse – ontbrak de juiste kennis en een digitale strategische visie. Wat moet er bijvoorbeeld op ICT-gebied gebeuren om ons nieuwe digitale product veilig te kunnen aanbieden? Wat voor samenwerkingsvorm kiezen we en welke afspraken maken we met de leverancier van innovatieve technologie? Welke strategie hanteren we bij het selecteren van innovatieve producten? Zo ontstond de kernvraag die al deze issues oversteeg: de behoefte aan een heldere, digitale strategische richting.

De ambitie: ontwikkeling binnen twee maanden  

Vanuit Conclusion gingen we aan de slag met twee consultants van het team Digitale Strategie. Thuis in strategieontwikkeling, maar ook in de sector. Samen met de CxO’s stippelden we een routekaart uit: ontwikkeling van een digitale strategie binnen twee maanden, inclusief goedkeuring door de board en communicatie met alle gelederen van de organisatie. Bij het bedrijf was een heldere bedrijfsvisie en business strategie aanwezig. Het was aan ons om daaraan, door samen op te trekken, een toekomstbestendige digitale strategie te verbinden.

De aanpak: voor en met de organisatie

In het ontwikkelen van een digitale transformatiestrategie gaat het om de juiste vragen te stellen en zo de dieperliggende motieven achter de klantvraag te achterhalen. In dat proces nemen wij de leiding. Waar het kan geven we dat leiderschap dóór: de klant zet zelf de stappen  naar verdere ontwikkeling en concretisering.

 
Zo gingen we te werk:   

  • Gesprekken met stakeholders, om hun verwachtingen goed in kaart te brengen en te vertalen naar digitale doelen.
  • Aansluiten bij de wens van de klant om wendbaarder worden in het inspelen op actuele marktontwikkelingen.
  • Identificeren van kennis- en kundegebieden die versterking nodig hadden om wendbaarheid realiseerbaar te maken.
  • Advisering bij de behoefte sneller innovatieve producten op de markt te brengen via samenwerkingsverbanden (zoals een ecosysteem).
  • Structurele onderbouwing van onze aanbevelingen door het Conclusion TWO-model.

Het resultaat: vanuit focus en vertrouwen weer grip op de business

Het project is binnen het gestelde tijdpad uitgevoerd. Onze klant werkt nu met herwonnen vertrouwen en enthousiasme vanuit de nieuwe digitaal-strategische richting aan verdere ontwikkeling van de roadmaps en aan het inrichten van de portfolio boards. De volgende stap is een bijdrage aan het portfolio management waarvoor Conclusion opnieuw is gevraagd. Wat de klant motiveert met een bondige typering van onze dienstverlening: ‘snel, gezamenlijk en richtinggevend’.

Leiderschap in digitale transformatie: zo werken we er vanuit ons ecosysteem naar toe

 

Bij Conclusion bedienen we de klant vanuit ons ecosysteem van IT- en business georiënteerde bedrijven. Elk is autoriteit in zijn vakgebied. Door die expertises gericht in te zetten, werken we aan wat jou verder helpt om weerbaar, wendbaar en onderscheidend te zijn.  

In deze klantcase speelde Conclusion Implementation een hoofdrol. 

Lees meer cases binnen onze expertise Leading digital change

Benieuwd welke richting jouw digitale strategie op kan?

Bel of mail voor een verkennend gesprek.

Anneke Zijlstra Conclusion Consulting

Anneke Zijlstra

Managing Consultant
azijlstra@conclusion.nl