Conclusion creëert samen met Eneco: een stap in verduurzaming

De Europese energiemarkt is door drie grote veranderingsprocessen gegaan. Allereerst is in de jaren 90 de energiemarkt geliberaliseerd (met een flinke golf aan fusies, overnames en nieuwkomers tot gevolg). Ook Eneco, een van de drie grootste spelers in Nederland, is in de jaren 90 ontstaan vanuit de gemeentelijke nutsbedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daarna startte de energietransitie, waarbij de energiesector zich inzet voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie (zoals zonne- en windenergie) om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen en de opwarming van de aarde te beperken. Tot slot is er een digitale transformatie gaande.

Klant

Eneco

Eneco

Markt

Energie & Utilities

Publicatiedatum

28 februari 2022

Microsoft Azure | IoT-platform

Als onderneming in een internationaal speelveld streef je minimaal naar consolidatie van je positie. Maar dat is niet voldoende als je opereert in een markt die volop in de schijnwerpers staat en continu beweegt. Dan zoek je naar systemen die twee uitdagingen verenigen: het bieden van zowel bedrijfszekerheid als de technologische mogelijkheden om voorop te blijven lopen. Dit is ook wat Eneco zoekt in de ICT systemen vanuit haar IT-strategie. 

Mario Suijkerbuijk, CIO bij Eneco, legt uit dat de nieuwe IT-omgeving drie doelen moet dienen. Op de eerste plaats moeten bedrijfskritische processen geborgd zijn. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe initiatieven (adaptief). En tot slot moet de nieuwe IT-omgeving bij uitstek connectief’ zijn – want de toekomst van energie ligt veel meer dan nu in de toepassing van software en het gebruik van data. Eneco wil met de nieuwe IT-omgeving een basis leggen voor nieuwe kansen én kunnen inspelen op – vaak nu nog onbekende – omstandigheden en ontwikkelingen. 

Op weg naar een adaptieve én connected enterprise

Eneco wordt een IT-driven company”, aldus Mario Suijkerbuijk. Daarom moet de IT-functie van een demand driven-benadering omschakelen naar een integraal werkend onderdeel dat vragen van de business beantwoordt. Deze omslag is een paar jaar geleden ingezet en heeft geleid tot een platformstrategie met de cloud als basis. Gerealiseerde besparingen moeten daarbij het investeringspotentieel vormen voor nieuwe investeringen. 

Deze transformatie vereist IT-partners die op verschillende gebieden thuis zijn. Betrouwbaarheid en continuïteit van de levering van stroom en warmte, maar ook trading, vragen om een specialist in missiekritische IT. En om duurzame energie te leveren investeert Eneco niet alleen in groene productiemethoden, via bijvoorbeeld wind, zon en duurzame gasproductie, maar ook in nieuwe producten en diensten. Nieuwe productiemethoden, diensten en producten moeten uiteraard effectief geïntegreerd worden in de totale infrastructuur. Daarvoor is expertise nodig op het vlak van adaptieve en connected IT. Eneco heeft om deze redenen gekozen voor Conclusion.

Eneco 3.0

Om te komen tot een adaptieve en connected organisatie moest er eerst een goede basis worden gelegd. Mario Suijkerbuijk vertelt dat het bestaande IT-landschap versnipperd was – en dat het met veel verschillende leveranciers lastig was om tot een strategische roadmap te komen. Te veel puntoplossingen haalde bovendien de snelheid uit veranderprogramma’s. Het portfoliomanagement was niet optimaal, waardoor er overlap in innovatieactiviteiten ontstond. Eneco heeft daarom veel energie gestoken in het rationaliseren van het vendorlandschap: 75% van de IT-activiteiten is ondergebracht bij de top tien van leveranciers. Hierdoor ben je veel beter in staat om volumes te bundelen en sta je sterker richting cloudproviders. En het maakt het gemakkelijker om gezamenlijk te werken aan een roadmap”, aldus Suijkerbuijk.

Opmerkelijke SAP-migratie

Een van de eerste projecten die samen met Conclusion is opgestart, is de migratie van SAP naar de public cloud, via Microsoft Azure. De bestaande gegevensbestanden en infrastructuur waren te complex en te verouderd om het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen snel en goed genoeg te ondersteunen. De behoefte aan meer wendbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid stimuleerde Eneco om de keus voor een toekomstbestendiger IT-landschap te maken. Op advies van Conclusion besloot Eneco als een van de eerste ondernemingen wereldwijd om SAP naar de cloud te brengen. Die migratie was ook om andere redenen spraakmakend: de migratie werd in een verrassend korte tijd, namelijk zeven weken, gerealiseerd. Hiermee beschikte Eneco snel en probleemloos over een nieuwe en toekomstbestendige omgeving, met een aanmerkelijk snellere performance. 

Operationele Technologie’

In dezelfde periode als de SAP-migratie heeft Eneco samen met Conclusion de migratie van het kavel Operationele Technologie’ verzorgd. Dit kavel heeft een grote complexiteit, door de veelheid aan connecties met assets zoals windmolenparken en warmtekrachtcentrales. Conclusion realiseerde deze migratie met de inrichting van een flexibel private cloudplatform voor de OT-omgeving. Die ligt dicht tegen de Trading-omgeving van Eneco aan en beide omgevingen zijn afhankelijk van verschillende realtime datastromen en daarmee zeer missiekritisch. Inmiddels heeft Eneco overigens ook de volledige Trading-omgeving – meer dan drie keer zo groot als de OT-omgeving – naar Conclusion overgebracht. 

vrouw op fiets
IoT-platform

De enorme diversiteit aan assets bij Eneco vroeg om een centraal platform waar alle data uit de verschillende assets beter kunnen worden benut. Dat werd een Internet-of-Things-platform, adaptief en connected met meerdere landschappen en verschillende soorten (business)applicaties. Het gerealiseerde IoT-platform op Azure wordt nu beheerd door Conclusion en biedt Eneco de mogelijkheid om zoveel mogelijk te standaardiseren, haar concurrentiepositie te versterken en nog meer tegemoet te komen aan de wensen van haar klanten. Dagelijks worden nieuwe assets en features toegevoegd waarbij het gebruik van realtime data bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt om assets van extra slimmigheden te voorzien.

Eneco IoT-platform - Microsoft Azure

Eneco | IoT-platform

Bekijk video
Vertrekpunt voor verduurzaming

Het IoT-platform markeert een volgende IT-stap in de duurzame energielevering waar Eneco naar streeft. Op het platform is een enorme variatie aan devices aangesloten: van slimme energieapparaten bij consumenten tot windmolens voor groene energieproductie. Het platform stelt Eneco in staat om businessdiensten te verbeteren: denk aan de stabilisatie van het energieverbruik binnen het netwerk, een nauwkeuriger voorspelling van vraag en aanbod en een verbeterd inzicht in kortetermijngebruik en piekbelasting. Voor consumenten en ondernemingen brengt dit een hogere betrouwbaarheid en meer comfort mee. Eneco verslimt’ hiermee haar processen – niet alleen met interne efficiency als doel, maar evengoed aansturend op bewust en besparend energieverbruik bij bedrijven en mensen thuis. Al deze mogelijkheden stellen Eneco in staat om haar positie van duurzame energiepartner volledig te benutten. 

Event Streaming Platform: basis voor realtime, data-driven business

Om data uit verschillende landschappen, systemen en platformen optimaal te kunnen gebruiken en te kunnen uitwisselen, is een centraal platform over alle landschappen nodig. Het innovatieve Event Streaming Platform (ESP), op basis van KAFKA op Azure, was hiervoor de oplossing. Conclusion realiseerde dit cloudbased ESP voor Eneco samen met partner – en KAFKA-expert – Axual. Het ESP kent vele connecties in het landschap, waardoor alle systemen waaruit waardevolle data gebruikt kunnen worden, met elkaar verbonden zijn. Met dit platform maakt Conclusion realtime dataontsluiting mogelijk. Hiermee kan met IoT, (realtime) analytics en sturing niet alleen veel beter worden ingespeeld op de warmteleveringsbehoeften van huishoudens en bedrijven zodat een potentiële energiebesparing van 20 – 30% bijdraagt aan de verduurzaming van Nederland. Het ESP biedt Eneco óók de mogelijkheid de organisatie verder te ontwikkelen richting een echte adaptieve en connected enterprise.

Vertrouwen

In het streven van Eneco om een adaptieve en connected enterprise te worden, heeft het bedrijf Conclusion de ruimte gegeven om de rol van technologisch enabler in te vullen. Die rol stelt Conclusion in staat om businesswaarde te realiseren voor Eneco, door optimale benutting van het technologisch potentieel. In de afgelopen jaren is de samenwerking steeds verder uitgebreid, wat Eneco beschouwt als een bewijs van een partnerschap dat uitgaat van vertrouwen. Je kan nog zoveel mooie dingen met elkaar doen, maar uiteindelijk is stabiliteit het belangrijkst. Daarvoor moet je kunnen bouwen op je partner. Voor Eneco is nachtrust-as-a-service’ de basis voor een groeiend vertrouwen, ook bij de interne organisatie”, aldus Suijkerbuijk. Als ik zeg we gaan iets doen met onze strategische partner Conclusion’, dan is er nu niemand die daar twijfels bij heeft.”

Over Eneco

Eneco is actief in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en realiseert met 2.836 medewerkers een omzet van ruim 4,1 miljard euro. Sinds 2020 zijn Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu Electric Power Co. (20%) de aandeelhouders. Het hoofdkantoor van Eneco is gevestigd in Rotterdam. Eneco heeft de ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn.

Deze bedrijven uit het ecosysteem werken samen met Eneco

Kritische IT 24/7 beschikbaar, wendbaar en weerbaar. Als downtime geen optie is.

  • Conclusion Mission Critical

  • Mission & Business Critical private cloud
  • Applicatie & databasebeheer
  • Netwerkdiensten
  • IT voor OT dienstverlening
  • AWS cloud integratie, migratie & beheer

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

robert schras

Robert Schras

Directeur Energie & Utilities
RSchras@conclusion.nl