• Expertises

Provincie Overijssel | Het hele jaar door zorgvuldig met data

Bij veranderingen in een organisatie blijft het vaak een uitdaging om het nieuwe gedrag van medewerkers ook na langere tijd vast te houden. Dit geldt ook voor nieuwe kennis.

Stel, je moet de wiskunde-toets van je middelbare schooltijd over het delen van breuken nu nog eens doen. Zou jij de toets nog halen? Als je kennis niet blijft herhalen, dan vergeet je dit.

Dé reden voor provincie Overijssel om hun campagne rondom informatiebeveiliging en privacy kloppend te maken met een derde leeractiviteit. Namelijk een leeractiviteit waarbij kennis wordt herhaald, zonder dat het teveel wordt. Sterker nog; zonder het gevoel te geven dat je weer MOET leren. Het voortdurend onder de aandacht blijven houden van informatie zonder overkill, hoe doe je dat?

Klant

Provincie Overijssel

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Privacy, informatiebeveiliging en AVG

Publicatiedatum

15 juli 2020

mock-up van powerapp

Oplossing met 3 componenten

Provincie Overijssel (PO) wil een actief en preventief beleid voeren op de thema’s informatiebeveiliging en privacy. Uitgangspunten hierbij zijn bewustwording rond de thema’s creëren en zorgen dat de thema’s echt gaan leven. Daarnaast moeten medewerkers weten wat ze wel of niet moeten doen, waar ze terecht kunnen met vragen, en dat het goed is melding maken van ‘verdachte’ situaties.

Wij ontwikkelden voor provincie Overijssel een totaaloplossing. Via een VR-ervaring krijgen de medewerkers een kijkje in het brein van een hacker. In e-learning mini-modules kunnen ze oefenen met dilemma’s die ze tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Maar hoe zorg je er voor, dat het belang van informatiebeveiliging en de opgedane kennis ‘top of mind’ blijft voor een langere tijd? Kortom het hele jaar rond zorgvuldig met je burgers omgaat. Hiervoor zetten we Bright Alley’s PowerApp in.

Vasthouden van kennis zonder gevoel van training

Bij veranderingen in een organisatie blijft het vaak een uitdaging om het nieuwe gedrag van medewerkers ook na langere tijd vast te houden. Dit geldt ook voor nieuwe kennis.

Stel, je moet de wiskunde-toets van je middelbare schooltijd over het delen van breuken nu nog eens doen. Zou jij de toets nog halen? Als je kennis niet blijft herhalen, dan vergeet je dit.

Dé reden voor provincie Overijssel om hun campagne rondom informatiebeveiliging en privacy kloppend te maken met een derde leeractiviteit. Namelijk een leeractiviteit waarbij kennis wordt herhaald, zonder dat het teveel wordt. Sterker nog; zonder het gevoel te geven dat je weer MOET leren. Het voortdurend onder de aandacht blijven houden van informatie zonder overkill, hoe doe je dat?

PO PowerApp schermen 730 387 111930718588

Veel variatie - meer power

Met Bright Alley’s PowerApp  helpen organisaties hun medewerkers scherp te blijven. Of het nou gaat om actuele kennis of opfrissen van bestaande kennis. Op momenten dat zij daar tijd voor hebben en op hun eigen tempo. De kracht van leren zit in herhaling, maar dan wil je natuurlijk niet steeds dezelfde inhoud krijgen. Hoe zorgen we dan dat het niet saai wordt? Dit paste goed bij provincie Overijssel’s wens om hun medewerkers up-to-date te houden op een luchtige manier.

Dat deden we door per kennisonderdeel meerdere items te ontwikkelen, ofwel brainitems. Bijvoorbeeld een brainsnack die uitlegt wat je moet doen bij een vermoeden van een datalek vanuit de provincie. Of een uitdagende vraag over wat je moet doen als je merkt dat een collega-ambtenaar onverantwoord omgaat met persoonsgegevens

Bright Alley’s learning consultants lieten zich wekenlang onderdompelen in de wereld van informatiebeveiliging en privacy. In nauwe samenwerking met inhoudsexperts van de provincie ontwikkelden ze driehonderd(!) items. Zoveel items is nodig omdat de PowerApp afwisselend items over een onderwerp aan de gebruikers aanbiedt. Op het moment dat een gebruiker opgedane kennis dreigt te vergeten, krijgt hij een nieuwe vraag of nieuwe informatie. Zo heeft elk leerdoel meerdere items en krijg je niet snel een herhaling van zetten voor je gevoel.  

Afwisselend en duurzaam

De brainitems in de PowerApp van provincie Overijssel helpen bij het toepassen in de praktijk van wat medewerkers leerden in de mini-modules en verdiepen op AVG en gegevensbescherming. Dit zorgt voor een duurzame leeroplossing. De Hack-IT VR enthousiasmeert de medewerkers. De mini-modules wakkert hun voorkennis aan en introduceert de nieuwe onderwerpen. De PowerApp zorgt voor een blijvende prikkel en herhaling van de thema’s en daarmee het bestendigen van nieuwe kennis en passend gedrag.

Bekijk hieronder de andere twee componenten van de totaaloplossing

Powerapp Desktop mock-up die op een bureau staat

Provincie Overijssel: Mini-modules

In twee mini-modules leren de medewerkers over het hoe en waarom van informatiebeveiliging en privacy.

Meer weten over een sterke totaaloplossing?

Neem even contact op.

Close up Eefje Albers

Eefje Albers

Directeur Bright Alley
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies