• Expertises

Gemeente Rotterdam | Training voorzitters stembureaus

Het is druk in het stembureau. Het is zes uur en veel mensen komen direct uit hun werk om te stemmen. Een jongen loopt het stembureau in. Hij trekt je aandacht, omdat hij stapel flyers in zijn handen heeft. Opeens begint hij andere kiezers aan te spreken. Hij wil andere kiezers aanzetten tot het stemmen voor zijn partij. Andere kiezers schrikken en het wordt stil.

Wat doe jij?

Klant

Gemeente Rotterdam

logo Gemeente Rotterdam

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Adoptie en implementatie

Beeldscherm met een afbeelding van de e-learning

Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag stemden inwoners van Rotterdam niet alleen voor de gemeenteraad en het landelijk referendum maar ook voor de gebiedscommissie of wijkraad. Om ervoor te zorgen dat alles op die belangrijke stemdag goed zou verlopen, vroeg de Gemeente Rotterdam Bright Alley om alle ruim 2.000 (vice-)voorzitters van de stembureaus te trainen.

  • Wat zijn de regels?
  • Hoe verloopt de dag?
  • Wat moet je doen bij onrust in het stembureau?
  • Hoe spreek je kiezers aan?

Allemaal vragen waar de leden van de stembureaus een antwoord op moeten weten. Bright Alley ontwikkelde een interactieve online module en een fysieke simulatie training. Hierin werden kennis en vaardigheden getraind zodat de verkiezingsdag op 21 maart goed verliep.

Gemeente Rotterdam: 'De uitdaging was enorm en de samenwerking intensief. Samen met de professionals van Bright Alley zijn we gekomen tot goed getrainde stembureauleden."

De interventies

Via een interactieve module is de kennis bijgespijkerd en getoetst. Daarna volgden 2.000 (plaatsvervangend) voorzitters een fysieke simulatie training. Tijdens de simulatie doorliepen de stembureauleden de stemdag in een snelkookpan. In twee uur oefenden ze met verschillende scenario’s; van een blinde kiezer tot een journalist van de landelijke pers. In deze simulatie namen de stembureauleden verschillende rollen aan. Zo werden ze bewust van hun eigen rol en leerden ze over de taken van een ander. De stembureauleden doorliepen de simulatie in groepen van tien personen, in totaal vijf simulaties tegelijk.

Het resultaat

2.000 (vice-)voorzitters volledig op de hoogte van de regels van het stembureau. Bij het tot stand komen van de training is er intensief samengewerkt met de medewerkers van Gemeente Rotterdam. 

Kennis- en vaardigheidstrainingen digitaal.

Kan dat? Neem contact op!

Portretfoto van Leonie

Leonie Kooiker

Portfolio manager
leonie.kooiker@brightalley.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies