LELY

Lely heeft weer grip op haar certificeringsprocessen

De noodzaak van goed opleiden

Als internationaal bedrijf in de agrisector met innovatieve, hightech landbouwoplossingen is het belangrijk om personeel en exploitanten goed op te leiden. Een passend ingericht leer management systeem stelt een organisatie daartoe in staat. Met behulp van Totara LMS hielpen we Lely grip te krijgen op haar certificeringsproces en plaveide we de weg voor de uitrol van online leren binnen het hele bedrijf.

ONBOARDING EN TALENT DEVELOPMENT 

Om haar visie op technologische leeroplossingen over te brengen op haar organisatie, moest Lely een solide framework bouwen, dat werd ingericht aan de hand drie interne doelgroepen:

  • Nieuwe medewerkers
    Zij moeten zo snel mogelijk de benodigde kennis opdoen om hun werk goed te doen.  
  • Bestaande medewerkers
    Zij moeten hun talenten kunnen ontwikkelen in de lijn van Lely’s strategie en haar toekomstige koers. 
  • Hoog potentieel medewerkers
    Zij moeten de kans krijgen om zich te kunnen voorbereiden voor en ontwikkelen in de richting van hun volgende potentiële rol.

 

Lely zag een leer management systeem (LMS) als het middel om al deze doelgroepen te bereiken en te verbinden. De zoektocht naar een gepaste oplossing bracht haar bij Bright Alley.

TOTARA LMS ALS FRAMEWORK

Totara LMS leende zich uitstekend voor de ontwikkeling van de gewenste  leeromgeving. We hebben het open source leer management systeem ingericht ten behoeve van een helder overzicht van de certificeringen van medewerkers. Alle historische trainingsgegevens werden hierbij geïmporteerd in dit systeem. De registratie en de administratie van kennis en vaardigheden is hierdoor nu goed gewaarborgd. 

 

Eén bron waarin alle leergegevens opgeslagen worden. Dat was het primaire doel, maar slechts het begin voor Lely. Veldengineers werken vaak op grote landbouwbedrijven met weinig of geen toegang tot het internet. Echter, om de hightech producten van Lely te kunnen bedienen, is een geldige certificering benodigd. Met het leer management systeem op basis van Totara LMS is dit nu mogelijk. Wanneer gebruikers gecertificeerd zijn voor het hanteren van specifieke producten, wordt de certificering vanuit de LMS naar de zogenaamde ‘active directory’ doorgestuurd. Zo kan Lely de veldengineers op geautomatiseerde wijze persoonlijke toegang geven, waarmee ze in staat gesteld worden om de melkrobots of geavanceerde oogstmachines te bedienen. 

 

De implementatie van het leer management systeem faciliteert tevens de verschuiving naar online leren, doordat gebruikers zo wereldwijd toegang hebben tot de trainingen. Nieuwe producten kunnen op een consistente, interactieve manier worden ingevoerd en overgebracht op gebruikers. Daarnaast kan Lely nu met  de face-to-face module online events organiseren, waarbij men kennis en nieuwe innovaties kan bespreken.

“With Totara LMS, we have succeeded in our quest for one global learning system, to manage our learning everywhere in the world. As a high-tech company with a global presence, it is important for Lely to make sure the quality of sales and services is similar all over the world. Totara LMS helps us to manage this, to make sure people have the right capabilities to work with our products. As well as this, with Totara LMS we can ensure that learning and knowledge is available anytime, anywhere. As many employees work remotely, a system like Totara is key. We have also experienced Totara as a system, which can deal with many different languages and is updated continuously to meet new demands.” – (Ronald van der Molen – Lely Academy Manager)

HET RESULTAAT: TRANSPARANTIE EN CONTROLE 

 De Totara LMS is voor Lely een zeer belangrijk instrument voor de toekomst. Het biedt haar een enkelvoudig platform, waarop alle leeractiviteiten plaatsvinden en heel haar leergeschiedenis geraadpleegd kan worden.

De managers  en de beheerders hebben nu volledig de controle over het certificeringsproces. Via een slimme verbinding met de active directory kunnen ze medewerkers automatisch gepersonaliseerde operationele toegang geven voor het gebruik van hun producten. Deze innovatieve aanpak zorgt niet alleen voor handhaving van de hoogst mogelijke normen in de hele organisatie, maar ook voor het veilig houden van haar veldengineers, ongeacht hun werklocatie.

De auteur van dit artikel is geïnspireerd door een publicatie van Totara LMS