Conclusion AI 360

De inzet van AI groeit exponentieel, en wordt steeds toegankelijker. Een ontwikkeling die de komende jaren gaat doorzetten. AI gaat ook een prominentere rol spelen in besluitvorming. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor bedrijven en overheden om de potentiële ethische, sociaal-technische en milieugerelateerde implicaties van AI te beheersen.
Conclusion AI 360
Full spectrum AI voor een betere toekomst

Conclusion AI 360 zet zich in om bedrijven en overheden te adviseren en samen een duurzame AI-strategie te ontwikkelen en implementeren. Samen met onze klanten innoveren we op een ethische, verantwoorde en duurzame manier voor een positieve impact op de samenleving. 

Conclusion AI 360 heeft een volledig spectrum van AI-oplossingen.

Proactief samenwerken

AI is een hulpmiddel om de bedrijfsstrategie te realiseren. Vanwege de impact die AI kan hebben, zowel binnen als buiten de organisatie, is het van belang om alle stakeholders te betrekken bij de toepassing ervan. Dit vraagt om een proactieve samenwerking met onze klanten, gebaseerd op vertrouwen en transparantie.  

Als onderdeel van een ecosysteem aan expertbedrijven, van dataspecialisten tot ontwikkelaars, biedt en ondersteunt Conclusion AI 360 een volledig spectrum van AI-oplossingen.

Wat wij doen

Conclusion AI 360 biedt een combinatie van technologieën, methodes en medewerkers die expert zijn op verschillende domeinen. Hiermee helpen we klanten om AI op een strategische en verantwoorde manier in te zetten en AI-oplossingen op grote schaal te implementeren in organisaties. Wat we voor jou kunnen betekenen:

Workshop: Jouw plek in de wereld van AI

Workshop: Jouw plek in de wereld van AI

In 1 of 2 dagen nemen we jouw organisatie mee in de marktontwikkelingen op het gebied van AI. Daarnaast zetten we samen een inspirerende visie op dit onderwerp neer.

Workshop: AI acceleration and leadership

Workshop: AI acceleratie en leiderschap

In een dagdeel nemen we teams binnen jouw organisatie mee in de huidige AI-applicaties in de markt. We kijken hoe zij deze kunnen inzetten ter ondersteuning van hun werkzaamheden en zo een voortrekkersrol kunnen nemen binnen de organisatie.

Responsible AI assessment

Responsible AI assessment

Aan de hand van het Responsible AI framework geven we jouw organisatie inzicht in hoe verantwoord jij AI al inzet voor het bereiken van strategische doelen en welke capaciteiten je daarvoor nog moet ontwikkelen.

Responsible AI-strategie en -beleid

Responsible AI-strategie en -beleid

Organisaties willen hun strategische doelstellingen op een efficiënte en effectieve manier realiseren. Samen met jou stellen we een AI-strategie op, verder uitgewerkt in een AI-beleid. Dit beschrijft hoe AI jouw organisatie gaat ondersteunen en welke waarden en kaders er zijn voor de toepassing . De uitkomst is een playbook waarin de businesscases, waardestrategie, duurzaamheidstrategie en een roadmap zijn uitgewerkt.

Responsible AI  -organisatie en -governance

Responsible AI -organisatie en -governance

Eigenaarschap is cruciaal voor een effectieve en verantwoorde inzet van AI. Maar er is meer nodig: medewerkers moeten worden meegenomen in een nieuwe manier van werken, en bereid zijn AI als technologie te omarmen. Daar helpen wij bij door inzicht te geven middels rapporten, een actieplan op stellen en te ondersteunen bij verandermanagement.

Training and awareness

Training en bewustwording

Iedereen binnen een organisatie krijgt te maken met AI en moet zich bewust zijn van wat dat voor zijn of haar rol betekent. Middels training leggen we de basis voor de verandering die AI teweegbrengt, geven we inzichten in kansen en uitdagingen, en informeren we jouw organisatie over mogelijkheden, valkuilen en wat nodig is voor een verantwoorde inzet van AI.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Ik help je graag verder.

Adil Bohoudi

Adil Bohoudi

Managing Director Conclusion AI 360
adil.bohoudi@conclusion.nl