• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Over AFAS Solutions, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van AFAS Solutions

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij AFAS Solutions

Producten

Autorisatie auditor

Met de Autorisatie Auditor maken wij het autorisatie landschap inzichtelijk, stellen verbeteringen voor en helpen risico's te beperken op de korte en lange termijn.

werkende man achter computer

Met de Autorisatie Auditor geven wij jullie een duidelijk beeld van het autorisatielandschap binnen de organisatie. Om jullie persoonsgegevens te beschermen, is het belangrijk dat aan de juiste personen de juiste rechten worden toegewezen. Zeker met de aanwezigheid van de AVG is dit belangrijker dan ooit.

Autorisatie Auditor 112006314888

Zo zijn jullie in control!

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijker dan ooit: wie kan welke informatie inzien en wie kan deze bewerken? Wij bieden jullie organisatie de Autorisatie uditor, waarmee we de autorisaties binnen jullie organisatie nauwkeurig inrichten. De Autorisatie Auditor is een samengesteld product van onze uitgebreide productkennis binnen AFAS software met onze praktijkervaring binnen autorisatiemodellen en tooling.

Inzicht en grip op het autorisatielandschap

Conclusion AFAS Solutions header

Accountant-proof

Toon met de periodieke onafhankelijke audits aan jullie accountant hoe de autorisatie is ingericht, waar verbeterkansen liggen en hoe jullie verbeteringen doorvoeren. Zo zijn jullie altijd voorbereid op de audit van jullie accountant.

De Autorisatie Auditor geeft een duidelijk beeld van het autorisatielandschap, de verbeterkansen en de noodzakelijke aanpassingen om aan de AVG te voldoen.

Wat levert de Autorisatie Auditor je op?

De Autorisatie Auditor geeft onder andere inzicht in:

  • Persoonlijke rechten van medewerkers;
  • Autorisatiegroepen met een hoog risico op schending van AVG wetgeving;
  • Risico’s met betrekking tot functiescheiding.

Door autorisatie alleen te geven voor informatie die nodig is voor een bepaalde functie, beperk je de kans op risico’s. Met onze Autorisatie Auditor krijg je helder inzicht in deze risico’s en de manier om deze te beperken. In een grafische weergave worden de gedefinieerde risico’s getoond, hierin geven wij weer welke gebruikers taken kunnen uitvoeren met hoge risico’s.

Wel prioriteit maar geen tijd?

Naast de analyse en realisatie van de Autorisatie Audit voeren onze consultants ook direct mogelijke verbeteringen door.

Controles uitvoeren

De Autorisatie Auditor toetst het autorisatielandschap van jullie organisatie op belangrijke aspecten, waaronder de eisen van de AVG.

Hoe staat jullie organisatie ervoor?

De uitkomsten van de Autorisatie Auditor worden weergeven in BI-tooling. Zo is de inrichting van autorisaties binnen jullie organisatie inzichtelijk.

Denken in oplossingen

Jullie ontvangen van ons een rapportage van quick- en big wins, waarmee de inrichting van autorisaties binnen jullie organisatie wordt geoptimaliseerd.

Voorkomen is beter dan genezen

De Autorisatie Auditor kunnen jullie periodiek uitvoeren. Hierdoor voorkomen jullie nieuwe- of de terugkeer van voorgaande problemen met autorisaties.

Quick ScanVerzuimdashboardOnze expertisesOnze producten

Aan de slag met de Autorisatie Auditor?

Willen jullie het autorisatielandschap onder controle krijgen?

Ilse AFAS Solutions

Ilse Bloem

Sales manager
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies