Wat is API-led connectivity en waarom is het zo broodnodig?

Waarom is API gestuurde connectiviteit zo noodzakelijk voor de snelheid van innovatie en de beschikbaarheid van informatie? Lees het in dit artikel.

17 november 2017   |   Blog   |   Door: Conclusion Accelerate!

Deel

Noodzaak API

Waarom API-led connectivity broodnodig is

API-led connectivity is een methode om data aan applicaties te koppelen via herbruikbare en doelgerichte API's. Deze API's zijn ontwikkeld om een specifieke rol te spelen zoals het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen, het combineren van deze gegevens in processen of het leveren van een ervaring voor de eindgebruiker.

Deze integratiebenadering biedt rechthebbenden simpel toegang tot die data welke zij nodig hebben voor het ontwikkelen van specifieke applicaties.

System, Process en Experience API’s

API-led connectivity verdeeld het datalandschap van organisaties in drie hapklare brokken namelijk; system, process en experience API's. De toegang tot bedrijfsgegevens wordt hiermee gedecentraliseerd en versimpeld maar wel door IT centraal gecoördineerd en gecontroleerd. Deze API's zijn voor (in/ externe) rechthebbenden toegankelijk via een API portal/ exchange.

Centraal IT richt zich op de productie van “system API’s” waarmee belangrijke bronsystemen, waaronder legacy-applicaties, databronnen en SaaS-apps worden ontgrendeld.

Decentrale IT-teams kunnen deze “system API’s” vervolgens gebruiken om “proces API’s” met daarin business logica samen te stellen. Zoals een “klanten API” met daarin alle klanten uit verschillende crm systemen of een "orderstatus API" met daarin klantdata uit crm en orderdata uit het e-commerce systeem.

Vervolgens kunnen front-end developers deze herbruikbare "process API’s" ontdekken en gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de eindgebruiker.  Zoals een “klanten-app” waarmee klanten de orderstatus en orderhistorie inzichtelijk hebben via smartphone of een webapplicatie.

Deze API-gestuurde benadering van integratie verhoogt wendbaarheid, snelheid en productiviteit. Zoals 1) front-end developers weghouden van de technische complexiteit welke komt kijken bij het onttrekken van specifieke data uit bronsystemen. Zij kunnen zich daardoor focussen op het ontwikkelen van applicaties met een super strakke user experience.

Of 2) , oude applicaties pijnloos uitfaseren om nieuwe snel te introduceren in het applicatielandschap; data wordt immers uitgewisseld via API’s in plaats van tussen applicaties direct.

Waarom is API-led connectivity zo broodnodig?

API-led connectivity wordt een belangrijke integratiestrategie omdat de technologieën die bedrijven gebruiken om met hun klanten, werknemers en partners in contact te komen drastisch zijn veranderd. De samenkomst van technologieën zoals IoT, SaaS, big data, social, mobile mét API's biedt krachtige nieuwe hulpmiddelen waarmee bedrijven meer kunnen doen. Zoals nieuwe inkomstenstromen ontsluiten, klanten beter begrijpen en sneller dan ooit kunnen innoveren.

Maar om dit snel te kunnen doen moeten ze deze nieuwe technologieën geïntegreerd worden met herbruikbare API's. Traditioneel werden deze integraties op ad-hoc wijze uitgevoerd via, niet-herbruikbare, point-to-point-verbindingen telkens wanneer een project dit vereiste. Dit betekent dat als een end-point/ applicatie veranderd de hele integratie van scratch af aan weer opnieuw moet worden opgebouwd. Vervolgens vergt er veel tijd en middelen van IT om deze koppelingen te onderhouden.

De frequentie waarmee deze nieuwe systemen veranderen is ook toegenomen. Bijvoorbeeld een back-end applicatie bij een bank krijgt slechts eenmaal op jaarbasis een update terwijl online en mobiele front-end bankapplicaties die verbonden zijn met back-end wekelijks, dagelijks of zelfs per uur veranderen. De snelheid van deze veranderingen kunnen niet worden ondersteund door een traditionele point-to-point integratie aanpak. Een andere benadering is vereist, u raadt het al dat van API-led connectivity.

"The fast beat the slow"; organisaties die vandaag sneller digitaal kunnen innoveren, en dus sneller digitale innovaties kunnen integreren, zijn de winnaars van morgen. 

Dus; hoe kan API-led connectivity bijdragen aan de wendbaarheid, snelheid en productiviteit van uw organisatie?