Business continuity met Integration Team as a Service

De datahonger is nog altijd niet gestild. Je blijft als bedrijf of organisatie zoeken naar mogelijkheden om processen verder te digitaliseren en/of nog meer datagedreven te maken, waardoor je betere beslissingen kunt nemen. Het ontsluiten van nieuwe databronnen is dan ook aan de orde van de dag. Als gevolg moet je de strategie voor data- en applicatie-integratie tegen het licht houden. Misschien stuit je op een gebrek aan interne kennis of 24/7 support. Of focus je liever op de eigen core business en vergroot je je blikveld naar externe dienstverlening. De strategische oplossing ligt in het afnemen van ‘integratie als een dienst’: Integration Team as a Service.

16 augustus 2021   |   Blog   |   Door: Michiel van der Sluis

Deel

Conclusion

Het maakt niet uit welk IT-project je ook oppert, telkens heb je te maken met het integreren van datastromen en businessapplicaties. Wordt er een nieuwe webshop ontwikkeld, dan zul je data uit productinformatiesystemen, voorraadinformatie en gegevens van logistieke partners samen moeten brengen. Wil je als leverancier een 360 graden klantbeeld realiseren? Dan integreer je gegevens uit een DMS-, ERP-, CRM- of Point of Salesysteem met elkaar. Vaak gaat het hierbij ook nog om een combinatie van on-premise systemen, cloudapplicaties en externe bronnen.

Oog voor veilige integraties

Met elk nieuw project wordt er een nieuwe opdracht neergelegd bij IT, waardoor de vraag groter wordt dan de organisatie aankan. Integratie is daarbij vaak een after thought. Tel daarbij op dat integratie, in vergelijking met andere functionaliteiten, in een lager tempo wordt gerealiseerd. Het gevolg is dat je al snel tegen je grenzen aanloopt. De business wil verder, maar vooruitgang en innovatie blijven steken, juist doordat het realiseren en onderhouden van veilige integraties stokt. Het gevaar bestaat vervolgens dat op decentraal niveau teams op hun eigen manier een willekeur aan tools gaan gebruiken. Dat is op de korte termijn misschien een uitkomst, maar op de langere termijn is het funest. Er is geen sprake van regie, waardoor je als organisatie de controle kwijtraakt. De kans is aanwezig dat er securityrisico’s ontstaan en dat op den duur het integratielandschap onbeheersbaar wordt. Omdat systemen niet op elkaar zijn aangesloten, ontstaan er meerdere versies van de waarheid en verdwijnt je centrale klantbeeld. Dat wil je koste wat het kost voorkomen.

Integration Team as a Service

Conclusion heeft een oplossing ontwikkeld in de vorm van ‘Integration Team as a Service - ITaaS’. Dit betekent dat je als organisatie volledig wordt ontzorgd als het gaat om het realiseren en beheren van integraties in je IT-omgeving. Wij denken ook mee op het gebied van strategie en architectuur, zodat het integratielandschap aansluit op de lange termijn strategische doelstellingen van de klant. Je spreekt af wat je wilt bereiken, welke kwaliteit je beoogt en wat het budget is. Met dit resultaat op het netvlies bepalen we de juiste werkwijze, zoals de tooling. Zo ben je verzekerd van continuïteit en hoeft IT geen ‘nee’ meer te verkopen wanneer de business nieuwe wensen op tafel legt. De integratiewerkzaamheden worden opgeleverd met een hoge kwaliteit en efficiency. Dit model is tegelijkertijd erg schaalbaar; er is immers altijd de mogelijkheid om op of af te schalen. Zeker in een periode met een piekbelasting is dit een uitkomst. Er staat altijd een integratieteam klaar om meer waarde te creëren voor de klant.

Waarde toevoegen voor de gebruikersorganisatie

Deze manier van werken onderscheidt zich op verschillende vlakken van detachering, waar het puur om het invullen van een enkele functie gaat. Bij Integration Team as a Service gaat het erom dat de er waarde wordt toegevoegd voor jou als gebruikersorganisatie. Aan de hand van de opgebouwde klantkennis kun je van ons verwachten dat wij met aanbevelingen komen over de inrichting van het technologische landschap, zodat het ontsluiten van data verbeterd wordt. We maken hierbij ook gebruik van onze best practices in jouw branche. Dat geldt ook voor het hergebruik van eerder ontwikkelde integratietools. Met ITaaS heb je tevens een schaalbare oplossing in huis; je beschikt altijd over voldoende capaciteit. Het komt neer op volledige ontzorging door verantwoordelijkheid te nemen voor het resulaat vanuit de Dev/Ops gedachte en het platform door life cycle management.

Verzekerd van de juiste kennis

Kortom, je ruimt op deze manier een reeks obstakels uit de weg die integratie en innovatie in de weg staan. En het stelt organisaties in staat om zich te concentreren op hun core business. Je bent als organisatie verzekerd van de juiste kennis en voldoende mankracht. Het ontwikkelen en beheren van integraties mag dan een niche zijn in de IT-omgeving, je kunt je er wel degelijk in onderscheiden als je het afneemt als een hoogwaardige dienst.