API’s; een prioriteit van IT én de business

Zet alleen die API's in welke directe waarde hebben voor de business. Lees in dit artikel welke stappen je hiervoor het beste kan nemen.

25 januari 2018   |   Blog   |   Door: Conclusion Accelerate!

Deel

APIs met business waarde

De voordelen van API's

Zoals u weet bieden API's verschillende operationele en strategische voordelen. Zoals het ontsluiten van data binnen lastig toegankelijke legacy-systemen zodat het bruikbaar wordt voor nieuwe of jongere ontwikkelaars. (welke deze complexe systemen onvoldoende kennen/ of niet willen kennen…) Of data intern/ extern toegankelijk maken als basis voor nieuwe verdienmodellen. Met API’s haal je dus meer waarde uit bestaande IT-middelen om nieuwe innovaties aan te sturen welke bijvoorbeeld een hogere klantervaring vormgeven.

Wanneer u binnen uw organisatie meer wilt gaan werken met een API gerichte aanpak betrek dan IT als ook de business. Let daarbij op de volgende 4 punten:

Budgettering en sponsoring afstemmen

Stem tijdig af bij een project welke processen het belangrijkst zijn en welke data hieraan ten grondslag liggen. Agregeer en combineer deze data middels een herbruikbare API. 

Kaderen

Begrijp welke API’s het belangrijkst zijn en op welk detailniveau ze moeten worden gedefinieerd; maak functionele afweging tussen specifieke ontwikkelwensen versus directe businessbehoeften.

Functionaliteit

Zet alleen die API's in welke directe waarde hebben voor de business. Identificeer de belangrijkste prioriteiten van uw bedrijf en welke bedrijfsprocessen en bijbehorende data daarbij horen. Ontsluit vervolgens deze data om processen te automatiseren.

API-visie organisatie breed laten landen

IT dient te accepteren dat het niet meer alle projecten van a tot z zelf doet maar in co-creatie met de business. Dus, bij het samenstellen van API's dient IT de rest van de organisatie te betrekken. Hiermee behoudt het zijn slagkracht om strategische oplossingen voort te brengen. IT kan het initiatief nemen om een cross functioneel team samen te stellen met mensen vanuit verschillende domeinen. Centrale vraag in dit team; wat willen we met de business en welke processen en data zijn hiervoor nodig?  De API’s welke deze data ontsluiten, toegankelijk maakt en processen automatiseert dienen makkelijk gevonden en (herhaaldelijk) gebruikt te kunnen worden. Alleen zo slecht IT het capaciteitsissue en blijft en een partner van de business.

Welke van deze 4 stappen zou u als eerste initiëren?