• Thema's

  Waar we je mee ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Met welke expertises en bedrijven we grote en kleine vraagstukken oplossen

 • Meer over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

 • Over Conclusion, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws en artikelen uit ons ecosysteem

Pri­va­cysta­te­ment

Hieronder vindt u ons privacystatement.

Conclusion Services B.V., gevestigd aan Herculesplein 80 
3584 AA, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
https://www.conclusion.nl/ 
Herculesplein 80 
3584 AA, Utrecht 
+31 30 219 38 00 
Bas van Krieken is de Functionaris Gegevensbescherming van Conclusion Services B.V. Hij/zij is te bereiken via privacy@conclusion.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken 
Conclusion Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@conclusion.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Conclusion Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Conclusion Services B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren  
 • Conclusion Services B.V. volgt uw surfgedrag waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Conclusion Services B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder dat er sprake is van menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van Conclusion Services B.V.) .  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Conclusion Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Conclusion Services B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het delen van deze persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als Conclusion Services B.V. u biedt. Conclusion Services B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In overige gevallen verstrekt Conclusion Services B.V. uw persoonsgegevens slechts aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. 

 Meer informatie vind je in onze Cookieverklaring. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Conclusion Services B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Conclusion Services B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. 

Link naar het volledige cookieoverzicht. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Conclusion Services B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te versturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@conclusion.nl. 

 Indien de resultaten bijzonder persoonsgegevens bevatten vragen we om additionele identificatie. Dit kan zijn een controle van een identiteitsdocument ter plekke of het overmaken van €0,01 vanaf een rekening op naam van de verzoeker. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Conclusion Services B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Conclusion Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een uitgebreid beveiligingsbeleid en control framework kan op verzoek opgevraagd worden via privacy@conclusion.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan tevens contact op via privacy@conclusion.nl 

 Versie oktober 2022 

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
 • Thema's
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies