Wat is beste cloudmigratie strategie? Gebruik het 6R model

Een cloudmigratie levert een aanzienlijk voordeel op voor het operationeel houden van de functionaliteit van verouderde systemen.

14 oktober 2020   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Cloud man wolk

Robbrecht van Amerongen - Business Innovation Manager bij AMIS | Conclusion geeft advies over het cloudmigratieproces en adviseert om het 6R model te gebruiken. Dit model biedt een effectieve manier om je applicatielandschap te inventariseren en de juiste migratie-opties te kiezen. Een migratie naar de cloud biedt een goed moment om opnieuw na te denken over wat je wilt doen met je applicaties.

Evaluatie van de applicaties

Het aantal applicaties dat een bedrijf gebruikt kan sterk variëren, van een kleine organisatie met eenvoudige softwareoplossingen voor administratie, e-mail en klantcontacten tot grote internationale ondernemingen met duizenden systemen. Bij een cloudmigratie is het belangrijk om goed na te denken over het gebruik en de levensduur van de bestaande applicaties.

De juiste strategie kiezen

Een goede strategie en een helder stappenplan zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de business daadwerkelijk geholpen wordt met de verandering. De kern van de strategie is het kiezen van de juiste migratie-optie, het begrijpen van de afhankelijkheden tussen de applicaties, inzicht hebben in het gebruik van de applicatie en het kiezen welke lagen van de applicatie het meest profijt hebben van de cloud-infrastructuur. Daarbij moet er goed gekeken worden welke applicatieopties het beste functioneren in een cloud-native oplossing.

Besluitvorming

Het is belangrijk om je te realiseren dat alles naar de cloud migreren een kostbare zaak is. Er zal op een bepaald moment moeten worden besloten welke systemen nog on-premises achterblijven.

Een effectieve cloudmigratie bestaat uit de onderstaande zes mogelijke applicatiestrategieën. Ook wel bekend uit het artikel van Stephen Orban over de 6R’s van cloudmigratie. De eerste stap is het inventariseren van je applicatielandschap en bepalen in welke categorie de verschillende applicaties vallen. Per strategie geef ik aan wat voor soort systemen hier mogelijk in passen.

De 6 strategieën van het 6R-model

Een effectieve cloudmigratie bestaat uit de volgende zes mogelijke applicatiestrategieën:

 • Retire: verwijderen
 • Rehosting: ook wel "lift-and-shift"
 • Replatforming: migreren met wijzigingen
 • Repurchasing: kopen van een cloudgebaseerd alternatief
 • Refactoring: herschrijven
 • Retain: behouden van een on-premises omgeving

De 6 applicatiestrategieën in detail

 1. Retire — Verwijderen

  Een migratie is een goed moment om alle componenten van je IT-landschap nog eens onder de loep te nemen. Op dit moment kan je beoordelen of het betreffende systeem nog wel voldoende bijdraagt aan het bedrijfsproces. Kijk hierbij ook naar systemen die overbodig zijn; het kan zijn dat deze systemen dubbel in het IT-landschap aanwezig zijn of simpelweg niet meer worden gebruikt. Het uitzetten zorgt al voor een directe besparing. De systeemfunctie wordt opgeheven of ondergebracht in een ander systeem.

  De goedkoopste manier om je IT-landschap naar de cloud te brengen, is het ontmantelen van dergelijke systemen. Deze systemen hadden al lang geleden opgeruimd moeten zijn. Voorbeelden hiervan zijn systemen die door een fusie of overname bij het landschap zijn gekomen en eigenlijk dubbel zijn; legacy systemen met een lage business impact en weinig gebruikers; maatwerk waar inmiddels standaard systemen voor beschikbaar zijn.

 2. Rehosting — ook wel “lift-and-shift.”

  Dit is de snelste manier om een applicatie naar de cloud te brengen. De fysieke en virtuele servers worden verhuisd naar een cloud Infrastructuur as a Service (IaaS) omgeving, inclusief de applicaties die daarop draaien. Bij rehosten is het verbeteren van performance van business applicaties redelijk eenvoudig door het toevoegen van meer (cloud)resources aan de systemen.
  Deze systemen zijn te sterk afhankelijk van specifieke versies van het operating system of vereisen specifieke instellingen. In dat geval is het eenvoudiger om een dergelijk systeem te emuleren via een virtual machine. Hiermee hoeft er weinig aan het betreffende systeem aangepast te worden en is het mogelijk geworden om deze systemen te koppelen met moderne cloud technologieën.

  Het voordeel van rehosten van applicaties is dat er geen wijzigingen in de architectuur nodig zijn. De applicaties kunnen in de cloud eenvoudiger schaalbaar gemaakt worden door meer rekenkracht of geheugen toe te wijzen. Hoewel dit een snelle oplossing is, geeft het rehosten niet alle voordelen van de cloudmigratie. Het maakt bijvoorbeeld geen gebruik van cloud native mogelijkheden. Ook vergroot het rehosten de complexiteit de totale oplossing omdat nu ook cloud kennis nodig is.

  Rehosten is vaak de eerste stap om naar de cloud te gaan. Het wordt vaak toegepast op het moment dat de bestaande on-premises hardware moet worden vervangen en er geen tijd is om de applicaties op cloud-native aan te passen. Rehost is vaak een eerste zet in de richting van het moderniseren van de applicaties op een cloud infrastructuur. Voorbeelden van deze systemen zijn: systemen met een sterke interne consistentie en relatief weinig externe koppelingen; systemen die in de huidige situatie op een beperkt aantal servers draaien; systemen die in combinatie met het operating system eenvoudig in een VM te plaatsen zijn.

 3. Replatforming — ook wel “lift-beetje-aanpassen-en-shift.”

  Bij deze systemen is het mogelijk om met een paar kleine wijzigingen gebruik te kunnen maken van de voordelen van native cloud onderdelen. Dit kan zonder structurele aanpassingen aan de applicatie architectuur. Denk daarbij aan het vervangen van een zelf gehoste database door een Databas as a Service. Hierdoor vervallen de kosten van technisch beheer van deze systemen. Als je toch bezig bent, kan je proberen om producten met een dure licentie te vervangen door vergelijkbare producten met een goedkopere licentie. Denk hierbij aan het vervangen van Oracle Weblogic door Apache Tomcat. In alle gevallen wordt er gezocht naar een alternatief component dat zorgt dat je direct de voordelen van cloud technologie kunt gebruiken.

  Een replatform strategie is een goede keuze voor systemen die geen zware architectuur wijzigingen kunnen verwerken. Ook is dit geschikt voor organisaties die niet in staat zijn (in techniek en/of budget) om de systemen te herstructureren. De aanpassingen voor de verhuizing naar de cloud zijn maar minimaal. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn: grote enterprise systemen die onder water een generieke database / applicatieserver hebben met hoge licentiekosten; systemen die modern zijn opgezet op basis van veel gebruikte systeemcomponenten die een goed cloud native alternatief hebben.

 4. Repurchasing — Een nieuw product kopen

  Dit is ook een snelle manier om de voordelen van cloud-technologie te behalen. Een Software as a Service (SaaS) kan een snelle overgang vormen voor een groot aantal standaard data- en applicatie oplossingen. Denk vooral aan het klantinformatiesysteem (CRM), de content managementsystemen en systemen voor het voeren van een administratie.

  Een nieuw product (SaaS) aanschaffen heeft een effect op de kosten. De kosten van een on- premises oplossing worden vervangen door de kosten van dezelfde functionaliteit in de cloud. Het vervangen van een bestaande applicatie door een functioneel vergelijkbare oplossing in de cloud (als SaaS), kan als voordeel hebben dat er veel nieuwe functionaliteit automatisch bijkomt. Deze keuze is vaak een erg verstandige als het gaat om legacy systemen die niet eenvoudig naar de cloud overgezet kunnen worden. Voorbeelden van deze systemen zijn vooral generieke functies die niet bepalend zijn voor het onderscheidend vermogen van je organisatie. Denk dan vooral aan HRM, CRM, Boekhouding, Rapportages, CMS, email en document sharing.

 5. Refactoring / Re-architecting — Opnieuw ontwerpen en bouwen van de applicatie, met cloud native features als leidraad

  Dit is vooral van toepassing op applicaties die voorzien in een belangrijke bedrijfsfunctie die niet zomaar als standaard (SaaS) oplossing te krijgen zijn. Het refactoren van een dergelijke oplossing zou bij voorkeur een service-oriented (of server-less) architectuur als uitganspunt hebben. Dit ondersteunt ook de veel gevraagde wens naar wendbaarheid van IT en het garanderen van continuïteit van de kernsystemen. Deze oplossing is in veel gevallen de meest kostbare, maar als het gaat om de kern van het IT-landschap dan zorgt het voor onderscheidend vermogen in je product of dienst; dan kan dit ook de meest waardevolle migratie zijn.

 6. Retain —  In veel gevallen betekent dit laten staan (voor nu dan)

  Migratie naar de cloud hoeft niet te betekenen dat alles meegaat. Er zijn situaties denkbaar waarbij IT-componenten in je landschap het beste kunnen blijven staan waar ze staan. Dit kan het geval zijn voor systemen die nu nog veel waarde toevoegen aan het bedrijfsproces en waarvan deze waarde in de nabije toekomst sterk afneemt. Als de investering in deze systemen aanzienlijk is geweest dan kan het een optie zijn om zo lang mogelijk waarde uit deze investering te halen voordat je besluit om ze over te zetten naar de cloud. Het kan ook zo zijn dat de kosten van migratie dusdanig hoog zijn dat dit geen positieve businesscase oplevert. Het heeft hier geen zin om een volledige migratie van je landschap te forceren.

  Tot slot kan het zijn dat het bedrijfsmodel of bedrijfsactiviteiten het vanuit compliancy niet toestaan dat deze activiteiten in de cloud worden uitgevoerd. Het gedeeltelijk on-premises houden van deze systemen is goed mogelijk en vergt een gedegen hybride cloud strategie. Bij een retain strategie is het verstandig om de optie van cloud migratie in het lifecycle proces van dit systeem mee te nemen.

Tot slot

Technologische ontwikkelingen zullen cloud toepassingen steeds beter maken. Dit maakt het voor bedrijven steeds makkelijker en relevanter om cloud-oplossingen toe te passen bij het bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen. Een Cloud migratie levert een aanzienlijk voordeel op voor het operationeel houden van de functionaliteit van verouderde systemen. De migratie naar de cloud moet niet gezien worden als een ‘one-size-fits-all oplossing’, maar passen in een totale strategie. In alle gevallen is de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen leidend voor de te kiezen strategie.

In alle gevallen wens ik u veel succes met uw verhuizing!