Waar blijft die minister voor digitalisering?

Op dinsdag 21 november organiseerde Conclusion in samenwerking met Nieuwspoort een bijeenkomst om het belang van een veilige en vitale digitale en fysieke infrastructuur onder de aandacht te brengen.

24 november 2017   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

bijeenkomst

Engbert Verkoren, CEO Conclusion, opende de bijeenkomst en heette de overvolle zaal van harte welkom. Wat als een rustig gesprek begon, veranderde al snel in een openhartige discussie vanuit de verschillende standpunten aan tafel. Alliander, Enexis, Havenbedrijf Rotterdam, VVD , D66 en natuurlijk Conclusion waren prominent aanwezig, maar ook vanuit het publiek kwamen interessante vraagstukken en standpunten naar voren. Zo mengden onder andere Elly Plooij-van Gorsel, voormalig VVD lid & lid van het Europees Parlement, en Bas Eenhoorn, Digicommissaris, zich in de discussie.

“Bestuurlijk Nederland moet zich blijven ontwikkelen op het gebied van IT en security” was de mening van Gerrie de Jonge, CISO van PostNL. Stilstand is ook hier achteruitgang. Hij bracht het probleem en de impact van de veelvuldig verstuurde phisingmails onder de aandacht en benadrukte hiermee het belang van cybersecurity voor PostNL.

Maarten van Riet, manager R&D van Alliander, gaf een verfrissende kijk op het onderwerp van de middag en legde de nadruk op het leerelement in een crisis. “Wanneer we zelf geen schuld hebben aan een storing, zijn we er een stuk transparanter en meer open over” meldde hij.  “Maar van storingen leren we hoe dan ook veel. We moeten leren om eerst te kijken naar de kennis en talenten die de inwoners van Nederland al bezitten, voor we naar oplossingen gaan zoeken in het buitenland. Want dit kleine kikkerlandje bezit veel aankomende talenten en nieuwe Einsteins.” Dat is in de ogen van Van Riet al bewezen, wanneer we kijken naar hoe ver we zijn gekomen in de afgelopen 10 jaar.

Mauriche Kroos legde de nadruk op de vitale en informatie-vitale delen van het bedrijf Enexis, waar hij momenteel de CISO functie vervult. Beide komen onder druk te staan tijdens een crisis en hebben directe en indirecte invloeden op de bevolking.

Natuurlijk kwam de crisis in het Havenbedrijf Rotterdam nog aan bod. Marijn van Schoote, Information, Security & Risk Officer van Havenbedrijf Rotterdam vertelde over zijn kijk op een crisis. “Het is van belang om voldoende kennis op te bouwen om Nederland weerbaar te houden”, zo gaf hij aan. Want, “wat doen we als het digitale systeem uitvalt?”

Vanuit politiek opzicht deelde Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD zich ook in de discussie: “de druk aan de veiligheidskant is zo hoog, dat er wel iets móét gaan gebeuren”. Hij legt hierbij de nadruk op 3 kernpunten: mensen, samenwerken, en executie. Goede mensen met verstand van zaken zijn noodzakelijk, daarnaast kan de overheid niet alles zelf doen maar moet zij samenwerken met de markt, en tot slot is de uiteindelijke executie cruciaal. Volgens Middendorp liggen de uitdagingen bij de besluiteloosheid van de overheid, dit heeft negatieve gevolgen en hier moet het kabinet mee aan de slag. “Er zomaar op vertrouwen dat het goed komt kan niet, we staan in de frontlinie van nieuwe ontwikkelingen. We moeten nu in actie komen!”

Ook Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66, was aanwezig. Hij verblijdde het publiek met de mededeling dat “binnen de politiek meer aandacht is gekomen voor digitalisering en zeker voor cyber security”. En vervolgde met: “het zou mooi zijn als ook fractievoorzitters meepraten over dit onderwerp”. Verhoeven is hoopvol en wil graag in het nieuwe regeerakkoord meer investeringen zien in de digitalisering en de bijbehorende security. In zijn optiek is een ‘storing’ te veel pretenderen of het ons zomaar ineens overvalt. “Vaak gaat er een proces aan vooraf en is de storing een gevolg van keuzes die wij maken.” 

Middendorp en Verhoeven wakkerden de discussie opnieuw aan met de vraag: “Waar ligt de grens? Wanneer wordt gevraagd of de overheid gegevens mag gebruiken voor terrorismebestrijding, stemt de meerderheid toe. Maar wanneer wordt gevraagd of de overheid gegevens mag inzien, weigert deze zelfde meerderheid.”

Eenhoorn meldde dat het Nationaal Beraad van mening is dat onder andere identificatie, authenticatie en de digitale brievenbus vitaal zijn. Zijn standpunt is dat het veilig moet worden. Ondersteund door het applaudisserende publiek, meldt hij: “ik wil de volgende keer een minister voor digitalisering zien op de bijeenkomst!” Hij benadrukt het belang van weerbaarheid, veiligheid en cybersecurity. En stelt de vraag, hoe de overheid de veiligheid van burgers kan garanderen als zij marginaliseert. Want tegenwoordig is de overheid nog steeds niet in staat om één groot digitaal platform neer te zeten wat succesvol en betrouwbaar is. Ondertussen beschikken andere digitale platforms over meer data dan onze eigen gemeenten.

Tot slot vertelde Peter Hagedoorn, auteur van ‘de vloeibare samenleving’, over de noodzaak voor Nederland om over te stappen naar een digitale internationale agenda en deze ook te synchroniseren. We gaan immers richting een ‘hyper connected’ wereld. 

Veel risico’s en kansen van de digitalisering binnen de overheidsdienstverlening zijn tijdens de bijeenkomst aan de orde gekomen, maar de overheid en het bedrijfsleven zijn overduidelijk nog lang niet uitgepraat. De behoefte aan ondersteuning, coördinatie en transparantie vanuit de overheid is wederom benadrukt, de toekomstplannen vanuit de overheid zijn transparanter geworden, en met een boek vol nieuwe inspiratie vanuit Conclusion over digitale transformatie zijn de gasten huiswaarts gekeerd.

Wilt u verder praten over digitale transformatie? Neem dan contact op met Peter de Jong, Directeur Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit bij Conclusion.

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt

Peter de Jong

Peter de Jong

Directeur Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit
pdjong@conclusion.nl