30-11-2020 / nieuws /
Samen staan we sterk

Tech Tegen Corona

Tech Tegen Corona is een samenwerkingsverband bestaande uit 300 tech bedrijven - waaronder Conclusion - en 2000 tech experts en de ministeries van Justitie & Veiligheid, Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, VNG en academici. Tech Tegen Corona steunt de overheid en zorg in de strijd tegen Corona. Het doel van dit initiatief is om overheden, ziekenhuizen, hulpverleners en zorgmedewerkers kosteloos te ondersteunen met de kennis, kunde en technologieën. 


Lees meer in de folder powered by Conclusion


Tech Tegen Corona | Signing Ceremony 27 november

In maart hebben Nederlandse wetenschappers, uitvinders, ondernemers en brancheverenigingen de handen ineengeslagen. Met één doel: de zorg en overheid gratis bij te staan gedurende de corona crisis. De pandemie duurt langer dan gedacht, daarom is aan de deelnemers gevraagd om zich langer te committeren. En zij zeiden allen: JA.

 

Op vrijdag 27 november is hun commitment vastgelegd tijdens de signing ceremony. 

Media
Voorzitter TechTegenCorona Elisabeth van der Steenhoven: "In een tijd van veel onzekerheid is het van belang om wél zekerheid te hebben dat er wordt samengewerkt."
Peter de Jong
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Peter de Jong +31 (0)6 55 11 43 43