20-05-2019 / blog / Paul de Kort
Zorg

Skin in the game

 

De wereld is in rap tempo aan het digitaliseren. Dat zie je niet alleen in de bankenwereld, bij de overheid maar ook thuis. De meeste mensen in Nederland regelen hun bankzaken via internet, communiceren digitaal met de overheid, bijvoorbeeld bij de aangifte en doen ook veel boodschappen vanaf huis.

 

Om dit mogelijk te maken is ICT noodzakelijk.

 

 

 

En waar de zorg al complex was, voegt ICT hier nog een complexiteit aan toe. Gelukkig begrijpen steeds meer mensen op de werkvloer dat ICT een grotere rol aan het innemen is. En dat kennis van ICT, welke mogelijkheden het al dan niet biedt ook specialistische kennis van ICT noodzakelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan het EPD of aan Watson.

 

 

 

Dat er sprake is van een digitaliseringsslag begrijpen inmiddels ook veel adviesbureaus die actief zijn met de digitalisering van de zorg. Wat op zich heel goed is, want hiermee wordt een sector vooruit geholpen.

 

 

 

 

De vraag is dan hoe je nu kunt vaststellen of een adviseur een goed advies geeft of niet. En helaas is dit niet gemakkelijk te bepalen. Of iets goed of niet is, blijkt veelal achteraf, na confrontatie met de werkelijkheid.

 

En om als klant vooraf te kunnen bepalen of de adviseur je verder helpt heb je 2 hulpmiddelen:

 

De eerste is dat je vraagt naar zijn of haar trackrecord en de tweede is dat je eist dat de adviseur verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het advies. Bijvoorbeeld door een boetebeding op te nemen in de te maken afspraken.

 

 

 

Ik ben overigens overgestapt van een adviesclub naar een realisatiepartij omdat ik niet alleen wil zeggen wat volgens mij verstandig is, maar ik wil er ook de verantwoordelijkheid voor nemen door voor de klant de nodige digitalisering te realiseren. Kortom, skin in the game!

 

Voor wie meer wil weten, lees het nieuwste boek van Taleb: Skin in the game.

 

 

 

Paul de Kort

 

Skin in the game 111971253068