Royal FloraHolland legt met de cloud digitaal fundament voor de toekomst

Royal FloraHolland is de grootste marktplaats voor bloemen- en planten ter wereld. Waar de veiling decennialang een fysieke aangelegenheid was, zette Royal FloraHolland enkele jaren geleden de beweging in om het proces te digitaliseren. Daarbij hoort ook een modern en flexibel ICT-landschap. Een landschap dat Royal FloraHolland met hulp van Conclusion vrijwel volledig heeft ondergebracht in de publieke cloud.

1 september 2021   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Cloud migratie en beheer RFH

Digitaliseren

Om klaar te zijn voor de toekomst begon Royal FloraHolland een enkele jaren geleden met het digitaliseren...

69% afname majeure verstoringen
AWS landingzone
Van 300 naar 108 applicaties

In 2016 besloot Royal FloraHolland om een volledig nieuw digitaal (handels)platform te ontwikkelen, inclusief vernieuwde infrastructuur, netwerk en applicaties. “De manier waarop de sierteelt werkt gaat veranderen. Dat betekent dat wij ons businessmodel moeten vernieuwen. Daar hoort ook een andere IT-ondersteuning bij, een nieuw technisch fundament waarop we verder kunnen bouwen”, steekt Frans Theelen, digital transformation lead bij Royal Flora Holland van wal. Royal FloraHolland schreef een aanbesteding uit die werd gewonnen door Conclusion. 

“Conclusion Mission Critical is een partij die onze taal spreekt, letterlijk en figuurlijk. Ze zijn bereid om samen in dingen op te trekken. Dat gaf voor ons de doorslag.”

Frans Theelen - Digital tranformation lead, Royal FloraHolland

Oud applicatielandschap naar de cloud

Het gezamenlijke project ging in 2017 van start. De eerste stap was het in kaart brengen van de applicaties en het maken van een landing zone in AWS. Zodat daarna parallel aan elkaar de migratie naar een nieuwe infrastructuur en de rationalisatie van het applicatielandschap konden starten. Met deze ‘Operatie Bezemwagen’ is het aantal applicaties teruggebracht van ruim 300 naar 108. De resterende applicaties werden vervolgens grotendeels gemigreerd naar de AWS cloud.

Met name het laten landen van de Microsoft-applicaties op AWS vroeg om het nodige uitzoekwerk, omdat het toentertijd nog geen vanzelfsprekendheid was om Microsoft-workloads op AWS te laten landen, zegt Enterprise Architect Scipio Maas, bij Conclusion verantwoordelijk voor dit project. “Microsoft en Amazon hebben in eerste instantie op technisch gebied andere keuzes gemaakt, maar de beide platformen komen nu steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat betekent dat het makkelijker wordt om Microsoft-applicaties te containeriseren en op AWS te laten landen. Ook wordt het door containerisatie steeds eenvoudiger om aanpassingen te doen in applicaties, wat de flexibiliteit natuurlijk verhoogt.”

Een grotere uitdaging tijdens het project was het feit dat Royal FloraHolland een relatief oud applicatielandschap naar de cloud bracht. Theelen: “We hadden te maken met verouderde technologie; de meeste applicaties waren niet cloud native. Bovendien was er gebrekkige documentatie. Dat maakte dingen lastiger en tijdsintensiever dan vooraf gedacht. Toch hebben we een geweldige prestatie geleverd door in een periode van nog geen twee jaar 108 applicaties over te zetten naar AWS.” Slechts een stuk of tien applicaties zijn dermate latency-gevoelig dat ze voorlopig nog on premise blijven draaien.

Hybride landschap tijdens migratie

Voor de migratie van de 108 applicaties naar de AWS-cloud trok het team anderhalf jaar uit. Maas: “Je hebt die tijd nodig, omdat je per applicatie moet bekijken welke bijzonderheden er zijn. Er zijn duizend-en-een dingen waar je aan moet denken. Zo moesten we uitzoeken hoe het zat met zomer- en wintertijd. Het werkt niet om vooraf één volledig uitgewerkt plan voor alle applicaties te maken. Je kunt het beter groep voor groep aanpakken, op een agile manier.”

Het nadeel van die methode is dat anderhalf jaar lang een hybride landschap bestond, waarbij een deel van de applicaties al in AWS draaide en een deel nog on premise stond.

Theelen: “We hebben veel processen die latency-kritisch zijn. Dat maakt dat je heel goed moet nadenken over de migratiestappen die je zet. Welke dingen kun je bijvoorbeeld parallel doen en welke moet je volgtijdelijk oppakken? Je moet er continu op bedacht zijn dat integraties goed blijven lopen. Conclusion had daarom een heel uitgebreid ketenplan gemaakt, waar precies in stond beschreven hoe we ervoor zorgden dat de keten goed bleef functioneren.”

"Het is logisch om ontwikkeling en beheer in één hand te leggen. Ik ben er trots op dat dit transitiepad zo soepel is verlopen. Het overnemen van het operationeel beheer is supergoed gegaan. In korte tijd is daar een geweldige prestatie neergezet.”

Frans Theelen

Monitoring en beheer

Een keus waar Royal FloraHolland heel blij mee is, is de beslissing om ook de 24x7 monitoring en beheer bij Conclusion neer te leggen. Daartoe zijn 35 IT-ers die bij de veiling werkten overgegaan naar Conclusion. Theelen: “Het is logisch om ontwikkeling en beheer in één hand te leggen. Dat is immers het hele principe achter DevOps: you build it, you run it. De Scrum-teams (voor een groot deel van het landschap) zijn nu in dienst van Conclusion Mission Critical. Zij zijn gespecialiseerd in het beheer van bedrijfskritische omgevingen en applicaties, ze hebben teams die in ploegendiensten werken om die 24x7 ondersteuning mogelijk te maken. Ik ben er trots op dat dit transitiepad zo soepel is verlopen. Het overnemen van het operationeel beheer is supergoed gegaan. In korte tijd is daar een geweldige prestatie neergezet.”

Hogere continuïteit

Inmiddels draait de omgeving al een jaar stabiel op de AWS-cloud. De belangrijkste vrucht die Royal FloraHolland daarvan plukt, is een veel betere continuïteit van de businessprocessen. “De stabiliteit is enorm verbeterd”, zegt Theelen. Tot en met het derde kwartaal van 2020 is het aantal majeure verstoringen met 69 procent afgenomen. Dit komt mede door de cloud migratie.

Daarnaast is de basis gelegd voor een moderne omgeving. “We zijn op deze omgeving in staat om verder te innoveren, om software te ontwikkelen die volledig nieuwe processen gaat ondersteunen.”  Zo wordt continuous integration en continuous development (CI/CD) geïntroduceerd. Daardoor kunnen softwareverbeteringen in veel kleinere stappen worden doorgevoerd.

Nu breekt de fase aan waarin Royal FloraHolland ook kostenvoordelen kan gaan behalen, zegt Maas. “Bij applicaties maken we soms de keus om ze ’s nachts of in het weekend uit te zetten. Ook hebben we met tagging bereikt dat we nu per organisatieonderdeel en zelfs per applicatie kunnen zien hoe hoog de kosten zijn. Dat hogere kostenbewustzijn leidt ondertussen ook tot een kostenverlaging, omdat we nu als ICT-afdeling gericht met businessunits in gesprek zijn over hun verbruik.”

De volgende stap is om de legacysoftware die niet cloud-native is te vernieuwen, zodat die wel volledig geschikt is om in de cloud te draaien. “Softwarevernieuwing hangt samen met procesvernieuwing. Dat is dus meer dan alleen een IT-project. Doel is om het hele bedrijfsmodel compleet te vernieuwen en te ondersteunen met moderne software”, zegt Theelen.

Daarnaast heeft het project veel invloed gehad op de mindset van de medewerkers van Royal FloraHolland. “Het is niet alleen een transformatie in processen en werkwijzen, maar vooral een transformatie in onze manier van denken. We hebben natuurlijk een grote historie, maar we hebben een belangrijke basis gelegd voor de verdere vernieuwing van het bedrijfsmodel.”

Royal FloraHolland bloemenveiling

Meer weten over AWS public cloud?

  • Conclusion als AWS Advanced Consulting Partner
  • Cloud Control & Optimization whitepaper