Relevant en adaptief in een veranderende wereld

Alles kan, juist bij Conclusion. In ons ecosysteem werken experts in elk vakgebied. Maar een digitale transformatie heeft pas écht waarde, als de juiste keuzes worden gemaakt. Wij stapelen daarom ook geen technologie op technologie, maar kijken naar wat voor jouw organisatie werkt. In een tijd waarin alles sneller gaat, beloven wij daarom niet de wereld, maar duurzaam resultaat. Hoe Conclusion relevant en adaptief blijft in een onzekere en veranderende wereld, vertellen Director M&A en integratie Bas van Berkum en Senior M&A associate Milou Saraber in dit blog. 

10 november 2023   |   Blog   |   Door: Conclusion

Deel

Milou Saraber & Bas van Berkum

Conclusion heeft de ambitie om het meest klant- en medewerkergerichte IT & business transformatie ecosysteem van Europa te worden. Bas vertelt: “Dat betekent dat we heel goed moeten luisteren naar wat er bij onze klanten en medewerkers speelt en wat ze nodig hebben. Dat gebruiken we als input voor onze strategiebepaling. Wordt een bepaalde technologie, dienst of thema belangrijk in de markt of voor onze klanten, dan bepalen we of ons portfolio wel of niet aangepast of verrijkt moet worden, om hierop in te spelen.   

Milou vervolgt: “We beantwoorden de complexe businessvraagstukken van onze klanten multidisciplinair, met gecombineerde dienstverlening vanuit onze bedrijven. Ontdekken we zwakke of ontbrekende dienstverlening in ons portfolio, dan kijken we welke investeringen nodig zijn om expertises aan ons ecosysteem toe te voegen. In de meeste gevallen, kan dit worden ingevuld door bedrijven ins ons ecosysteem, die doorlopend streven naar relevantie in hun vakgebied. In andere gevallen kan worden besloten om een bedrijf op te richten: Conclusion Mission Critical, Conclusion Low Code Company en Conclusion AFAS Solutions zijn hier voorbeelden van. Wanneer ‘time to market’ en de beschikking over een minimale omvang belangrijk is - of er bepaalde toetredingsbarrières in een specifieke markt zijn - dan kan een acquisitie de beste manier zijn om versneld invulling te geven in een dynamische markt met veranderende klantbehoeften.” 

In cocreatie duurzame klantrelaties bouwen 

In een dynamisch speelveld is het belangrijkom bewust te zijn van de ontwikkelingen om je heen, en moet je bereid zijn om je manier van werken aan te passen. Bas: “Je moet goed observeren en luisteren naar wat een klant wil. Dat betekent dat je jezelf flexibel en ondernemend moet opstellen om samen met de klant iets tot een succes te maken. Dat samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen zit diep verankerd in onze cultuur. We werken vanuit cocreatie aan duurzame klantrelaties, in plaats van te dicteren hoe het moet. Je blijft in een veranderende wereld succesvol, door samen met klanten een koers te bepalen die past bij hun specifieke uitdagingen.” 

Milou: “Hierbij dagen we onszelf en onze klanten uit om goed na te denken over de huidige IT & business transformatie uitdagingen. De veranderende marktdynamiek en klantvraag zijn de grootste drivers van onze portfoliostrategie. Deze strategie is de basis van onze brede dienstverlening. Wij kijken vanuit innovatie naar wat het beste voor de klant is, in plaats van naar het beste voor onszelf op de korte termijn. Zo bouwen we aan bestendige en duurzame langetermijnrelaties.” 

Milou Saraber & Bas van Berkum

Adaptief door het ecosysteemmodel 

We leven in een wereld die steeds onzekerder is geworden. Bas: “Het tempo van verandering neemt exponentieel toe. Adaptief zijn is de laatste decennia in toenemende mate belangrijker geworden. Daar hebben we met ons ecosysteemmodel een goede formule voor. Ons decentrale model met ruim 25 expertbedrijven in hun eigen vakgebied maakt ons wendbaar bij ontwikkelingen in de markt en in de wereld. Zie het als verschillende speedbootjes die zeer wendbaar en succesvol kunnen opereren, vergeleken met een trage olietanker.” 

Milou: “We kunnen snel schakelen, omdat we ondernemerschap en verantwoordelijkheid decentraal bij de bedrijven zelf leggen. Zij ademen ondernemingsgeest en gezond opportunisme. Hierdoor is het niet nodig om alleen vanuit een overnamestrategie weerbaar en wendbaar te blijven, maar ook vanuit organische groei. Business development is leidend in de bedrijfsstrategieën van onze labels en een groot onderdeel van onze succesformule.” 

Bas: “Een ander element is optionaliteit. Als je adaptief en wendbaar wilt zijn, moet je kunnen inspelen op markttrends en verschillende klantvraagstukken. Daarom bieden we vaak meerdere opties in één oplossingsrichting, zoals Mendix en OutSystems in het low code-domein én SAP, Dynamics en AFAS in het ERP-domein. Dan kan het intern af en toe wrijven, maar het is in deze tijd en in onze markten doorgaans belangrijker om jezelf te organiseren rond effectiviteit en wendbaarheid, dan efficiëntie.”  

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Een andere belangrijke besturingsprioriteit in onze bedrijfsvoering is duurzaamheid. Milou: “Duurzaamheid is één van de grootste sectoronafhankelijke thema’s dat organisaties op lange termijn bestaansrecht geeft. Gelukkig zien we steeds meer klanten - naast het stukje wetgeving - uit intrinsieke motivatie stappen zetten. Bij Conclusion pakken we het thema op vanuit een proactieve ondernemende manier. Zo maken we het integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.” 

Bas: “Daar sluit ik mij helemaal bij aan. Primair is het onze intrinsieke motivatie om duurzaamheid in alle facetten op te nemen van onze dienstverlening en activiteiten. Daarnaast helpen wij via onze dienstverlening en als verbinder klanten proactief bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Ten slotte is het thema zeer relevant voor onze positie op de arbeidsmarkt. We zien dat duurzaamheid – vooral bij de jongere generatie - een cruciale overweging is geworden om voor een bedrijf te kiezen.” 

Near- en offshore strategie

Ondanks dat wij een aantrekkelijke plek bieden voor talent, hadden ook wij moeite met het vinden van genoeg capaciteit om invulling te geven aan alle klantbehoeftes? Milou: “Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat voldoen aan de (veranderende) klantvraag steeds moeilijker werd. Hiernaast vroegen klanten steeds vaker om teams vanuit een dynamisch (en internationaal) concept. Deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering, waarbij het steeds logischer werd om naast onze dienstverlening ook een near- en offshore strategie uit te rollen. Deze strategie noemen we bij Conclusion OneShore.” 

Bas: “Dit sluit naadloos aan bij het thema van relevant en adaptief zijn. Conclusion heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt in termen van klanten, portfolio en omvang. Er zijn grotere klanten bijgekomen die vaak ook over de landsgrenzen opereren. Bij deze klanten wordt Engels als voertaal meer en meer geaccepteerd. Daarnaast is de bereidheid – zeker na corona - groter geworden om in internationale teams en locatie onafhankelijk samen te werken. Ook zien we dat onze concurrenten steeds vaker internationale leveringsmodellen hanteren. Inspelend op deze ontwikkelingen, hebben we onze delivery-strategie herijkt en een near- en offshore strategie bepaald waarin Portugal en Zuid-Afrika centraal staan. Ons ‘customer intimacy’-model is hierin altijd leidend. Milou vult aan: “Ons near- en offshore model is ‘blended’, we acteren als één team. Onze collega’s in Portugal en Zuid-Afrika zijn integraal onderdeel van onze teams. Borging van kwaliteit staat op één, met gedeelde verantwoordelijkheid in de delivery. OneShore is integraal onderdeel van onze Nederlandse dienstverlening en houdt ons weerbaar, wendbaar en onderscheidend. Uiteraard met aanblijvend lokaal ondernemerschap in Portugal en Zuid-Afrika.” 

Business done differently

Wij pakken het net even anders aan. De brede dienstverlening van Conclusion berust op een simpele gedachte: op elk vlak de beste experts en diensten in huis. Ieder expertbedrijf in ons ecosysteem is autoriteit in zijn vakgebied. Ons dynamisch ecosysteem richt zicht gezamenlijk op business transformaties en IT-services. Met zoveel deskundigheid onder één dak, zijn wij de one-stop-shop voor iedere digitale reis.