Regio Utrecht opnieuw in top van Europa’s meest concurrerende regio’s

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. In de Regional Competitiveness Index (RCI) die vandaag bekend is gemaakt, staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats.

8 oktober 2019   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

utrechtcitymarketing 111959050933

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. In de Regional Competitiveness Index (RCI) die vandaag bekend is gemaakt, staat Utrecht samen met Londen op een gedeelde tweede plaats. Stockholm voert de lijst aan. De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters: “Complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze toppositie. We zijn er met elkaar in geslaagd het uitstekende woon-, werk-, leef- en investeringsklimaat van deze regio te behouden. Maar dit betekent niet dat we stil kunnen zitten. Utrecht groeit hard en staat voor grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie, bereikbaarheid en de woningbouwopgave. Innoveren dus; hoe groter ons aanpassingsvermogen, hoe groter de kans dat onze steden en dorpen zo aantrekkelijk blijven als nu.”

Burgemeester Jan van Zanen van gemeente Utrecht: “De toppositie van de regio Utrecht op deze ranglijst komt niet helemaal als een verrassing. Met onze onderwijs- en zorginstellingen, infrastructuur en ondernemingen laten we al jarenlang zien tot de Europese top te behoren. Maar dat gaat niet vanzelf. Het zijn alle mensen die hier wonen en werken, die maken dat Utrecht één van de meest concurrerende regio’s is.”

Burgemeester Lucas Bolsius van gemeente Amersfoort:Dit succes hebben we met de overweldigende inzet van bedrijven en kennisinstellingen vooral ook te danken aan onze inwoners. Om in de toekomst zo goed te blijven scoren, moeten we vooruitkijken en investeren in het menselijk kapitaal van de regio. Om onze duurzaamheidsdoelstelling te behalen is meer en beter toegerust technisch personeel nodig, bijvoorbeeld voor het isoleren van huizen en het aanleggen van zonnepanelen. Als regio faciliteren we dit proces, zodat bedrijven blijvend kunnen innoveren.”

Stabiel in de top
Sinds de start van de RCI in 2010 behoort Utrecht tot de meest competitieve regio’s van Europa. Over de gehele breedte van het onderzoek scoort de regio onverminderd hoog. Ook opvallend is dat de RCI slechts in drie van de achtentwintig EU-landen een niet-hoofdstedelijke regio als het meest competitief beoordeelt. Utrecht is op basis van de RCI 2019 de meest competitieve niet-hoofdstedelijke regio van Europa.

Stimuleren innovatieve MKB
Belangrijke kracht van de regio Utrecht is de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de Economic Board Utrecht (EBU) en het Utrecht Science Park (USP). Dit zorgt ervoor dat ze elkaar snel vinden en nieuwe initiatieven starten. Uit de RCI 2019 blijkt dat Utrecht haar score op het gebied van innovatie heeft weten te verbeteren ten opzichte van de vorige editie. Om deze positie verder uit te bouwen versterkt de regio de innovatiekracht in het MKB met de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De ROM gaat zich bezighouden met de ontwikkeling en financiering van innovatieve bedrijven en projecten die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.  

Op weg naar dé fietsregio van Europa
De regio Utrecht heeft een sterk verbindende rol en scoort goed op bereikbaarheid. Om dit vast te houden zijn investeringen nodig. Door de toename in bevolkingsgroei en mobiliteit staan de leefbaarheid en economie in de steden en dorpen onder druk.

De opgave aanpakken vereist niet alleen meer investeringen, maar ook een slimmere manier van omgaan met bereikbaarheid. Daarom investeren de provincie en gemeenten fors in multimodaal vervoer. Essentieel onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het verbeteren van de overstappunten van fiets naar OV, en het op de kaart zetten van de (elektrische) fiets als hét vervoersmiddel over de kortere afstanden. De stad Utrecht heeft recent de grootste fietsenstalling ter wereld geopend. Het is de gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot dé fietsregio van Europa.

Gezond stedelijk leven
De regio groeit. De uitdagingen die dit met zich meebrengt voor het prettig en gezond wonen, werken en leven in onze steden en dorpen, vragen om innovatieve oplossingen. Dit vergt een collectieve inspanning van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. De regio Utrecht blijft nauw samenwerken aan slimme en flexibele oplossingen. De regio biedt hierbij bedrijven veel ruimte om nieuwe technologieën die bijdragen aan gezond stedelijk leven te ontwikkelen, testen en naar de internationale markt te brengen.

Bekijk de website voor meer informatie over hoe de regio dit doet.

NieuwsCases

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Engbert Verkoren

Engbert Verkoren

Directeur