03-06-2020 / nieuws /

Nederlandse bedrijven roepen op tot minder zakelijk reizen

'Ook na corona moet duurzame mobiliteit de norm blijven'

Coalitie Anders Reizen

Sinds 2016 is Conclusion onderdeel van de coalitie Anders Reizen. De coalitie bestaat uit een groep van 50 grote werkgevers die zich buigen over de vraag hoe mobiliteit duurzamer, gezonder en veiliger kan. Deze bedrijven beperken – ook nu de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus zijn versoepeld – de reizen van hun medewerkers. De coronacrisis heeft laten zien dat tijd en plaatsonafhankelijk werken kan. Het komt nu aan op doorpakken. In een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad en NRC roept de coalitie andere bedrijven op hun voorbeeld te volgen. Tot minimaal 1 september geldt voor Anders Reizen ‘werk vanuit huis, tenzij’ en ook daarna wordt er meer thuis gewerkt. De organisaties moedigen medewerkers aan buiten de spits te reizen of de fiets te gebruiken. Door hieraan vast te houden, wil Anders Reizen duurzame mobiliteit versnellen. Bij de aangesloten bedrijven werken in totaal ongeveer een half miljoen medewerkers.

 

De in de Coalitie Anders Reizen verenigde organisaties voelen de verantwoordelijkheid om te laten zien wat zij doen om hun medewerkers gezond, veilig en duurzaam van en naar het werk te laten reizen. De deelnemers werken sinds 2015 aan duurzame mobiliteit van hun medewerkers met als doel de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te halveren in 2030. De coalitie wil de opgedane kennis graag delen met collega-werkgevers. De ambitie is om het aantal leden dit jaar minstens te verdubbelen. Om zo meer impact te maken, klimaatdoelen te behalen en een gezonder en duurzamer Nederland te realiseren.  

 

Anton van der Sanden, directeur van Royal HaskoningDHV Nederland, namens de coalitie:

“Het is inspirerend te zien hoe in de corona situatie bij de aangesloten bedrijven innovatieve en effectieve oplossingen ontstaan om duurzamer te reizen. Dat versnelt de realisatie van onze lange termijn ambitie. Ik hoop dat andere bedrijven zich aangesproken voelen en mee willen doen. Samen kunnen we nog meer impact maken.”

Verantwoordelijkheid nemen

De deelnemers van Anders Reizen werken op dit moment aan hun lange termijnplannen. Op basis van praktijkervaring van de afgelopen jaren in combinatie met ervaringen van de afgelopen weken. Bij Rabobank blijft ook na corona het uitgangspunt ‘we werken vanuit huis, tenzij’ van kracht. Janine Vos, lid van de Raad van Bestuur: “Het wordt een combinatie van veel thuiswerken en af en toe op kantoor. Kantoor krijgt de functie van ontmoetingsplaats en is gericht op gezamenlijke activiteiten. Dit zal significante impact hebben op de reisbewegingen van onze collega’s.” 
Ook bij VodafoneZiggo wordt thuiswerken meer de norm. CEO Jeroen Hoencamp: “We zijn voornemens twee grote veranderingen te realiseren: alle medewerkers blijven post-covid 2 tot 3 dagen per week vanuit huis werken en de keuze om te reizen wordt een verantwoordelijkheid van het hele team in plaats van het individu.”. Bij Schiphol Groep wordt extra ingezet op het gebruik van de fiets, onder andere met de aanleg van fietssnelwegen.

Deze en andere initiatieven van de leden van Anders Reizen moeten ertoe leiden dat de half miljoen medewerkers ook na corona gezond, veilig en duurzaam reizen. Dat betekent minder files en minder uitstoot.

 

 

Een nieuw en duurzaam normaal

Veel werkgevers passen op dit moment hun mobiliteitsbeleid aan. Zij zoeken naar balans tussen werken op afstand en samen werken op kantoor. Vragen als ‘Hoe willen we dat onze nieuwe manier van werken en reizen er straks uitziet?’, ‘Hoe voorkomen we een terugval naar oude patronen?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat een groot deel van de medewerkers geheel of gedeeltelijk thuis blijft werken?’ komen daarbij aan de orde. Dit is hét moment om nieuwe ervaringen met flexibel werken en reizen te evalueren en te verankeren in het nieuwe, duurzame normaal.  

 

Over Anders Reizen
De Coalitie Anders Reizen is in 2015 ontstaan en bestaat uit verschillende werkgevers met meer dan 500 werknemers. Het is een initiatief van NS, Natuur & Milieu, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VNO-NCW. De gemeenschappelijke ambitie is een gezonder en duurzamer Nederland door het halveren van de CO2-uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit voor 2030. Kijk voor meer praktijkvoorbeelden op www.andersreizen.nu.