Inzichten uit Conclusion’s Innovatietafel Reizigersvervoer

Conclusion verwelkomde afgelopen maand verschillende strategische beleidsmakers uit de reizigersvervoermarkt om te praten over de uitdagende vraagstukken waar zij de komende jaren voor staan. Hoe ga je inspelen op de toenemende vraag naar vervoer wanneer de maximale capaciteit van assets bijna bereikt is? Op welke wijze ga je de uitbreidingsbehoefte vervullen in lijn met milieuwetgeving (Co2-reductie)? En hoe is een hogere frequentie van dienstregeling te bieden ondanks oplopende personeelstekorten. De centrale vraag bij deze innovatietafel luidde als volgt: hoe realiseer je optimalisatie van operationele processen met Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Operations Research (OR)?

14 november 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Inzichten uit Conclusion’s Innovatietafel Reizigersvervoer

De reis van KLM naar de meest datagedreven en techsavvy airline van de wereld 

Volkert Paap, VP Technology en Technical Innovation inspireerde alle aanwezigen door hen mee te nemen in de uitdagingen van de luchtvaart. De ambitieuze roadmap om de meest datagedreven en techsavvy airline ter wereld te worden vraagt nogal wat van je huidige processen, systemen en personeel. Aan de hand van inspirerende cases gaf hij aan hoe direct meerwaarde kon worden geleverd door het optimaliseren van processen met (nieuwe) technologie.

Verdieping aan de innovatietafels

De Innovatietafel vervolgde met een opsplitsing in kleinere groepen. Daar werd verdere verdieping op dit onderwerp gezocht, waarbij een algemene conclusie getrokken kon worden dat bedrijven die in de reizigersvervoermarkt actief zijn, allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. Er ontstonden geanimeerde gesprekken over de aanpak, oplossingsrichtingen en actuele ontwikkelingen binnen de verschillende aanwezige beleidsmakers.

Key takeaways 

  • Het begint allemaal met de data op orde krijgen. Zonder een goed datafundament kun je geen diepgaande inzichten genereren en hier toekomstig beleid op vormen;
  • Voor directieleden is de noodzakelijke investering voor een solide datafundament soms wat abstract. Zorg dat je deze belangrijke stakeholders tijdig meeneemt hierin;
  • Bedrijven in de reizigersvervoermarkt hebben sterk overeenkomstige uitdagingen op het gebied van personeel (en personeelstekort), architectuur (verouderde systemen) en ESG (verduurzaming);
  • Het mogelijk maken van efficiëntere (personeels)planningen door inzet van Machine Learning en Operations Research brengt kostenbesparing met zich mee. Enerzijds omdat wensen van personeel beter gehonoreerd worden en dit het ziekteverzuim terugbrengt. Anderzijds omdat er minder reservecapaciteit hoeft te worden aangehouden;
  • Het meekrijgen van overige stakeholders binnen organisaties is essentieel voor het reserveren van noodzakelijk budget om optimalisatieslagen te kunnen gaan maken.  
  • Legacy van systemen en beperkte kennishouders remt vernieuwing;
  • Datagedreven werken vereist een goed datafundament. 

De Innovatietafel Reizigersvervoer werd met een gezamenlijke lunch afgesloten. Deelnemers namen hernieuwde inzichten op het gebied van optimalisatie van operationele processen met Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Operations Research (OR) mee. 

Conclusion: anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 

Conclusion signaleert de behoefte om ervaringen en kennis binnen specifieke markten te delen, en creëert een vertrouwde setting om een interactieve uitwisseling met gelijkgestemden te laten plaatsvinden. Conclusion biedt gelijktijdig inspiratie door de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen rondom een bepaald thema in te brengen vanuit zijn ecosysteem, aan de hand van een gastspreker met een aansluitende case.

John van der Steen

Meer informatie?

Wil je verder praten over de inzichten uit deze Innovatietafel en op de hoogte gehouden worden van toekomstige events in de reizigersvervoermarkt?