De voordelen en uitdagingen van datagedreven werken

Conclusion vroeg 596 IT-beslissers en -eindverantwoordelijken naar de stand van zaken in hun organisatie op het gebied van datagedreven werken. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de voordelen en uitdagingen op dit gebied. We hebben de belangrijkste bevindingen op een rij gezet. 

17 februari 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Onderzoek datagedreven werken

Datagedreven werken is het consequent analyseren en sturen op basis van feiten en data in je dagelijkse werk. Het doel hiervan is het stroomlijnen en optimaliseren van processen. Dit maakt het mogelijk om je businessdoelstellingen te halen, zoals efficiënter werken, beter aansluiten op de klantbehoefte of sneller innoveren. Het verbeteren van de bedrijfsvoering op basis van data werkt alleen als er een brug geslagen wordt tussen business en IT. Samen moeten ze de crux vinden en een doel stellen. 

Top drie belangrijkste voordelen van datagedreven werken 

Efficiëntie is volgens IT-beslissers het belangrijkste voordeel van datagedreven werken (55%). Op nummer twee en drie staan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening (40%) en optimale klantbediening (34%).  

Bij het spotten van kansen en het bepalen van de strategie voor product- en dienstontwikkeling speelt data voor veel organisaties een cruciale rol. Zo geeft 55 procent van de IT-beslissers aan dat zijn/haar organisatie kansen detecteert met op data gebaseerde feiten en niet puur vertrouwt op onderbuikgevoel. Ook geldt voor ruim twee op de drie bedrijven (67%) dat zij beschikbare data gebruiken om nieuwe diensten te ontwikkelen. IT-beslissers zien echter nog meer kansen: 56 procent geeft aan dat zijn/haar organisatie klaar is om (meer) datagedreven te werk te gaan. 

Wim Verweij, Thought Leader Data Innovation bij Hot ITem Conclusion: “Opvallend is dat de meerderheid van de IT-beslissers zegt klaar te zijn voor datagedreven bedrijfsvoering. De ervaring leert dat de business zich veelal door kennisachterstand onvoldoende realiseert hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan de realisatie van businessdoelstellingen. Voor een goede aansluiting zul je de brug moeten slaan, oftewel verbinding moeten maken tussen business en IT. Hiervoor is een aanpak nodig, waarbij je op korte termijn businessresultaten neerzet en parallel daaraan werkt aan een datagedreven bedrijfscultuur en duurzame informatievoorziening.” 

Top drie belangrijkste uitdagingen van datagedreven werken

Beperkte kennis van medewerkers wordt door IT-beslissers het vaakst bestempeld als de grootste uitdaging voor datagedreven werken (60%). Op nummer twee en drie staan het vrijmaken van budget (35%) en een gebrek aan veranderbereidheid van medewerkers (35%) genoemd.  

Organisaties erkennen het belang van datagedreven werken (66%), maar het gebrek aan kennis van medewerkers vormt in de adoptie een uitdaging. Ruim 55 procent van de IT-beslissers geeft aan dat zijn/haar organisatie voldoende investeert in het ontwikkelen van nieuwe datagedreven vaardigheden. Een mogelijke oorzaak voor de achterblijvende bereidheid van medewerkers is onduidelijkheid binnen de organisatie. Een op de vijf IT-beslissers geeft aan dat het voor medewerkers niet duidelijk is wat hun verantwoordelijkheden zijn omtrent datagedreven werken.  

Larissa Molthoff – van Keulen, Organisatieontwikkelingsconsultant bij Hot ITem, onderdeel van Conclusion: “In de praktijk zien we dat er procesmatig en systematisch nog stappen te zetten zijn in veel organisaties. Niet alleen medewerkers, maar ook bestuurders zijn zich lang niet altijd bewust van de noodzaak voor verandering. Het is daarom van belang dat zowel medewerkers als bestuurders het voordeel zien van datagedreven werken én weten wat hun rol hierin is, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd raken. Op die manier zorg je dat de nieuwe werkvorm breed gedragen wordt binnen de organisatie. Vervolgens is het zaak dat het trainen van de juiste vaardigheden en kennis, zoals kennis van databases, API’s en statistiek, gestimuleerd wordt. Voorwaarde voor succes is dat er voldoende ruimte is voor de toepassing van die kennis, zodat het wordt ingebed in de werkzaamheden, én dat erop gestuurd wordt.” 

Datavolwassenheid en -kwaliteit 

Bijna een derde (32%) van de IT-beslissers geeft aan dat zijn/haar organisatie geen duidelijke datastrategie heeft. Als we verdiepen, zien we dat de meerderheid (56%) tevreden is met de datavolwassenheid van de organisatie waar zij werken. Toch vindt ook een groot deel, namelijk twee op de vijf, de datavolwassenheid van de organisatie ondermaats. Over de kwaliteit van de data in de organisatie valt ook nog te twisten. De helft (49%) van de IT-beslissers geeft aan volledig te vertrouwen op de datasets van hun organisatie. Voor de andere helft geldt dit niet. Ook geeft slechts 47 procent aan snel te kunnen voldoen aan verzoeken met betrekking tot nieuwe datasets.  

Ruud Hoyng, Business Manager bij Hot ITem, onderdeel van Conclusion: “Het technisch fundament om datagedreven te werken is – of wordt – in veel organisaties gelegd. De vraag is of er ook echt een visie bestaat op waardecreatie vanuit de data. Hoe gaat de business de data benutten? Een goede datastrategie biedt kansen voor innovatie, omdat je snel kunt inspelen op ontwikkelingen en wendbaar genoeg bent om potentieel tijdig te benutten. IT kan hierin een waardevolle facilitator en sparringpartner voor de business zijn. Om door de hele organisatie draagvlak te creëren voor de nieuwe werkwijze, is het belangrijk dat er capaciteit wordt vrijgemaakt voor de change. Je hebt veranderaars nodig en het vergt tijd en resources. Enthousiastelingen moeten de eerste kansen aangrijpen en daar vervolgens hun ervaring over delen met collega’s, zodat ook die de meerwaarde zien van datagedreven – oftewel ‘fact based’ – werken.” 

Hoe datagedreven is jouw organisatie? 

 Datagedreven organisaties zijn wendbaar, weerbaar en in staat om daadwerkelijk waarde uit data te halen. Het ontwikkelen, uitvoeren én incasseren van de baten van een datastrategie is voor veel organisaties een uitdaging. Doe de datawaardeketenscan en ontdek waar groeikansen liggen en impact te behalen valt voor jouw organisatie of afdeling. 

Over het onderzoek 

Aan dit onlineonderzoek hebben 596 respondenten meegewerkt. De respondenten zijn (mede)beslissend of eindverantwoordelijk op het gebied van IT binnen hun organisatie en zijn werkzaam op verschillende niveaus, verdeeld over verschillende sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Conclusion.