Helft organisaties heeft IT-bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen niet inzichtelijk

Eén op de drie IT-beslissers ligt wakker van hoeveelheid werk om CSR te verankeren in IT-landschap

De bijdrage van IT op het gebied van duurzaamheid is essentieel, maar slechts de helft van de organisaties (51%) heeft inzichtelijk wat de rol van IT dan precies is. Duurzaamheids- (22%) en IT-beslissers (33%) maken zich zorgen om wat er moet gebeuren in het IT-landschap om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie. Dit blijkt uit ons onderzoek onder 529 beslissers en beïnvloeders* op IT-gebied en 330 op duurzaamheidsgebied.

13 juni 2024   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Duurzaamheid en digitalisering: hand in hand of op afstand?

Meer focus op duurzaamheid

Duurzaamheidsbeslissers zijn van mening dat de IT-afdeling te weinig bezig is met Corporate Social Responsibility (39%). Een aanzienlijk deel van de IT-beslissers (42%) deelt deze mening. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat IT niet helder heeft wat haar bijdrage precies moet zijn. Tegelijkertijd ziet de helft van de duurzaamheidsbeslissers (48%) en IT-beslissers (52%) wél in dat de IT-afdeling de organisatie heel goed kan helpen om duurzaamheidsdoelen, zoals een groene IT-infrastructuur, te realiseren.

Topprioriteiten voor duurzame IT

Als topprioriteiten voor duurzame IT bestempelen zowel duurzaamheids- als IT-beslissers het verduurzamen van producten en diensten door de inzet van IT-oplossingen en een groene infrastructuur. De top 3 prioriteiten van beide groepen zien er als volgt uit:

Maaike Maranus – van de Vrande, Director Sustainability bij Conclusion: “Duurzaamheid staat wel op de IT-agenda, maar IT-afdelingen hebben niet helder welke concrete acties bij hen liggen op het gebied van CSR. Bovendien kan de IT-afdeling het niet alleen; krachtenbundeling met onder andere de duurzaamheidsafdeling is cruciaal om echt tot oplossingen te komen.

Er moet stil worden gestaan bij de positieve én negatieve impact van IT. Want enerzijds is IT een essentieel onderdeel van de oplossing. Door IT slim in te zetten, kunnen we het probleem verkleinen. Maar tegelijkertijd is IT onderdeel van het probleem: de impact op mens en milieu is heel groot. Zelfs vele male groter dan veel mensen beseffen.

Dat IT is een onmisbaar puzzelstuk is in de oplossing voor duurzame vraagstukken staat buiten kijf. Het kan bijvoorbeeld reisbewegingen van vrachtwagens verminderen of via slimmer ontworpen applicaties energie besparen. Organisaties moeten nu aan de slag met het vormgeven van de bijdrage van IT. Let’s bring IT and sustainability in symbiosis!”

*In het bericht wordt ‘beslissers’ gebruikt voor de leesbaarheid, waarmee beslissers en beïnvloeders worden bedoeld.

Duurzaamheid en digitalisering: hand in hand of op afstand?

Onderzoekrapport duurzaamheid en digitalisering

IT en duurzaamheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar hoe staat het met de samenwerking tussen IT en duurzaamheid in organisaties? Dat zochten we uit door duurzaamheids- en IT-beïnvloeders en -beslissers binnen Nederlandse organisaties dezelfde stellingen voor te leggen.

Grote maatschappelijke vraagstukken samen oplossen: building sustainable ecosystems

Maaike Maranus - van de Vrande

Maaike Maranus - van de Vrande

Director Sustainability
mvdvrande@conclusion.nl