Van genderdiversiteit en Koning Willem-Alexander tot organisch ecosysteem. Hoe werkt dat?

Hoe het unieke Conclusion ecosysteem genderdiversiteit beïnvloedt.

5 september 2017   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Topvrouwen jaarevent 0

Op maandag 4 september is de huidige genderdiversiteit in managementposities besproken, tijdens een bijeenkomst van Stichting Topvrouwen in het Louwman Museum in Den Haag. Hier nam Koning Willem-Alexander de interviewbundel ‘Top! Daadkrachtige topmannen en –vrouwen over genderdiversity’ in ontvangst, spraken wij organisaties en (nieuwe) talenten over hun kijk op diversiteit en praatten wij over hoe ons unieke Conclusion ecosysteem deze genderdiversiteit beïnvloedt.

Op de huidige arbeidsmarkt en in onze wetgeving is diversiteit al jaren een zeer actueel en gevoelig onderwerp. Hierbij ligt de nadruk vaak op het verschil in aandeel tussen de man en de vrouw in bestuurlijke- en toezichthoudende topfuncties. Stichting Topvrouwen benadrukt dit belang van (een groter aandeel) vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven al vanaf 2014, toen dit initiatief werd aangewakkerd vanuit werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Ondanks het feit dat IT van oudsher wordt gezien als ‘mannenbranche’, denken wij daar binnen ons Conclusion ecosysteem heel anders over. Door ons organisch en ondernemende ecosysteem ontstaat er vrijwel natuurlijk een zeer diverse werkomgeving met zowel mannen als vrouwen, in allerhande functies. Dat reflecteert zich in minder behoefte aan doelstellingen, beleid en regelgeving op dit vlak. Wij geloven in de diversiteit van mensen en de unieke toegevoegde waarde die elk persoon kan bijdragen aan ons ecosysteem. Diversiteit is bij ons cruciaal en zorgt voor een toename in creativiteit, inzicht, flexibiliteit en oplossingsvermogen en een uniek ecosysteem waarin iedereen een unieke toegevoegde waarde heeft met gelijke kansen.

Momenteel is dan ook 22 procent van onze collega’s vrouw, waaronder een groot deel vak- professionals en management. Van de directeuren van onze entiteiten, die onderdeel uitmaken van het totale ecosysteem, is bijna een kwart vrouw en dat zullen er zeker nog meer worden. Ons unieke ecosysteem en de verschillende invalshoeken binnen onze teams: daarmee maken we het verschil. Business Done Differently.