Enthousiasme als basis voor een datagedreven organisatie en cultuur

Wie de boot niet wil missen, moet aan de slag met data. Maar waar begin je? Hoe schep je orde in de IT-spaghetti binnen je organisatie? En hoe creëer je één geheel van alle data die op verschillende plekken wordt verzameld? Veel organisaties worstelen hiermee. Wat mij betreft is dat waar het misgaat. In de ambitie om datagedreven te werken, ligt de focus (te) vaak op de implementatie en het aanleren van nieuwe (cloud)technologie. Die focus proberen we te verleggen, want datagedreven werken zegt niks als het geen verbetering behelst of zonder vooraf gedefinieerd doel gebeurt. Een betrouwbaar datafundament waarmee je technisch in staat bent om waarde uit data te halen is een hele belangrijke basis, maar de cruciale rol van medewerkers hierin wordt vaak vergeten of onvoldoende in geïnvesteerd. Een positieve cultuur waarin transparante data medewerkers laat zien dat zij optimaal bijdragen aan de doelen van de organisatie, is een minstens zo belangrijke sleutel tot succes. Waarom dat zo is, leg ik uit in deze blog.

20 oktober 2022   |   Blog   |   Door: Dick Mecklenfeld, CEO Hot ITem, onderdeel van Conclusion

Deel

Dick Mecklenfeld Hot Item | Conclusion

Enthousiasme als aanjager van succes

Uiteindelijk wil je toe naar een datagedreven organisatie en cultuur. Het is goed om te beseffen dat dit niet een ‘project’ is dat je in een paar maanden realiseert. Het is een andere manier van werken waarvoor je de hele organisatie enthousiast wilt maken. En dat is precies waar het om draait: enthousiasme is de aanjager van succes. Dit wordt nog te vaak vergeten. Terwijl een projectteam aan de slag gaat met data om daar ‘iets’ mee te willen doen, kijken medewerkers toe vanaf de zijlijn. Ze hebben door dat er iets gaat gebeuren, maar weten niet wat precies. De meeste mensen houden van nature niet van verandering en staan daar in de basis dus niet voor open. De uitdaging zit hem dus met name in het enthousiasmeren van deze mensen. Juist zij zijn – eenmaal enthousiast - de meest waardevolle aanjagers van verandering naar datagedreven werken. Het betrekken van medewerkers in het volledige project is cruciaal om een verandering succesvol te maken. Dat is waar het om draait bij het zetten van stappen richting een datagedreven organisatie.

Brug tussen business en IT

Om iets met data te kunnen, is het belangrijk dat je de brug slaat tussen business en IT. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De business wil ‘iets’ met data en kijkt naar de IT-afdeling voor het ontsluiten van deze data. IT heeft hier vaak een hele kluif aan, bijvoorbeeld omdat het om verschillende databronnen gaat of omdat er sprake is van een datakwaliteitsprobleem. Hier gaat het vaak mis: er is te weinig begrip voor de behoeften en uitdagingen van deze twee verschillende werelden. Het gevolg? Weg enthousiasme. Het dataproject roept al snel irritaties op, die vervolgens leiden tot vermijding, waardoor het project weinig prioriteit krijgt en naar de achtergrond verdwijnt. Door een slimme data-organisatie in te richten waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn, ontstaat wederzijds begrip en zullen zij elkaar in nauwe samenwerking versterken.

Factbased Improvement Hot ITem

Haal waarde uit data met factbased improvement

Doe de gratis datawaardeketenscan

Onrealistische verwachtingen

Een andere grote enthousiasme-killer is het hebben van onrealistische verwachtingen. Het is begrijpelijk dat je het liefst alles meteen tot in de puntjes inricht, maar dat is praktisch onmogelijk. Het creëren van een volledig datagedreven organisatie en cultuur gaat namelijk over de as van bedrijfskunde, IT én verandermanagement. Als je te snel wilt, wordt het project zo groot dat het onbehapbaar wordt. Als gevolg daarvan sneeuwt het snel onder door de drukte van alledag.

Iteratief verbeterproces

Het is dus zaak om het enthousiasme erin te houden en de kracht hiervan voor je te laten werken. Want enthousiasme werkt aanstekelijk. Zo’n situatie creëer je door te beginnen met kleine, maar zichtbare verbeteringen. Ga op zoek naar een probleem waar het management de vinger maar niet op kan leggen, de crux. Onderzoek vervolgens welke data nodig is voor de juiste stuurinformatie en kijk hoe je hier op korte termijn waarde uit kunt halen. Betrek medewerkers bij alle stappen in het proces. Het enthousiasme groeit door samen de schouders eronder te zetten en snel resultaat te zien. Door de lat niet te hoog te leggen, is het doel realistisch en voorkom je dat je verzandt in complexiteit. Als een eerste succes geboekt is, worden collega’s binnen de organisatie geïnspireerd. Ze zien de mogelijkheden én de concrete resultaten. Het draagvlak dat zo ontstaat vormt de basis voor structurele vervolgstappen. En zo gaat het balletje rollen. Ben jij al enthousiast?

Lees meer over factbased improvement

Weten hoe jouw data bijdraagt aan versnelling?

Rob Honing

Rob Honing

Commercieel Directeur Hot ITem Groep
honing@hotitem.nl