De complexiteit van samenwerking in de zorg

Hoe de LEGO® SERIOUS PLAY® methode een bijdrage kan leveren aan de huidige problematiek binnen de zorg

22 september 2020   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

lego
De complexiteit van samenwerking

Een gedegen en veilige behandeling van een cliënt vereist dat een zorgverlener voldoende inzicht heeft in de voorgeschreven medicatie en medicatietrouw van de cliënt. Vaststaat dat deze eenvoudige voorwaarde geen sinecure is. Digitale medicatieoverzichten staan in de kinderschoenen, de overzichten zijn meestal niet compleet en data-uitwisseling is slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Er zijn er vele bronnen en initiatieven om medicatiegegevens te ontsluiten. Hoe verhouden zij zich tot elkaar en hoe komen we tot één overzicht, uniform, gevalideerd en veilig voor zowel patiënt als zorgverlener?

Verschillende (zorg)organisaties en samenwerkingen tussen (zorg)organisaties, hebben zich over dit vraagstuk gebogen de afgelopen jaren. Van een standaard, geaccordeerde en uniforme werkwijze is in Nederland echter nog geen sprake…

kendal L4iKccAChOc unsplash 111929254436 111928835379
Een vraagstuk betreft overdracht én overzicht

Onlangs formuleerde een samenwerkingsorganisatie voor verschillende zorgaanbieders opnieuw een uitdaging in het kader van dit onderwerp. Deze samenwerkingsorganisatie smeed slimme coalities om in de regio waar zij werkzaam is, projecten op te pakken en uit te rollen. Een belangrijk aandachtpunt is medicatieveiligheid. Om dit te realiseren is een actueel medicatie overzicht (AMO) cruciaal. De informatievoorziening op dit punt is op dit moment erg versnipperd, zo ook in deze regio. Het vraagstuk richtte zich dan ook op (verbetering van) de medicatieoverdracht en medicatieoverzicht in deze regio en de wijze waarop dit zou kunnen werken tussen alle betrokken partijen.

Een bijzondere methode voor de huidige problematiek

Met een groep zorgprofessionals vanuit meerdere disciplines en de cliënt is beoogd om de complexiteit van het vraagstuk in kaart brengen, om vanuit dit startpunt, een mogelijke oplossingsrichting te creëren. Hiervoor is een workshop georganiseerd en werd de problematiek uitgewerkt aan de hand van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Deze methode borgt dat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven (vanuit de belevingswereld van de deelnemers) wordt belicht en besproken en zodoende alle deelnemers een evenwichtig aandeel hebben in de sessie.

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode faciliteert in een communicatief, creatief denkend en probleemoplossend proces. De methode is ontwikkeld om innovatie te stimuleren en business performance een boost te geven. Deelnemers van een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop worden aan de hand van een serie vragen mee de diepte in genomen betreft het onderwerp van de workshop. Verschillende technieken worden toegepast, welke ruimte bieden voor écht luisteren, écht leren, en écht reflecteren op jezelf en anderen in een harmonieuze setting.

 Vertrouwen, respect, openheid, eerlijkheid en transparantie zijn centrale begrippen in de methode.

 Elke deelnemer bouwt zijn of haar model als reactie op een van de vragen, gebruikmakend van speciaal geselecteerde LEGO® elementen. Het gebouwde LEGO® model fungeert vervolgens als de basis voor groepsdiscussies, kennisdeling, probleem oplossing en besluitvorming. Gebaseerd op wetenschap uit de bedrijfskunde en psychologie is de LEGO® SERIOUS PLAY® methode een verdieping van hoe wij als mensen leren, ontwikkelen en besluiten nemen. Het ondersteunt het voeren van het échte gesprek over een bepaald onderwerp of thema voor iedereen binnen de organisatie. De unieke manier van ‘hands on, minds on’ creëert een diepere en meer betekenisvoller begrip van de wereld en de mogelijkheden die deze biedt.

Daar dit een creatief proces is, ligt de uitkomst niet van tevoren vast, wat in dit spectrum betekent dat een organisatie zich flexibel moet opstellen om te werken naar een oplossing, zoals aangedragen uit de workshop.

Lego
De oplossing zit in het systeem

Een goed medicatieoverzicht is de verantwoordelijkheid van zowel patiënt als zorgprofessional. Maar al zijn intenties goed, informatie verkrijgen en delen met de partners in de keten is op dit moment niet goed georganiseerd. Er zijn soms enkele stevige verbindingen, maar dit is onvoldoende.

Duidelijk is dat iedereen wil dat er een centraal virtueel dossier is van de patiënt waarin iedereen een compleet beeld krijgt vanuit ieder bronsysteem wat relevant is voor het medicatieproces c.q. de gezondheidssituatie van de patiënt.

Een verdere uitwerking van het workshopresultaat is wegens vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Tot slot…

Meer weten over dit onderwerp, de LEGO® SERIOUS PLAY® methode of onze professionals? Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij nemen graag de tijd, vergezeld door een goede kop koffie uiteraard, om écht naar jou en de uitdagingen waar jij (en je organisatie) voor staan te luisteren. Uiteindelijk doen we het samen én dienen we hetzelfde doel; een betere zorg voor iedereen in Nederland. 

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Martijn Baak Conclusion Consulting

Martijn Baak

Directeur
mbaak@conclusion.nl