Toekomstbestendig door beweging

Ecosystemen in de natuur zijn ontworpen om eeuwen te kunnen bestaan. Dankzij grondbeginselen als zelfregulering, biodiversiteit en interconnectiviteit, past een ecosysteem zichzelf continu aan de omgeving aan. Zo houdt het zichzelf in stand en kan het overleven. Dat is precies de reden waarom Conclusion is georganiseerd in de vorm van een ecosysteem: het biedt zekerheid in de snel veranderende wereld waarin niets zeker is. Net zoals een ecosysteem in de natuur, heeft het Conclusion-ecosysteem zijn eigen pijlers: toekomstbestendigheid, diversiteit en verbondenheid. In deze eerste blog van een driedelige serie gaan we dieper in op de pijler toekomstbestendigheid en hoe beweging hierin de hoofdrol speelt.

15 maart 2024   |   Blog   |   Door: Conclusion

Deel

Het Conclusion-ecosysteem in beweging

Altijd relevant zijn

Toekomstbestendigheid heeft alles te maken met relevantie. We willen voor klanten een 
one-stop-shop zijn als het gaat om business transformatie en IT-services. Het 
Conclusion-ecosysteem bestaat uit ruim 25 bedrijven met ieder een eigen expertise. 
Hiermee bieden we een logisch inklikbare dienstverlening: voor iedere klantvraag 
realiseren we de juiste fit. Zo kunnen we klanten volledig ontlasten. In een wereld waarin 
veranderingen elkaar razendsnel opvolgen, moeten we wendbaar en weerbaar zijn. Waar 
onze dienstverlening vandaag aansluit op de markt, kan dat volgend jaar heel anders 
zijn. Daarom reflecteren we continu. Waar zijn we goed in? Waarin willen we 
doorontwikkelen? Welke blinde vlekken hebben we? De antwoorden op deze vragen zijn 
het uitgangspunt om altijd in beweging te zijn.


In de natuur noemen ze dit mechanisme duurzaamheid: zichzelf in stand houden door 
om te gaan met invloeden van buitenaf. Binnen Conclusion beleggen we dit in 
ondernemend leiderschap. Bij ieder expertbedrijf staan mensen aan het roer die lef 
hebben en continu willen ontwikkelen. Is er een specifieke behoefte binnen de markt? 
Dan reageren we daarop. Kan een bestaand bedrijf niet in die richting ontwikkelen? Dan 
zetten we een nieuw bedrijf op of nemen we een bestaand bedrijf op in ons ecosysteem. 
Dat doen we om hogere kwaliteit en meer relevantie te kunnen bieden. Niet voor groei in 
volume op zichzelf.

Ecosysteem versterkt innovatiekracht

Vanuit relevantie is de link naar innovatie snel gelegd. Doordat we geen grote, logge 
organisatie zijn, maar bestaan uit verschillende expertbedrijven, beschikken we over een 
enorme innovatiekracht. De verschillende bedrijven innoveren allemaal op hun eigen 
expertise. Het hoort bij ondernemerschap en is noodzakelijk om relevant te blijven. 
Innovatie betekent voor ons dat we bovenop opkomende technologieën zitten. Neem 
bijvoorbeeld artificial intelligence (AI). Verschillende bedrijven onderzoeken hoe ze deze 
technologie inzetten binnen hun eigen bedrijfsvoering, maar ook hoe ze klanten hiermee 
verder helpen. Maar waarom 25 keer het wiel opnieuw uitvinden, als je ook van elkaar 
kunt leren? Deze krachtenbundeling heeft geleid tot een Conclusion-brede AI propositie 
die het uitgangspunt vormt om klanten verder te helpen.


Proposities als deze zijn nodig om samen met de klant naar de toekomst te kunnen 
kijken. We onderzoeken wat wij verwachten dat zij nodig hebben om hun doelstellingen 
te bereiken. Er valt zoveel te kiezen, maar wat past nu bij een organisatie? Hoe ga je mee 
in de continu veranderende wereld? Klanten helpen bij het beantwoorden van dit soort 
vragen, daar zijn we heel sterk in. Zo blijven we niet alleen zelf toekomstbestendig, maar 
ondersteunen we ook klanten hierin.


Midden in de maatschappij staan

Als laatste heeft toekomstbestendigheid voor ons alles met de maatschappij te maken. 
De maatschappij is de toekomst en voor onze toekomst zijn wij afhankelijk van de 
maatschappij. We willen klanten met een maatschappelijke impact bedienen rondom 
thema’s als de energietransitie, financiën, de bouw, het onderwijs of de 
zorgtransformatie. Daarnaast willen we zelf midden in de maatschappij staan door onze 
verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 
Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. Wij geloven dat IT niet alleen een van de oorzaken is 
van het probleem, maar ook de weg naar een oplossing. Aangezien wij alles weten van 
transformeren en zelf georganiseerd zijn als ecosysteem, willen we graag een 
verbindende en faciliterende rol spelen in duurzame samenwerkingsverbanden.
En niet te vergeten: de maatschappelijke relevantie van onze dienstverlening zorgt voor 
enthousiasme, energie en bevlogenheid bij medewerkers. Dat vinden we ontzettend 
belangrijk, want medewerkers zijn niet alleen onze toekomst, maar ook die van de 
maatschappij.


In beweging

Zoals je merkt draait bij Conclusion alles om in beweging blijven. Ontwikkelen, 
innoveren, aanpassen en reageren. Alleen als wij onze blik op de toekomst gericht 
houden, kunnen we klanten helpen in hun digitale reis naar morgen. Alleen als we zelf de 
kunst van het transformeren onder de knie hebben, kunnen we klanten helpen de 
digitale vooruitgang te beheersen. Dat is voor ons de sleutel naar duurzaam resultaat.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Conclusion

ALTIJD UP-TO-DATE

Met onze maandelijkse nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van relevant Conclusion-nieuws, interessante businesscases en de laatste trends van onze experts. Eenvoudig in je mailbox. Dat wil je niet missen.