Conclusion Cares

Conclusion Cares MVO Ambitie Klimaatactie en Milieu Management

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid maken we zichtbaar in onze bedrijfsvoering. Conclusion treedt op als bewaker van milieu impact. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Daarom willen we dat onze bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk belast. Of het nu onze collega’s, onze klanten of ons netwerk in de maatschappij betreft: iedereen doet mee.

 

Our environmental program

Met ons milieumanagement programma willen we onze impact op het milieu zo effectief mogelijk beheersen en waar mogelijk de negatieve effecten verkleinen. De focus ligt daarbij op CO2 reductie. Hiervoor voeren we jaarlijks een analyse uit op de relevante wet- en regelgeving, gevolgd door beheersmaatregelen en andere acties. In het programma zit borging ingebakken. We doen actuele en accurate registraties van onze energieprestaties. Op basis hiervan implementeren wij de acties, we bewaken de voortgang en sturen bij waar nodig. Ons milieumanagementprogramma geldt voor alle bedrijven in ons ecosysteem met hun diverse activiteiten in scope, ofwel binnen de vastgestelde organisatiegrenzen. We werken daarvoor conform ISO 50001, ISO 14001 en SKAO CO2 Prestatieladder.

 

Conclusion heeft in 2019 de volgende reductiedoelstellingen uitgesproken (in % t.o.v. 2016, gerelateerd aan het aantal FTE’s):

 

·        Scope 1: 6,4%

 

·        Scope 2: 1%

 

·        Totaal (scope 1 & 2): 5,7%

 

Conclusion heeft de implementatie, het bewaken van de voortgang en de bijsturing van de doelstellingen vastgelegd in het Energiemanagement Actieplan, dat is onderschreven en geaccordeerd door de directie van Conclusion. Het Energiemanagement Actieplan borgt dat er volledige, actuele en accurate registraties van de energieprestaties van Conclusion mogelijk zijn. Hierdoor heeft Conclusion inzicht in haar energieprestaties en de totale CO2-uitstoot als gevolg daarvan.

 

We werken sinds 2014 met onze zelfontwikkelde reductietool Conclusion Automotive Reduction (CAR). CAR stimuleert om zuinig te rijden en voordelig te tanken door de gerealiseerde besparing per kwartaal aan de gebruiker zelf uit te keren. Via een persoonlijk dashboard volgt de collega realtime zijn of haar voortgang. 

 

Together strong

Conclusion participeert in U15: een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en CO2-uitstoot te verlagen. Het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen en vervuiling slagen alleen in samenwerking met anderen, zoals partners en toeleveranciers. De dialoog zoeken wij niet alleen op door deel te nemen aan de U15, we hebben ons in 2016 ook aangesloten bij het Anders Reizen netwerk. Dit is een groeiend netwerk van werkgevers dat zich buigt over duurzame mobiliteitsvraagstukken. 

 

In our work

Ook in onze projecten vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het milieu. Zo hebben we Eneco geholpen in de overstap naar de cloud om zo de transitie naar duurzame energie te versnellen. Door de migratie naar de cloud heeft Eneco een sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van de beperkte flexibiliteit van de vroegere lokale infrastructuur. Daardoor kan zij concurrerend blijven en productiever zijn en is er meer ruimte om te focussen op duurzaamheid en innovaties. Ook is het IT-team nu in staat om snel pilotprojecten te ontwikkelen en een ‘proof of concept’ te presenteren aan zakelijke klanten. Kortom: Eneco kan technologie nu gebruiken als drijvende kracht voor al haar zakelijke activiteiten.

Merel Kuiper
Naast aandacht voor bits en bytes, doen we ook graag iets terug. Benieuwd? Bel Merel Kuiper +31 645210115