Waarom je niet naar de cloud moet migreren, maar transformeren

Door: Neal Peters, Architect bij Conclusion Mission Critical

Het besluit om als organisatie je kritische applicaties naar de cloud te brengen wordt niet van de een op andere dag genomen. Hier gaat een (denk)proces aan vooraf waarin allereerst goed overwogen moet worden wáárom je als organisatie naar de cloud wilt en of je organisatie hier wel klaar voor is.

9 maart 2021   |   Blog   |   Door: Conclusion Mission Critical

Deel

Man die op een tweesprong staat

Is mijn organisatie klaar voor de cloud?

Eén van de grote voordelen en daarmee drivers van de cloud is de schaalbaarheid, en daarmee het kunnen op- en afschalen van de kosten met als resultaat pay per use. De vraag die hier echter gesteld moet worden is hoe cloud ready je omgeving is. Is je omgeving, je applicatie(s) bijvoorbeeld wel in staat om op- en af te schalen? En in welke mate is de schaalbaarheid nodig (website vs bedrijfsapplicatie)? Als in voorspelbaarheid in schaal, maakt voorspelbaar in kosten.  

Een ander voordeel en driver van de cloud is de verwachting dat de beheerlast en kosten afnemen naarmate meer workload in de cloud wordt geplaatst. Hierbij wordt vaak vergeten dat wanneer je de bestaande omgeving 1-op-1 naar de cloud verhuist, het beheer niet per se eenvoudiger en goedkoper wordt en daarmee de beheerlast en kosten niet significant gaan afnemen. De benodigde kennis in de organisatie verandert ook, mogelijk daarmee ook de werkwijze indien dit gewenst is (denk hierbij aan een DevOps werkwijze). Het is daarom van belang om optimaal gebruik te maken van cloud native oplossingen.

"Migreer niet naar de cloud, maar transformeer naar de cloud met een strategie die op orde is en blijf deze evolueren in het proces."

Neal Peters, Architect bij Conclusion Mission Critical

Stel een cloud strategie op

Om goed voor ogen te krijgen wáárom je als organisatie naar de cloud wilt en welke doelen daaraan gekoppeld zijn, is het belangrijk om een cloud strategie op te stellen waarin je de te bereiken doelen beschrijft. Je zult merken dat bij de migratie naar de cloud vaak wordt teruggegrepen naar de cloud strategie; waarom doen we dit nu eigenlijk ook alweer? Door hier vooraf goed over na te denken en dit vast te leggen zal je migratie makkelijker verlopen. Vooral bij kritische applicaties moet er goed gekeken worden of bijvoorbeeld de gewenste uptime wel behaald kan worden.

Een goed samengestelde en vastgelegde cloud strategie kan ook gebruikt worden om de organisatie mee te nemen in de cloud journey om zo een betere adoptie binnen je organisatie te krijgen. Wanneer je organisatie niet achter de journey staat, bestaat namelijk het risico dat er voor kortetermijnoplossingen en besparingen wordt gekozen, welke je cloud strategie ondermijnen. 

Welk type cloud is geschikt voor mijn doelen?

Een zeer belangrijk onderdeel van je cloud strategie is het bepalen welke type cloud geschikt is voor hetgeen je wilt bereiken. Zoals mijn collega Jochem in zijn blog al heeft beschreven zijn er legio mogelijkheden qua type clouds (private, public, hybrid en multi cloud).

In kritische (mission critical) omgevingen zien we vaak dat er wordt gekozen voor een hybrid cloud: een deel private cloud en een deel public cloud. De reden hiervoor is vaak dat er (legacy) applicaties (die vaak zeer kritisch kunnen zijn) in het landschap aanwezig zijn, daarnaast zijn er applicaties die bijvoorbeeld latency gevoelig zijn, of omdat er applicaties zijn die eenvoudigweg gewoon niet in de public cloud kunnen draaien. Bijvoorbeeld door de communicatiemiddelen die ze gebruiken; denk hierbij aan verouderde OT (Operationele Techniek) systemen die niet eenvoudig naar de cloud te brengen zijn.

Daarnaast zien we ook vaak dat er applicaties zijn die door regelgeving van externe (vaak toezichts)partijen niet in de public cloud mogen draaien (licentie technisch óf daadwerkelijk regelgeving).

Om deze redenen zien we dat onze klanten veel voor de hybrid cloud kiezen. Op deze manier kunnen ze gebruik maken van de flexibiliteit (schaalbaarheid) en mogelijkheden voor SaaS en PaaS diensten die de public cloud biedt, terwijl ze de private cloud gebruiken voor legacy applicaties die niet cloud aware zijn.

Welke public cloud provider moet ik kiezen?

Als je als organisatie besluit om voor een hybrid cloud te gaan, dan doemt direct de volgende vraag op: welke public cloud provider kies ik? Er zijn diverse public cloud aanbieders, zoals AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, etc. Om erachter te komen welke public cloud provider het beste past bij de wensen en eisen die je gesteld hebt in je cloud strategie, is het belangrijk om diverse cloud providers te gaan vergelijken. Je kunt dan kijken naar:

  • Featureset – welke features verwacht ik van een cloud provider?
  • Integratie – sluit de public cloud goed aan op mijn landschap?
  • Strategie – past de public cloud provider bij mijn strategie?
  • Kosten – wat gaat mijn landschap kosten?

Zo zijn er nog legio vergelijkingen te maken tussen de diverse public cloud providers. Is één public cloud provider het beste? Wij vinden van niet. Elke provider heeft zijn eigen karakteristieken welke getoetst moeten worden aan de visie en strategie van je organisatie. De provider die uit deze vergelijking als beste naar voren komt is de beste cloud provider voor jouw organisatie. Het is ook nog mogelijk om een multi public cloud strategie toe te passen. Hierbij kan je de keus maken, welke cloud is het goedkoopst en welke integreert het beste voor deze applicatie.

Vind je het als organisatie lastig om de juiste keuze te maken of bezit je de expertise niet? Schakel dan een (mission critical) cloud expert in die je kan helpen bij het opstellen van je cloud strategie en het kiezen van de juiste cloud provider.

De eerste stappen richting de cloud migratie

Wanneer je een public cloud provider hebt gevonden die bij je past, vind ik het persoonlijk belangrijk om een goede basis architectuur neer te zetten. Dit is tenslotte de fundering waar je alles op gaat bouwen.

Wanneer de basis architectuur staat is het tijd om te gaan bepalen hoe je jouw (kritische) applicaties naar de public cloud wilt gaan verhuizen. Op dit punt vallen we vaak terug op de cloud strategie. Hierin staat beschreven dat je bijvoorbeeld zo veel mogelijk gebruik wilt maken van SaaS en PaaS diensten van een public cloud provider. Dit houdt in dat je begint met een assessment van je applicatielandschap om te kijken welke applicaties getransformeerd kunnen worden naar een SaaS of PaaS dienst van je provider.

De grootste valkuil in dit traject is dat de migratie naar de cloud als een AS-IS migratie van bestaande applicaties naar de cloud gezien wordt, terwijl dit echt een transformatie is. De grootste transformatie zit hem in het automatiseren en het zoveel mogelijk gebruik maken van cloud native features. Daarmee haal je het meeste uit de cloud voor jouw organisatie.

Conclusie

Samenvattend kan ik zeggen dat er niet één cloud de beste is en dat er niet één manier is om naar de cloud te gaan. Zorg dat je goed weet waarom je naar de cloud gaat, stel een goede cloud strategie samen die door de organisatie gedragen wordt en blijf vooral ook evolueren. De cloud staat immers ook niet stil. Migreer niet naar de cloud, maar transformeer naar de cloud met een strategie die op orde is en blijf deze evolueren in het proces.

Meer weten?

Nieuws & blogsOnze expertisesOnze casesOver ons

Meer weten over ons of hoe we kunnen helpen bij jouw cloud transformatie?

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Neal Peters

Neal Peters

IT Architect
Bekijk LinkedIn