Nachtrust as a Service: succesvolle migratie van de Eneco OT-omgeving

In 2018 hebben wij voor Eneco Groep een mooi project mogen uitvoeren waarbij we de missie-kritische dienstverlening van de OT-omgeving hebben gemigreerd. Hoe wordt zo’n project eigenlijk opgezet en hoe werkt Conclusion Mission Critical dit samen uit met Eneco? Dat wil ik je in deze blog vertellen!

11 maart 2019   |   Blog   |   Door: Conclusion Mission Critical

Deel

Eneco IT BVC

Het project

Eneco Groep heeft in 2018, na een Europese aanbesteding, een meerjarig contract aan Conclusion Mission Critical gegund aangaande de 24/7 missie-kritische dienstverlening op hun Operationele Technologie asset ketens. Deze Eneco OT-omgeving bestaat onder meer uit systemen die de warmtecentrales en windmolens van Eneco monitoren en aansturen. Om deze dienstverlening te kunnen leveren hebben we een transitieproject uitgevoerd met als doel om de hele OT-omgeving zo geruisloos mogelijk over te hevelen van de bestaande dienstverlener naar Conclusion Mission Critical.

Stap 1: Detailanalyse van de omgeving

Tijdens de aanbesteding hadden wij al een goed beeld gekregen van de omvang en complexiteit van dit missie-kritische landschap en de gevraagde tijdslijnen waren, zoals wel vaker gebeurd in dit soort trajecten, erg sportief te noemen. Na de start van het project was stap 1 dus direct de diepte induiken en starten met een detailanalyse van de omgeving. Dit bleek toch net wat ingewikkelder te liggen dan gedacht; deels doordat de informatie versnipperd was en deels omdat wij toch best wat tijd nodig bleken te hebben om echt te doorgronden hoe het landschap in elkaar stak.

Wij vinden het belangrijk dat we de klant en hun omgeving écht leren kennen en daardoor mee kunnen denken en eventuele problemen voor kunnen zijn. Om het landschap goed in kaart te brengen hebben we per applicatie een applicatiedossier gemaakt waarin alle details van de applicatie, zoals een beschrijving van de applicatie, leverancier, versie, interfaces, bestaande monitoring, etc., opgenomen zijn. Deze applicatiedossiers zijn vervolgens getoetst door het interne Eneco IT-assetmanagement team, dat vanuit Eneco verantwoordelijk is voor het beheer van de omgeving.

Stap 2: Technische opbouw van de nieuwe omgeving

In stap 2 - waar wij halverwege stap 1 al mee begonnen – werd er gewerkt aan de technische opbouw van de nieuwe omgeving: het doelplatform waarop het Eneco OT-landschap bij Conclusion zou landen. Dit doelplatform is zodanig neergezet dat dit qua omvang en prestaties vergelijkbaar was aan de bestaande omgeving om er zodoende voor te zorgen dat er vanaf de ‘onderkant’ een geruisloze migratie en dienstverlening mogelijk was. Bij de start van de bouw van het doelplatform is in nauw overleg met Eneco’s telecomleverancier rekening gehouden met de inrichting van de noodzakelijke connectiviteit van het landschap en de migratiescenario’s van deze connectiviteit.

Stap 3: Inrichten van de acceptatie omgeving

Stap 3 betreft het inrichten van de acceptatie omgeving met alle betrokken applicatieleveranciers van het OT-landschap. In onze aanpak hebben we samen met de applicatieleveranciers, vaak ondersteund door het Eneco IT-assetmanagement team, de applicaties volledig nieuw geïnstalleerd. Onze technische specialisten keken hierbij toe hoe de applicatieleveranciers dit deden en hebben deze installaties op video vastgelegd. Deze video’s zijn vervolgens uitgewerkt in installatiehandleidingen die weer onderdeel werden van de applicatiedossiers.

Stap 4: Installatie op de productieomgeving

Om kennisoverdracht en het 4-ogen (en vaak meer) principe van de installaties te waarborgen werden de rollen in stap 4 tijdens de installatie op de productieomgeving omgedraaid. Onze eigen technische specialisten installeerden, onder toeziend oog van de applicatieleveranciers, de applicaties; gebaseerd op de uitgewerkte installatiehandleidingen. Na het volledig opbouwen van de productieomgeving was deze daarmee identiek aan de omgeving van de bestaande leverancier.

BVC Eneco

Stap 5: Migratie van de applicaties

We konden nu beginnen met stap 5; het migreren van de applicaties in logische opgebouwde migratie/applicatieclusters. Per applicatiecluster is er een detail migratiedraaiboek opgesteld die de basis vormt voor de migratie. De migraties zelf zijn vervolgens in nauwe samenwerking met de applicatieleveranciers, het Eneco IT-assetmanagement team en bestaande dienstverlener uitgevoerd. Doordat er twee identieke omgevingen waren opgebouwd konden deze applicatieclusters relatief risicoloos gemigreerd worden. Mocht er tijdens de migratie iets niet goed gaan dan zou er eenvoudig teruggegaan kunnen worden naar de bestaande omgeving. Dit scenario hebben wij gelukkig niet hoeven uitvoeren, alhoewel er een paar close calls waren. Wel is er tijdens de voorbereiding van één van de migratieclusters besloten om de migratie uit te stellen omdat niet aan alle randvoorwaarden voor een risicoloze migratie werd voldaan. Zodra wel werd voldaan aan deze randvoorwaarden is deze migratie alsnog succesvol uitgevoerd.

Migratie van werkplekken

Onderdeel van de migratie van de OT-omgeving was ook de migratie van de werkplekken van het Eneco Bedrijfsvoering Centrum (BVC). Deze werkplekken worden 24/7 door Eneco medewerkers bemand en gebruikt voor de functionele monitoring van het OT-landschap. Het Eneco BVC is gevestigd in Rotterdam (in Eneco World) en op een uitwijklocatie van Eneco. Tijdens de migratieperiode bleek de nieuwe uitwijklocatie van Eneco nog niet gereed te zijn, waardoor besloten werd om de BVC-locatie tijdelijk te positioneren in het Conclusion Mission Critical Operations Center (OC). Ten tijde van de vervanging van de BVC werkplekken in Eneco World zijn de BVC medewerkers een aantal dagen op het OC aanwezig geweest om vanuit daar het OT-landschap te monitoren.

Nachtrust as a Service

Al met al een flink migratieproject dat we succesvol binnen de gestelde tijdslijnen hebben uitgevoerd. Dit alles is alleen mogelijk geweest doordat alle betrokken partijen vanaf dag 1 structureel en goed hebben samengewerkt met als gezamenlijk doel om de migratie succesvol en geruisloos te voltooien. Trots zijn we op het voltooien van het traject, maar vooral op het predicaat ‘Nachtrust as a Service-waardig’ dat wij van Eneco hebben mogen ontvangen bij de evaluatie van het transitietraject. 

Meer weten?

Nieuws & blogsOnze expertisesOnze casesOver ons

Guido Vries

Wil je meer weten over deze Eneco case en Conclusion Mission Critical? Bel of mail ons!

Guido Vries

Guido Vries

Programma Manager