Nachtrust as a Service: succesvolle PoC vernieuwing OT-landschap Ennatuurlijk

In 2019 zijn wij voor Ennatuurlijk een mooi project gestart waarbij het huidige Operationele Technologie (OT) landschap vernieuwd moest worden. Voordat een project gegund wordt, vindt eerst een Proof of Concept plaats om te kunnen verifiëren of de voorgestelde oplossing inderdaad de juiste is. Hoe gaat zo’n PoC in zijn werk en hoe heeft Conclusion Mission Critical dit samen met Ennatuurlijk en haar partners bewerkstelligd? Daar vertel ik je als IT-architect maar al te graag over!

19 mei 2020   |   Blog   |   Door: Conclusion Mission Critical

Deel

Ennatuurlijk Conclusion Mission Critical

Uitnodiging voor Proof of Concept

In 2019 zijn wij door Ennatuurlijk uitgenodigd om te ondersteunen bij hun programma ‘Luxovius’ (vertaald: hij van de warmte). Ennatuurlijk is een energieleverancier die duurzame warmte levert aan ruim 85.000 gezinnen en 1200 bedrijven in heel Nederland. Met het programma Luxovius wilde Ennatuurlijk door middel van een Proof of Concept (PoC) uitzoeken wat de beste oplossingsrichting is voor het vernieuwen van hun Operationele Technologie (OT) landschap.

Het programma bestond uit een drietal percelen, elk toebedeeld aan een expert op dat gebied. Conclusion Mission Critical is gevraagd om zorg te dragen voor het derde perceel; de infrastructuur van de nieuwe OT-omgeving én maximale ontzorging voor Ennatuurlijk. Om dat te kunnen bewerkstelligen voert Conclusion Mission Critical ook de regie over alle drie de percelen om Ennatuurlijk onze Nachtrust as a Service te kunnen bieden. Door middel van een PoC kon Ennatuurlijk goed bepalen of elke expert op technisch vlak voldeed én met de andere geselecteerde partners effectief en nauw kon samenwerken. Hoe onze PoC eruitzag? Dat vertel ik je in vier stappen.

Stap 1: kennismaking & documentatie

Het opstarten van deze Proof Of Concept was veelomvattend. Eén van de belangrijkste zaken hierin was: staan alle neuzen dezelfde kant op en bedoelen we allemaal hetzelfde? Tijdens de kennismaking bleek dat we op zowel cultureel als inhoudelijk vlak een match waren. Er was wederzijds vertrouwen in elkaar en de communicatie verliep transparant.

Voorafgaande aan de PoC uitvraag heeft Ennatuurlijk zelf al veel moeite en tijd gestoken in het opzetten van alle documentatie en de gewenste OT-oplossing. Hierdoor was er al veel documentatie voorhanden, en was een groot deel van het denkwerk al gedaan. Bij een Proof Of Concept ga je dan vervolgens beproeven of hetgeen allemaal bedacht is ook daadwerkelijk de gewenste situatie is die je wilt implementeren. 

Het Proof of Concept overtuigde ons. Conclusion Mission Critical helpt ons OT-beheer naar een hoger niveau te tillen en ontzorgt.

Carel van de Geijn, programmamanager Ennatuurlijk

Stap 2: aansluiting & principes opstellen

Na een aantal leuke kennismaking- en verdiepingsgesprekken zijn we samen met Ennatuurlijk gaan kijken hoe we de beoogde OT-oplossing konden aansluiten op de bestaande IT-Architectuur, om zo maximaal te kunnen profiteren van beide werelden. Door het aanhaken van Conclusion Mission Critical werd er een brug geslagen tussen de OT-oplossing en een toekomst vaste IT-oplossing.

Vanuit hier hebben wij gezamenlijk een aantal principes opgesteld waaraan de architectuur van zowel de IT als de OT aan moeten voldoen. Door het opstellen en naleven van deze principes zorg je ervoor dat de architectuur van de gehele omgeving altijd past binnen hetgeen wat is afgesproken. In de gekozen oplossing zijn de standaarden van Ennatuurlijk en de standaarden van Conclusion Mission Critical meegenomen wat ervoor gezorgd heeft dat er één architectuur is ontstaan van waaruit gewerkt wordt vanuit alle drie de percelen.

Een aantal van deze principes zijn:

1)     Secure by design

De omgeving moet zo ontworpen worden dat deze binnen de securitymaatregelen van Ennatuurlijk past en aan de strikte securitymaatregelen van Conclusion Mission Critical voldoet. Door het toepassen van strikte IT-maatregelen wordt het IT-landschap van de OT-omgeving goed beschermd. Dit zorgde vanzelfsprekend voor uitdagingen tijdens de PoC. Bepaalde zaken mogen of kunnen bijvoorbeeld niet, waardoor er vaak op een andere manier gedacht en naar de oplossing gekeken moet worden.

2)     High Available

Ennatuurlijk levert aan zo’n 85.000 huishoudens warmte. Het niet beschikbaar zijn van de OT leidt dan ook direct tot een impact in onze maatschappij. Daarom is hoge beschikbaarheid (24/7) één van de belangrijke drijfveren van het project.

3)     Standaardisatie

Standaardisatie op papier maar ook in de daadwerkelijke infrastructuur, door bijvoorbeeld het toepassen van automatisering, is één van de drijfveren van het project. Door het toepassen van standaardisatie op OT én IT wordt voorkomen dat in de toekomst een wildgroei van oplossingen ontstaat. Standaardisatie en ‘Design voor Eenvoud’ zorgen voor een veilige, stabiele omgeving.

Stap 3: implementeren & testen

Een spannend moment in de Proof Of Concept is natuurlijk het daadwerkelijk implementeren van de gekozen oplossingsrichting; werkt het allemaal zoals het bedacht was? Voor Ennatuurlijk een belangrijk moment en ook direct een hele belangrijke mijlpaal. Voldoet het wel aan de gestelde wensen en eisen? Verloopt de samenwerking tussen alle percelen goed? Is het werk dat in de voorliggende periode verzet is in lijn met de verwachtingen en in lijn met de toekomst zoals die gezamenlijk geschetst is?

Mede door een goede afstemming en samenwerking vooraf en tijdens de uitvoering van de Proof of Concept verliep de implementatie erg soepel en is aan de vooraf gestelde verwachtingen voldaan.  Hiermee is de basis gelegd voor het nieuwe OT-landschap.

Stap 4: vertrouwen & landelijke uitrol

Na de succesvolle Proof Of Concept is besloten om de infrastructuur zoals deze is neergezet weer te ontmantelen. Na een interne evaluatie heeft Ennatuurlijk besloten om samen met Conclusion Mission Critical verdere invulling te geven in de daadwerkelijke implementatie van het nieuwe OT-landschap.

Inmiddels zijn wij met de betrokken implementatie partners en in nauwe samenwerking met Ennatuurlijk druk bezig met de opbouw van deze nieuwe omgeving en zijn de eerste servers al geïnstalleerd. Aan het eind van dit jaar gaat de omgeving in productie en worden de eerste assets door het hele land aangesloten. Een mooie eerste gezamenlijke stap voor een innovatieve en duurzame toekomst!

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Neal Peters

Neal Peters

IT Architect
Bekijk LinkedIn

Meer weten?

Nieuws & blogsOnze expertisesOnze casesOver ons