• Thema's

  Waar we je mee ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Met welke expertises en bedrijven we grote en kleine vraagstukken oplossen

 • Meer over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

 • Over Conclusion, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws en artikelen uit ons ecosysteem

Meer over Zorg

Onze expertises binnen zorg

Naar eenvoudige gegevensuitwisseling

Het vergemakkelijken van de uitwisseling van gegevens is een door de hele zorgsector gedeeld hot topicEen vereiste daarvoor is dat bestaande digitale barrières worden afgebroken. Nodig zijn:

 • drempelloze gegevensuitwisseling in het zorglandschap; 
 • toepassing van het Registratie-aan-de-bron’-principe. Dat is: éénmalig registreren, veelvuldig hergebruiken
 • eenheid van taal: via de adoptie en toepassing van (inter)nationale informatie- en uitwisselingsstandaarden (zibs en FHIR).  

Het afbreken van uitwisselingsbarrières is bijvoorbeeld nodig voor het VIPP-programma, waarmee de overheid een forse impuls geeft aan de versnelling van gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en patiënt. Het vergroot ook het inzicht in regionale en landelijke zorgspreiding en -capaciteit. Het helpt bij (inter)nationale data-uitgiftes voor wetenschappelijk onderzoek. En het versimpelt bovendien de - veelal verplichte en vaak tijdrovende - kwaliteitsregistraties in de zorg. 

De groeiende rol van AI

AI dringt op dit moment door tot in alle zorgniveaus: de spreekkamer, de thuissituatie en de operatietafel. Dat maakt de menselijke factor niet minder belangrijk. Hoe kunnen we AI veilig en betrouwbaar implementeren? Hoe bewaak je de kwaliteit van zelflerende algoritmes? En hoe zorg je voor acceptatie van AI als derde actor in de behandelkamer - naast arts en patiënt - als het gaat om behandeladvies?

Via platforms en dashboard naar waardegedreven zorg

Value-based Healthcare (VBHC) is gericht op een continue verbetercyclus in het zorgproces. En daarnaast op het transparant maken en reduceren van zorgkostenAan de basis staan dataplatforms en dashboards. Verbeterplatforms voor het zorgteam effenen de weg naar waardegedreven zorg. Steeds meer zorginstellingen maken gebruik van near-realtime operationele dashboards, met een scala aan mogelijkheden voor BI-toepassingen en analyticsDaarmee zijn beslissingen in de zorg steeds vaker data-gedreven, als extra fundament. 

Deze oplossingen bieden we je

Onze ervaring als ICT-specialist voor de gezondheidszorg en medische wetenschap gaat al decennia terug. Dat betekent dat we begrijpen wat zorgprofessionals drijft: het gaat hen vóór alles om de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Onze consultants kennen de EPD's in de Nederlandse markt.
We hebben voeling met zorgprocessen op iedere schaal. En op het gebied van wet- en regelgeving houden we continu de vinger aan de pols.

Meerwaarde voor cure en care  

Je vindt Conclusion aan zowel de cure - als de carekant van de zorg. Een voorbeeld van beide: onze ondersteuning bij VIPP en onze applicatie CVS. VIPP is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professionals in de medisch-specialistische zorg. VIPP wordt gesubsidieerd door de overheid: het stimuleert de uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt en tussen professionals onderling. De vijfde fase (VIPP5) geeft grip op het aantoonbaar hergebruik van patiëntdata binnen ziekenhuizen. Naast trajecten met VIPP5 begeleiden we ook OPEN-trajecten.

Voor de zorg rond thuis 

Het Conclusion Volg Systeem (CVS) helpt burgers, hulpverleners en zorginstellingen om greep te houden op alledaagse situaties. CVS vergemakkelijkt de registratie in de hele keten. CVS is in gebruik bij VeiligThuis-organisaties en de Jeugdzorg en bewijst zijn diensten binnen het Sociaal Domein van gemeentes en bij GGD’sHet standaard CVS-pakket breid je uit met modules waar jouw zorgsituatie om vraagt.

De kracht van EPD’s

We zetten ons in voor optimale beschikbaarheid van patiëntgegevens. Dat betekent: ze moeten eenduidig zijn en en overal beschikbaar waar je medewerkers willen werken. Bij Conclusion werken we al jarenlang met de belangrijkste EPD's in de curatieve zorg: ChipSoft HiX, Epic en xCare (Nexus). Wij ondersteunen zorginstellingen bij de optimale inrichting en implementatie van deze EPD's. Dat geeft je inhoudelijk een voorsprong. En het gebruik en onderhoud zijn zo een flinke zorg minder.

Verzamelen, uitwisselen, toepassen

Een gemiddeld ziekenhuis heeft honderden IT-systemen in gebruik. Ze genereren een waardevolle stroom aan brondata. Bij Conclusion zijn we gespecialiseerd in het verzamelen, opslaan en herbruikbaar maken daarvan. We ontwikkelen geïntegreerde - en cloud based - datawarehouses. Van daaruit zorgen wij ervoor dat data realtime gedeeld en ontsloten wordt voor tal van toepassingen: in de patiëntenzorg, ten behoeve van de bedrijfsvoering en voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

AFAS als systeemsteun

We ondersteunen het primaire zorgproces in vele vormen. Daarnaast nemen we de zorg uit handen voor het organiseren van het administratieve systeem erachter. Als AFAS-partner duiken we in je organisatie en zorgen we dat de inrichting bij jouw organisatie past. Vanuit ons servicecenter voeren wij functioneel applicatiebeheer uit dat focust op doorontwikkeling en continuïteit. Verschijnen er nieuwe functionaliteiten, dan helpen wij met de implementatie. Zo blijven de secundaire bedrijfsprocessen altijd op orde en heb je als zorginstelling de handen vrij voor care, je core business. 

Tech-partner voor co-innovatie 

De vele ontwikkelingen in de zorg en de groei van digitalisering creëren nieuwe mogelijkheden voor slimme toepassingen. Dit leidt tot grootschalige vernieuwing van het applicatielandschap en de toetreding van start-ups en scale-ups. Vaak hebben zij goede en innovatieve ideeën. Maar ze kennen nog niet altijd de weg in de zorg, of ontberen slagkracht om hun oplossing efficiënt op te schalen. Integratie- en koppelplatformen winnen terrein in de zorg, waarbij API’s zullen helpen om universeel koppelvlak te creëren tussen applicaties - en daarmee tussen zorginstellingen. Toenemend worden delen van deze architectuur cloud based ingericht, met het profijt van schaalbare, krachtige en veilige infrastructuur. Vanuit Conclusion kunnen we ook in partnerships op een kostentechnisch verantwoorde manier de zorgmarkt helpen innoveren.  

We blijven bij je

Bouwen en implementeren is één ding. Adviseren, begeleiden en ondersteunen zijn even belangrijk in digitale transformaties. In projectleiding en programmamanagement bijvoorbeeld. In testcoördinatie en -uitvoering. Bij autorisatie en kwaliteitsregistratie. In de training van eindgebruikers en workshops voor functioneel (applicatie)beheerders. In het beheer van software en het uitvoeren van optimalisaties, waarmee je systeem ook in de toekomst beheersbaar blijft. Die belofte doen we: we blijven bij je, zolang je ons nodig hebt. Om te adviseren, te bouwen en te begeleiden. Geïnspireerd door die andere interpretatie van ICT: Improving Care Together.

Terug naar Zorg
Cases in deze markt
Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Yvonne Goorman

info@furore.com
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy
 • Thema's
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy