• Expertises

  Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

 • Over Implementation, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Implementation

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Implementation

Groeimodel Digital HR

Technologische ontwikkelingen in de markt gaan in rap tempo door. Met als mogelijke gevolg dat de HR dienstverlening steeds minder goede aansluiting heeft met de business en achterop kan raken bij de verwachtingen van medewerkers. Een gedigitaliseerd HR landschap dat is afgestemd op de IT inrichting van de organisatie en de technologische ontwikkelingen in de markt is van groot belang om dit te voorkomen. Dit draagt bij aan het werven, ontwikkelen én behouden van medewerkers en is één van de belangrijkste fundamenten voor een prettige employee journey (EJ). De digitale employee experience (EX) is allang geen nice-to-have meer binnen HR, maar steeds meer het uitgangspunt. Organisaties bewegen zich steeds meer in de richting van HR processen die ‘any time, any place’ beschikbaar zijn voor haar medewerkers. De huidige situatie op de wereld bewijst nogmaals dat dit geen loze investering is. We zien bijvoorbeeld dat organisaties die meer volwassen zijn in het digitaliseren van hun processen de gedwongen overstap naar thuiswerken makkelijker kunnen maken dan organisaties die nog aan het begin van hun digitale journey staan. Onder gewone werkomstandigheden is in de praktijk een groot verschil tussen organisaties in dit opzicht een volkomen normaal en acceptabel verschijnsel. Echter, in een situatie waarin remote werken opeens de norm wordt, vormt het ontbreken van een uitgewerkte Digital HR strategie een groter concurrentienadeel op belangrijke HR thema’s, zoals instroom, the war for talent, employee engagement en people development. Groei en versnelling in Digital HR  is daarom noodzakelijker dan ooit als het gaat om het creëren van een passende digitale medewerkersbeleving.

28 februari 2021   |   Blog   |   Door: Conclusion Implementation

Hoewel veel organisaties hun best doen om een effectieve Digital HR strategie in te vullen, zal de groei hierin voor een deel ook organisch verlopen. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de realiteit kan dus zomaar opeens anders worden. Elke organisatie kent zijn eigen groeicurve in de digitalisering van de HR dienstverlening en beweegt zich ergens op de lijn van niet-digitaal tot excellent gedigitaliseerd. Toch merken wij dat organisaties, juist in deze tijd, de behoefte hebben aan een voorbeeld dat ze houvast geeft in de ontwikkeling van Digital HR. Wat moet ons streefniveau zijn? Waar staan we en hoe komen we naar ons gewenste niveau? zijn vragen die voor steeds meer HR managers relevant worden. Het ‘Groeimodel Digital HR’, ontwikkeld door Tjerk Potma en Ahmet Yüksel (Conclusion Implementation) op basis van jarenlange advieservaring bij organisaties, helpt bij het vinden van de antwoorden.

Groei in fasen

Het groeimodel voor Digital HR geeft op een eenvoudige wijze weer welke ontwikkeling een organisatie doormaakt bij haar streven naar een excellent gedigitaliseerd HR landschap. Het model bevat vijf fasen waarin organisaties zich kunnen bevinden. Elke fase omvat in bepaalde mate de dimensies die wat ons betreft van belang zijn bij de ontwikkeling van een digitaal HR landschap. Het versterken van deze dimensies in positieve zin, betekent in dit model een doorgroei naar de volgende fase. Wij zien dat naarmate je je hoger op de groeicurve bevindt er meer inspanning moet worden geleverd om een volgende fase te bereiken. De gebogen lijn staat hier symbool voor. De vraag hierbij is of een excellent gedigitaliseerd HR landschap wel haalbaar is, uitgaande van het feit dat zowel de technologie als de behoeftes van medewerkers steeds sneller veranderen. Het model koppelt de groei ook aan de employee journey. Het doel is immers het creëren van een employee experience (EX) die past bij de behoeftes van de medewerkers van een organisatie en welke een positieve impact heeft op de dienstverlening. De aandacht voor digitalisering binnen organisaties groeit mee met het streven naar dat experience niveau. Maar andersom zal het digitaliseren ook de aandacht voor de employee journey aanwakkeren. Het is dus een wisselwerking.

De vijf fasen van het groeimodel zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende dimensies:

 1. IT Strategie HR
 2. Eigenaarschap Digital HR
 3. HR processen
 4. Automatisering van de HR Processen
 5. Employee journey

In fase 1 ‘Sterk Gefragmenteerd’  is er een sterk gefragmenteerd digitaal HR landschap en ontbreekt het aan een bewuste strategie. De ontwikkelingen zijn vooral gebaseerd op de ad hoc behoefte en tools worden impulsief ingekocht. Veel verwerkingen vinden nog handmatig plaats in bijvoorbeeld Excel.

In fase 2 ‘Gedeeltelijk Geïntegreerd’ wordt de behoefte aan integratie van systemen en gegevensuitwisseling groter. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de overall groei van de organisatie. Meerdere digitale HR applicaties draaien in deze fase deels geïntegreerd naast elkaar. Voor de core HR processen, zoals payrolling en werving & selectie, is men genoodzaakt (digitale) verbeteringen door te voeren.

Bij organisaties in fase 3 ‘Geïntegreerd’ is er een grotere bewustwording als het gaat om het digitaliseren van HR processen. Dit gaat gepaard met meerjarenplannen en eerste strategische keuzes. Dit is ook de fase waarin de aandacht verschuift van een ‘process-based’ naar een ‘experience-based’ benadering van het thema employee journey.

In de fasen 4 en 5 worden keuzes gemaakt op basis van een steeds beter uitgewerkte duidelijke Digital HR strategie. Integratie vraagstukken worden in deze fasen van actueel en doorgevoerd.

In fase 4 ‘Platformgericht’  durft de organisatie bijvoorbeeld de implementatie van een HR suite aan en wordt dit het platform voor alle HR processen. Omdat dit de nodige tijd, geld en inspanning kost, is dit een strategische pijler op organisatieniveau.

In fase 5 ‘Excellent Gedigitaliseerd’ is de doelstelling om te excelleren in Digital HR en daaraan gekoppeld op het thema employee Experience. De organisatie onderscheidt zich op dit vlak duidelijk van zijn concurrenten. In deze fase wordt het bestaande platform waar nodig verrijkt met specialistische HR Tools. Waar fasen 1 t/m 4 ‘Tech Driven’ zijn, met aandacht voor met name organisatie, strategie, IT en processen, komt er in fase 5 meer ruimte voor ‘People Driven’ toepassingen. De organisatie is in deze fase bereid om buiten de suite om HR Tools in te zetten als deze ten goede komen aan de UX van de gebruikers binnen de context en cultuur van de organisatie. Deze nieuwe HR Tools vormen een aanvulling op de bediening van HR processen en worden geïntegreerd  met de bestaande platform-applicaties.

Toepassing in de praktijk

Het model geeft HR managers inzicht in het huidige volwassenheidsniveau van de digitalisatie van HR. Door de eigen organisatie te plotten op één van de fasen, ontstaat bewustwording van de positie op de groeicurve. Met dit inzicht zal het vervolgens makkelijker zijn om de juiste streeffase te bepalen voor de betreffende organisatie. Wanneer de huidige fase en de streeffase zijn bepaald, wordt duidelijk wat de uitdagingen zijn en hoeveel werk er voor HR en de organisatie nog te verzetten is.

 

Laten we een voorbeeld nemen: een middelgroot bedrijf in de zakelijke dienstverlening beschikt over een IT landschap dat door de jaren heen naar behoefte is gegroeid. Er zijn plannen om het landschap de komende tijd te vernieuwen. Het doel daarbij is om alle HR bedrijfsprocessen end-to-end te ondersteunen. De HR manager is hiervoor verantwoordelijk gemaakt. Er is nog weinig beeld in de beleving en de beweegredenen van de medewerkers. Uitgaande van deze situatie is het logisch om dit bedrijf te plotten in fase 2. Echter, we zien voor een deel ook de kenmerken van fase 3. Hoewel we een strategie zien ontstaan en daaraan gekoppeld een benadering van de HR processen, ontbreekt de juiste aandacht voor de employee journey. Door deze dimensie eerst nader uit te werken en de resultaten mee te nemen in de (strategische) keuzes, is fase 3 binnen handbereik. Indien de overall bedrijfsontwikkeling dit mogelijk maakt, is doorgroei naar fase 4 op termijn realiseerbaar. De vernieuwing van het IT landschap en de goed georganiseerde HR processen in fase 3 bieden hier de basis voor.

 

Het is onjuist en niet realistisch om voor elke organisatie fase 5 als streefniveau neer te zetten. Het streefniveau is voor elke organisatie anders. Dit is onder meer afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de organisatie, de behoefte van de medewerkers, de (markt)omgeving, de concurrentiepositie en technologische en financiële mogelijkheden. Het is vooral van belang dat de uitdaging en de gestelde doelen enthousiasmerend werken.

Jouw organisatie op de groeicurve

Het beantwoorden van de onderstaande vijftal vragen is een goed startpunt om je eigen organisatie op de groeicurve te kunnen plotten. Door je antwoorden te vergelijken met de tabel ‘Kenmerken Groeifase Digital HR’, krijg je inzicht in hoever jouw organisatie zich bevindt met de digitalisering van de HR diensten.

 

 1. In welke mate is er sprake van een IT strategie voor HR?
 2. In hoeverre kan je spreken van eigenaarschap van Digital HR?
 3. In welke mate is er aandacht voor het verbeteren en optimaliseren van de HR processen?
 4. Op welke wijze worden de HR processen ondersteund door automatisering?
 5. Hoeveel aandacht is er voor de employee journey binnen de organisatie?

Ahmet Yüksel en Tjerk Potma zijn beiden Senior Business Consultants bij Conclusion Implementation. Zij focussen zich op verandervraagstukken en digitale strategie binnen het domein HR & Organisatie. Ahmet en Tjerk zijn nieuwsgierig welke inzichten het Groeimodel Digital HR organisaties heeft verschaft en willen graag in contact komen hoe deze inzichten te gebruiken zijn om verder op de curve komen.

Conclusion levert diensten, producten en concepten voor missie- en maatschappijkritische IT-projecten. Dat doen zij met 26 expertbedrijven die opereren binnen Conclusion ecosysteem. Stuk voor stuk zijn zij actief op het vlak van business transformatie en IT-services en bedienen bedrijven en overheden op hun digitale reis naar morgen. Conclusion Implementation is onderdeel van het ecosysteem en opereert in een (digitale) wereld die iedere week weer anders is. Zijn zorgen dat een digitale transformatie geen abstracte expeditie is, maar een behapbaar traject.

Benieuwd naar ons Groeimodel Digital HR?

Neem contact op en wij geven vrijblijvend advies

Ahmet Yuksel

Business Consultant
ayuksel@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy
 • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy