Gemeente Vlaardingen: binnen één jaar een duurzame en wendbare dataomgeving

Data-geïnformeerd werken is van belang om integraal naar de stad te kunnen kijken. Er bestaat een grote behoefte om de cijfers te kennen, maar vooral ook om de samenhang tussen beschikbare gegevens te kunnen duiden.

Klant

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

27 januari 2022

binnen één jaar een duurzame en wendbare dataomgeving

Business issue

De samenhang tussen maatschappelijke vraagstukken is groot en complex. Data-geïnformeerd werken is van belang om integraal naar de stad te kunnen kijken. Gemeente Vlaardingen staat de komende tijd voor uitdagingen waaronder de transitie naar duurzame energie en toekomstbestendig wonen, zorg voor de jeugd, effectief schuldenbeleid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Er bestaat een grote behoefte om de cijfers te kennen, maar vooral ook om de samenhang tussen beschikbare gegevens te kunnen duiden.

Aanpak en oplossing

De gemeente heeft een duurzame en wendbare dataomgeving nodig om bovenstaande te realiseren. Op basis van de informatiebehoefte, de benodigde gegevensbronnen en de gewenste technologie en architectuur, heeft Hot ITem Conclusion een ontwerp en roadmap voor het datawarehouse opgesteld. Met een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van Hot ITem Conclusion en de klant, zijn we gestart met de ontwikkeling van het datawarehouse. Hierbij werkten we volgens de agile/scrum methode, aangevuld met workshops, learning-on-the-job en train-de-trainer-principes.

Gelijktijdig is het dataobjectenmodel (conform model VNG) opgesteld en zijn de bijbehorende definities opgesteld. Vervolgens zijn we met het team aan de slag gegaan om de databronnen aan te sluiten (ETL) en hebben we het team opgeleid in de techniek en werkwijze. Alles is gedocumenteerd zodat de organisatie daar altijd op kan terugvallen.

Baten

De samenwerking tussen het BI-team van gemeente Vlaardingen en Hot ITem Conclusion heeft er in geresulteerd dat er binnen één jaar een werkbare oplossing is gebouwd die voldoet aan de gestelde eisen. Gemeente Vlaardingen kan hiermee de komende jaren invulling geven aan de vraag vanuit de organisatie en de politiek. Daarnaast staat er een basis waarop meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen, naast het sociale domein, ook de overige domeinen gebruik gaan maken van deze oplossing. Zo zorgt het datafundament voor een steeds verdere groei naar een data-geïnformeerde organisatie.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor het inrichten van een duurzame en wendbare dataomgeving binnen jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Mieke Zonderop - teammanager business inteligence

“Samen met Hot ITem Conclusion hebben wij binnen één jaar een datawarehouse ontwikkeld en geïmplementeerd. Naast de snelheid waarmee Hot ITem tot goed resultaat kwam, is wat mij betreft een belangrijke waarde van de samenwerking dat ze ervoor hebben gezorgd dat we na het project zelfstandig in staat zijn het beheer uit te voeren.”
Digitale transformatie binnen de overheid

Conclusion in de overheid, openbare veiligheid en non-profit

Overheid, openbare veiligheid en non-profit is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in deze markt?