Gemeente A’dam: big data platform als bron voor sturen op bereikbaarheid

Hoe houden we de binnenstad van Amsterdam bereikbaar en zorgen we voor veilige doorstroming? Hiervoor heeft Hot ITem Conclusion een Big Data Platform gerealiseerd.

Klant

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam logo

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

1 februari 2022

Big Data Platform als bron voor sturen op bereikbaarheid

Business Issue

Er komen steeds meer bezoekers naar de grote Nederlandse steden. De toekomst van stadsmobiliteit is aan de fietsers, deelauto’s en het openbaar vervoer. Gemeente Amsterdam wil de toestroom van auto’s naar het centrum reguleren of zelfs tegengaan. Voorlopig groeit het aantal auto’s dat de stad bezoekt nog steeds. Door een hoge parkeerbezetting is het lastig om een parkeerplek te vinden met een negatief effect op de burgertevredenheid. Het zoeken naar een parkeerplaats zorgt voor aanzienlijk zoekverkeer. Het gevolg is, naast ergernis en tijdsverlies, onnodig gebruik van de weg en belasting van het milieu.

De centrale vraag voor de gemeente is:

“Hoe houden we de binnenstad de komende jaren bereikbaar en zorgen we voor een veilige doorstroming van het verkeer?”

Aanpak en oplossing

Samen met de gemeente heeft Hot ITem Conclusion een Big Data Platform voor stadsmobiliteit gerealiseerd. Hierin zijn big data van wegcamera’s en gestructureerde databronnen met parkeervergunningdata en betaald-parkeeracties op een slimme manier samengebracht.

Met behulp van dit Big Data Platform heeft de gemeente inzicht in de vervoersstromen en de parkeerbewegingen in en rondom de stad. Op basis van dit inzicht kunnen mobiliteitsdeskundigen met analysetools acties ondernemen om het weggedrag in de stad bij te sturen. Zij kunnen bijvoorbeeld een beleidsvoorstel indienen, zoals het plaatsen van een eenrichtingsbord. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van matrixborden als er verkeersopstoppingen dreigen. Het dataplatform kan natuurlijk ook worden gebruikt om weggebruikers en mobiliteitsdeskundigen zodanig te informeren dat bezoekers zich zo optimaal mogelijk door de stad kunnen bewegen en kunnen parkeren. Door middel van door derde partijen ontwikkelde navigatiesystemen en apps (pre-trip, on-trip) is deze informatie beschikbaar voor reizigers.

Baten

Op basis van het parkeerbesturingsinstrumentarium kan de gemeente datagedreven analyses uitvoeren en invloed uitoefenen op het mobiliteitsgedrag binnen de stad. De reiziger krijgt voor vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming informatie op maat over de mogelijkheden, kosten en actuele beschikbaarheid van parkeervoorzieningen. Met deze informatie kan iedereen makkelijk parkeren. De bezettingsgraad van de parkeercapaciteit is verhoogd, het zoekverkeer is afgenomen, en de overlast en belasting van het milieu is verminderd.  Bovenal blijkt uit tevredenheidsmetingen dat bezoekers en inwoners positief zijn over de mobiliteitsaanpak van de gemeente.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor het inrichten van een duurzame en wendbare dataomgeving binnen jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Jeroen Grooten - Sr. onderzoeker gemeente Amsterdam verkeer en openbare ruimte

“Al jaren voert de gemeente uitgebreide kentekenonderzoeken uit om gedetailleerde inzichten in verkeersstromen te krijgen. Hot ITem Conclusion heeft ons geholpen de ingewonnen data op de juiste manier te verwerken en structureel op te slaan. Daardoor is de opgedane kennis geborgd en kan de gemeente de verkregen inzichten ook in de toekomst blijven toepassen bij het oplossen van verkeersknelpunten in de stad.”
Digitale transformatie binnen de overheid

Conclusion in de overheid, openbare veiligheid en non-profit

Overheid, openbare veiligheid en non-profit is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in deze markt?