Op weg naar een wendbare en toekomstbestendige IV-organisatie

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een IT en data organisatie die onder meer zo’n half miljoen uitkeringen per maand verwerkt. Het IT-landschap verandert ontzettend snel. Technologische mogelijkheden bieden zich snel aan en vragen om aanpassingen in werkzaamheden en toepassingen hiervan.

17 juni 2020   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

bigstock Business Motivation Concept - Conclusion Consulting

De overgang naar een nieuwe IV werkelijkheid bij het UWV.

Het is steeds moeilijker om de juiste mensen met de juiste kennis de juiste werkzaamheden te laten uitvoeren. Om hierin mee te kunnen gaan wordt steeds meer van organisaties verwacht op het gebied van flexibiliteit en wendbaarheid. En zo ook van UWV. Zodoende is er enkele jaren geleden besloten om de IV-organisatie, het besturingsmodel en het proces van voortbrenging van UWV te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten.

Flexibel en wendbaar

Eén van de onderdelen van de IV-professionalisering is de update van het functiehuis; oftewel de Informatievoorziening (IV)-functies van UWV. Flexibel en wendbaar werken heeft namelijk gevolgen voor de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de toepassing van enerzijds meer generieke functies en anderzijds nieuwe specialistische functies. Conclusion Consulting draagt met de inzet van business consultants Max Tiel en Tjerk Potma bij aan de realisatie van de IV-professionalisering door ondersteuning te bieden aan de doelstellingen van de portefeuille HR & Goed Werkgeverschap.

We werken op het snijvlak van HR en IT. Vanuit HR verwachten medewerkers zekerheid over hun functie, maar de IT ontwikkelingen leiden steeds meer tot de inrichting van wendbare organisaties met flexibele invulling van rollen. Dit vraagt om omdenken.

Max Tiel, Business Consultant

VAN TRADITIONEEL NAAR ZELFSTUREND

Voor veel mensen binnen de IV-organisatie van UVW veranderen er dingen. Zo liggen bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de Agile manier van werken niet meer als vanouds in de lijn en wordt op het zelf organiserend vermogen meer verwacht van medewerkers. Er zijn meer rollen en minder functies. Medewerkers werken meer proces- en keten-overstijgend. Ook is er meer sprake van divisie-overstijgende verantwoordelijkheden. Het speelveld van de verschillende divisies, medezeggenschap, medewerkers en bestuurders binnen UWV zorgen voor uiteenlopende belangen en prioriteiten. Vanuit HR wordt inhoudelijke zorgvuldigheid en (juridische) juistheid verwacht. Dit maakt de opdracht complex en uitdagend. Tjerk en Max zorgen er voor dat de overgang naar deze nieuwe IV werkelijkheid zo soepel mogelijk verloopt.

Het is een zeer waardevolle ervaring om voor een omvangrijke organisatie zoals het UWV mee te helpen met het neerzetten van een inrichting die een nieuwe manier van werken mogelijk maakt. En het is heel leerzaam om mee te denken en werken aan de visie op hoe dit vanuit HR te realiseren

Tjerk Potma, enior Business Consultant

Tjerk en Max leveren een bijdrage richting de medewerkers zelf door de nieuwe functies zorgvuldig af te stemmen. Tevens schrijven ze mee aan de diverse adviesaanvragen die bij een omvangrijke verandering zoals deze komt kijken. De opgedane informatie is van groot belang voor de vernieuwing van het functiehuis IV. Kortom, geen eenvoudige opdracht!