• Expertises

  Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

 • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Groeimodel Digital HR: in 5 fases excellent gedigitaliseerd

Elke organisatie heeft zijn eigen groeicurve in de digitalisering van de HR-dienstverlening. Maar wat moet je streefniveau zijn? En hoe kom je daar? Het door Conclusion Consulting ontwikkelde Groeimodel Digital HR helpt bij het vinden van de antwoorden. Je ontdekt wat je kunt doen om je medewerkers een passende digitale beleving te geven.

4 mei 2021   |   Blog   |   Door: Ahmet Yuksel

Deel

Technologische ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Met als mogelijk gevolg dat je HR-dienstverlening steeds minder goed aansluit op de business en achterop kan raken bij de verwachtingen van medewerkers. Dit voorkom je met een gedigitaliseerd HR-landschap dat is afgestemd op de IT-inrichting van jouw organisatie en de technologische ontwikkelingen in de markt. Dit digitale landschap draagt bij aan het werven, ontwikkelen en behouden van medewerkers en is een van de belangrijkste fundamenten voor een prettige employee journey.

Groei en versnelling in Digital HR noodzakelijker dan ooit

De digitale employee experience is allang geen nice-to-have meer binnen HR, maar het uitgangspunt. Organisaties bewegen zich steeds meer in de richting van HR-processen die ‘any time, any place’ beschikbaar zijn voor medewerkers. Het onverhoopte massale thuiswerken door COVID-19 bewijst nogmaals dat dit geen loze investering is. We zien bijvoorbeeld dat organisaties die volwassener zijn in het digitaliseren van hun processen de gedwongen overstap naar thuiswerken makkelijker kunnen maken. In een situatie waarin remote werken opeens de norm wordt, vormt het ontbreken van een uitgewerkte Digital HR-strategie een groot concurrentienadeel op belangrijke HR-thema’s zoals instroom, the war for talent, employee engagement en people development. Groei en versnelling in Digital HR zijn noodzakelijker dan ooit als het gaat om het creëren van een passende digitale medewerkersbeleving.

Van niet-digitaal tot excellent gedigitaliseerd

Hoewel veel organisaties hun best doen om een effectieve Digital HR-strategie in te vullen, verloopt de groei hierin voor een deel ook organisch. Elke organisatie kent zijn eigen groeicurve in de digitalisering van de HR-dienstverlening en beweegt zich ergens op de lijn van niet-digitaal tot excellent gedigitaliseerd. Toch merken wij dat organisaties, juist in deze tijd, de behoefte hebben aan een voorbeeld dat ze houvast geeft in de ontwikkeling van Digital HR. Wat moet ons streefniveau zijn? Waar staan we en hoe komen we naar ons gewenste niveau? Vragen die voor steeds meer HR-managers relevant worden. Het Groeimodel Digital HR, ontwikkeld op basis van onze jarenlange advieservaring bij organisaties, helpt bij het vinden van de antwoorden.

Groeimodel Digital HR geeft jouw positie weer

Het Groeimodel Digital HR geeft op eenvoudige wijze weer welke ontwikkeling een organisatie doormaakt bij het streven naar een excellent gedigitaliseerd HR-landschap. Het model bevat vijf fases waarin organisaties zich kunnen bevinden. Elke fase omvat de dimensies die van belang zijn bij de ontwikkeling van een digitaal HR-landschap. Het versterken van deze dimensies betekent een doorgroei naar de volgende fase van het model. Hoe hoger jouw organisatie zich in de groeicurve bevindt, hoe meer inspanning er moet worden geleverd om de volgende fase te bereiken.

Door als HR-manager je eigen organisatie te plotten op een van de fases, ontstaat bewustwording van de positie op de groeicurve. Met dit inzicht is het vervolgens makkelijker om de juiste streef-fase te bepalen. Wanneer de huidige fase en de streef-fase zijn bepaald, wordt duidelijk wat je uitdagingen zijn en hoeveel werk er voor HR en de organisatie nog te verzetten is.

De vijf fases van het groeimodel zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende dimensies:

 1. IT-strategie HR
 2. Eigenaarschap Digital HR
 3. HR-processen
 4. Automatisering HR-Processen
 5. Employee journey

Fase 1: Sterk Gefragmenteerd

In fase 1 is er een sterk gefragmenteerd digitaal HR-landschap en ontbreekt het aan een bewuste strategie. De ontwikkelingen zijn vooral gebaseerd op de ad hoc behoefte en tools worden impulsief ingekocht. Veel verwerkingen vinden nog handmatig plaats in bijvoorbeeld Excel.

Fase 2: Gedeeltelijk Geïntegreerd

In fase 2 wordt de behoefte aan integratie van systemen en gegevensuitwisseling groter. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de overall groei van de organisatie. Meerdere digitale HR-applicaties draaien in deze fase deels geïntegreerd naast elkaar. Voor de core HR-processen zoals payrolling en werving & selectie, is men genoodzaakt (digitale) verbeteringen door te voeren.

Fase 3: Geïntegreerd

In deze fase is er een grotere bewustwording als het gaat om het digitaliseren van HR-processen. Dit gaat gepaard met meerjarenplannen en eerste strategische keuzes. Dit is ook de fase waarin de aandacht verschuift van een ‘process-based’ naar een ‘experience-based’ benadering van het thema employee journey.

Fase 4: Platformgericht

In fase 4 worden keuzes gemaakt op basis van een steeds beter uitgewerkte Digital HR-strategie. Integratievraagstukken worden actueel en doorgevoerd. De organisatie durft bijvoorbeeld de implementatie van een HR Suite aan, dit wordt het platform voor alle HR-processen. Dit kost tijd, geld en inspanning, waardoor het een strategische pijler op organisatieniveau is.

Fase 5: Excellent Gedigitaliseerd

Dit is de doelstelling om te excelleren in Digital HR met daaraan gekoppeld employee experience. De organisatie onderscheidt zich op dit vlak duidelijk van zijn concurrenten. In deze fase wordt het bestaande platform waar nodig verrijkt met specialistische HR-tools die de employee experience verrijken. Waar de eerste vier fases tech-driven zijn, komt er in fase 5 meer ruimte voor toepassingen die people-driven zijn.

Het Groeimodel Digital HR in de praktijk

Laten we een voorbeeld nemen: een middelgroot bedrijf in de zakelijke dienstverlening beschikt over een IT-landschap dat door de jaren heen naar behoefte is gegroeid. Er zijn plannen om het landschap de komende tijd te vernieuwen. Het doel daarbij is om alle HR-processen end-to-end te ondersteunen. De HR-manager is hiervoor verantwoordelijk gemaakt. Er is nog weinig beeld bij de beleving en de beweegredenen van de medewerkers. Uitgaande van deze situatie is het logisch om dit bedrijf te plotten in fase 2. Echter, we zien voor een deel ook de kenmerken van fase 3.

Hoewel we een strategie zien ontstaan en daaraan gekoppeld een benadering van de HR-processen, ontbreekt de juiste aandacht voor de employee journey. Door deze dimensie eerst nader uit te werken en de resultaten mee te nemen in de (strategische) keuzes, is fase 3 binnen handbereik. Indien de overall bedrijfsontwikkeling dit mogelijk maakt, is doorgroei naar fase 4 op termijn realiseerbaar. De vernieuwing van het IT-landschap en de goed georganiseerde HR-processen in fase 3 bieden hier de basis voor.

Het is onjuist en niet realistisch om voor elke organisatie fase 5 als streefniveau neer te zetten. Het streefniveau is voor elke organisatie anders. Dit is onder meer afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de organisatie, de behoefte van de medewerkers, de (markt)omgeving, de concurrentiepositie en de technologische en financiële mogelijkheden. Het is vooral van belang dat de uitdaging en de gestelde doelen enthousiasmerend werken.

Meer weten over ons?

Verandermanagement Over onsOnze expertisesOnze use cases

Benieuwd naar ons Groeimodel Digital HR?

Neem contact op en wij geven vrijblijvend advies

Ahmet Yuksel

Business Consultant
ayuksel@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
 • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security