• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Drie krachtige principes voor Agile werken

De drie krachtige principes voor Agile werken beschreven in een krachtige blog ontwikkelt door Steven van den Heuvel consultant bij Conclusion Consulting

29 augustus 2019   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

Tijdens gesprekken met leiders in organisaties die Agile willen werken, wordt vaak de vraag gesteld waar Agile werken nu echt over gaat. Wat is nu echt belangrijk? Wat gaat het opleveren? En wat maakt Agile werken nu zo anders dan andere managementmethoden? De drie principes 'klant centraal, kleine focusteams en krachtige netwerken' gebruiken we in deze gesprekken om het verhaal van Agile werken te verduidelijken.

Agile werken vraagt om een enorme klantfocus. We worden ingehaald door de realiteit en de (gedwongen) snelheid waarmee we ondernemen gaat in een rap tempo. De letterlijke afstand tussen klant en producent is vaak enorm. De IT-afdelingen op de 15e verdieping van een wolkenkrabber, die nooit een klant spreekt, is een beeld dat helaas vaak recht doet aan de werkelijkheid. Agile werken gaat in de kern om voortreffelijke producten en dienstverlening aan klanten.

Door proactief mee te denken in nieuwe ontwikkelingen speel je voor de bal. Verbeteringen kunnen versneld worden doorgevoerd. Hiermee neemt het servicelevel toe wat tevreden klanten resulteert. In een Agile organisatie is het belangrijk dat je jouw klanten echt kent, weet wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden.

Een krachtig voorbeeld uit de praktijk is een bedrijf dat medische apparatuur voor ziekenhuizen ontwikkelt waarbij veelvuldig contact is tussen artsen (gebruikers van apparatuur) en de ontwikkelaars. De drive om verbetering te realiseren ontstaat onder andere tijdens gesprekken met artsen. Zij weten immers als geen ander wat de impact is van de apparatuur. Bovendien maken suggesties van artsen onderdeel uit van een lijst van verbeteringen waar een ontwikkelteam mee aan de slag gaat. Het contact tussen ontwikkelaars en gebruikers in organisaties is essentieel. Hoewel gebruiksdata veel inzichten kan opleveren is écht contact maken met klanten cruciaal om te voelen voor wie je het doet. Tevens is het van belang inzichten op te doen die je niet uit data kan halen.

Door een compact team samen te stellen leren collega’s elkaar persoonlijk kennen én de aandacht in elkaar groeit. Het voordeel hiervan is dat het overlegcultuur wordt teruggebracht en constructief wordt gewerkt. Uit onze ervaring blijkt dat de grootte van een ideaal team bestaat uit 5 à 9 teamleden.

In software organisaties zien we regelmatig dat wanneer het team te groot wordt, de absolute productie van het team afneemt. Mensen voelen zich minder verantwoordelijk en er gaat relatief steeds meer tijd naar afstemming. Om teams optimaal te laten presteren is het belangrijk dat er voldoende ruimte is om te experimenteren en zelf beslissingen te nemen. Bij de inrichting van teams is het daarom van belang ervoor te zorgen dat een team zo minimaal afhankelijk is van derden. Naast het werken aan de inhoudelijke competenties van een team loont het om als team met elkaar aan de slag te gaan om de samenwerking te versterken. Een sterke samenwerking is het fundament tot succes.

Tussen teams is vaak afstemming nodig. Krachtige netwerken zijn nodig om teams in staat te stellen afhankelijkheden te managen en team overschrijdende problemen op te lossen. Hoe effectiever netwerken samenwerken, hoe sneller besluiten kunnen worden genomen. Hiermee wordt de senior management verlicht in werk.

Het ideaal in een Agile organisatie is dat je op basis van kennis besluiten neemt, in plaats van op basis van machtspositie. Slimme teams en overschrijdende overlegstructuren zijn de oplossing. De ervaring leert dat het nuttig is om deze structuren samen met de vertegenwoordiger van de diverse teams te creëren. Wekelijkse of zelfs kort dagelijkse overleggen tussen vertegenwoordigers van teams zorgen voor snelle informatieoverdracht, waardoor verandering en/of problemen adequaat kunnen worden opgepakt.

Voor het stellen van doelen en prioriteiten over een langere periode kan een kwartaal kick-off uitkomst bieden. Een kick-off kan meerdere doeleinden hebben; het scherp stellen van de doelen voor het volgende kwartaal, te ontwikkelen diensten en services in teams te verduidelijken en afhankelijkheden tussen teams in kaart te brengen. Een effectieve aanpak is de organisatie van de kick-off uit handen geven, want door het vertrouwen te geven aan de vertegenwoordigers creëer je draagvlak.

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security