• Expertises

  Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

 • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Van nieuw en onwennig naar een MT dat elkaar de waarheid durft te zeggen

Waterschap Rivierenland zorgt voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Hun primaire proces moet dan ook altijd doorgang vinden. Daarnaast moet de organisatie op elk moment crises in watermanagement kunnen bestrijden. IT is essentieel voor alle processen binnen het waterschap. Het is dus van belang dat de IT-afdeling naar behoren functioneert en dat de teamleden naadloos samen kunnen werken.

Klant

Waterschap Rivierenland

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Leading digital change

Publicatiedatum

12 november 2019

Uitdaging: een goed op elkaar ingespeeld MT

De IT-afdeling van Waterschap Rivierenland bestaat uit een kleine honderd medewerkers die zo’n tien procent van het totale personeelsbestand vertegenwoordigen. Ze worden geleid door een zeskoppig MT. Dit zijn allen professionals en experts op hun vakgebied, maar vanwege de recente formering is er nog ruimte om nader tot elkaar te groeien. Zoals de organisatie het zelf beschrijft:

Na de vorming van een nieuw MT met nieuwe leidinggevenden en nieuwe teamleiders, is het onze wens om hier een echt team van te maken. Kunnen jullie een meerdaagse activiteit verzorgen, waarbij we tot teambuilding kunnen komen in combinatie met een activiteit buiten de deur? Een combinatie van theorie en praktijk? Het spiegelen aan een metafoor of een situatie buiten de dagelijkse werkomgeving die nieuwe inzichten geeft.

dr. ir. Rene van de Looij, Afdelingshoofd Informatie en Digitalisering

De vraag van het waterschap richtte zich op de wens om persoonlijk dichter naar elkaar te groeien en om als MT beter te kunnen samenwerken richting het gezamenlijke doel. De wens was om meer verbindend leiderschap te krijgen in plaats van directief leiderschap.

Oplossing: leiderschapsprogramma op maat

Op basis van de klantvraag ontwikkelde Conclusion Implementation een op maat gemaakt leiderschapsprogramma. Interactie en verbinding stonden hierin centraal, waarbij de ontwikkeling van het team, het leren werken in een gezamenlijke doelstelling en verbroedering de hoofdelementen waren. Het beoogde effect richtte zich op het aanleveren van concrete tips en tools om de samenwerking, de communicatie en wijze van aansturing te verbeteren.

 

Hierbij waren de hoofddoelstellingen:

 1. Ontwikkelen van individu en team op het gebied van samenwerking en communicatie;
 2. Ontwikkelen van individu en team op het gebied van leiderschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke doelstelling;
 3. Verbinden en verbroedering van het MT-team.

Er werd gebruikgemaakt van eigen ervaring uit de krijgsmacht en consultancy, waarbij de deelnemers werden geïnspireerd met praktijkvoorbeelden uit beide perspectieven. Ook werden ze met interactieve oefeningen uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen. Zoals een van de deelnemers in zijn evaluatie schreef:

De trainer brengt veel ervaring vanuit de krijgsmacht en weet deze op een mooie manier te relateren aan de praktijk van mijn organisatie. De trainer straalt rust en vertrouwen uit. Hij weet ook de gevoelige onderwerpen aan te snijden en daarop door te vragen. Dit zonder iemand uit de groep te verliezen. Hij heeft het vermogen om continu te anticiperen op de ontwikkelingen binnen de groep.

-
Resultaat: een team dat op constructieve wijze doelen behaalt

Het resultaat van het leiderschapsprogramma mag er zijn. In een tweedaags programma bezochten de deelnemers diverse locaties zoals het Nationaal Militair Museum en de Grebbeberg. Daarbij inspireerden de trainers met bewezen theorie uit krijgsmacht en consultancy, om vervolgens samen met de deelnemers concreet te worden in hun dagelijkse praktijk. Inspiratie door storytelling, praktisch ingerichte theorie, vertrouwen opbouwen tussen deelnemers en een inspirerende omgeving waren ingrediënten van een geslaagd programma. De deelnemers zijn enthousiast en passen het geleerde inmiddels dagelijks toe tijdens hun werkzaamheden. Zoals zij zelf beschrijven:

Zonder Battlefield to Business zou het team nog teveel uit eenlingen bestaan. We hadden elkaar niet zo goed kunnen doorgronden en minder respect voor elkaars handelen kunnen opbrengen. Het programma bood nieuwe perspectieven vanuit ervaringen en beelden vanuit een ander werkveld. Het programma heeft een goede theoretische basis. De aanpak heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht. We kennen elkaar beter, kennen elkaars achtergronden en weten nu beter waarom iemand handelt zoals hij handelt. We hebben het vertrouwen in elkaar dat we de doelen kunnen bereiken waar we voor gesteld staan. Dat doen we op constructieve wijze. We durven elkaar de waarheid te zeggen zonder elkaar te kwetsen.

-

Inmiddels heeft de samenwerking tussen Conclusion en het Waterschap Rivierenland zich uitgebreid. Door het succes zijn er meerdere klantvragen op het gebied van leiderschap ontstaan, maar ook bieden we samenwerking op het gebied van digitalisering. Zo is er een verdieping georganiseerd op het initiële programma en hebben ook andere teams binnen de organisatie het programma mogen volgen. Daarnaast fungeert een van onze trainers inmiddels als coach van het MT.

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een van de 21 waterschappen in Nederland. De organisatie werkt aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. De belangrijkste taken van het waterschap richten zich op sterke dijken, voldoende en schoon water, (vaar)wegbeheer en crisisbeheersing.

Bouwen we aan duurzaam leiderschap?

Dan is leiderschap is cruciaal.

Jord Carbaat

Managing Consultant
jcarbaat@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
 • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security