• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Digitalisering waardeketen voor een uitvoeringsorganisatie

Aangeven op welke wijze via procesherontwerp, organisatieherontwerp en systeemherontwerp de gewenste doelstellingen bereikt kunnen worden. Dit is een organisatiebrede, divisieoverstijgende opdracht.

Klant

Nederlands Bedrijf

Markt

Zakelijke dienstverlening

Publicatiedatum

12 november 2019

Werkwijze

Onze consultant leidt het vooronderzoek naar en de projecten voor het verbeterpotentieel op organisatie-, proces- en systeemniveau. Nadat de huidige situatie in kaart is gebracht, is via co-creatie de gewenste situatie ontworpen dat aansluit op de visie en strategie van de uitvoeringsorganisatie. De gewenste situatie is vertaald in een kwantitatief en kwalitatief verbeterpotentieel. Onze consultant heeft breed draagvlak gecreëerd voor het herontwerp van proces en organisatie  van werkvloer tot en met de RvB. Er zijn een drietal programma- en projectvoorstellen bedacht om het proces te herontwerpen. Tevens zijn een viertal scenario’s ontwikkeld om de organisatie nog efficiënter en effectiever in te richten.

Resultaat

In mei 2017 bevinden twee van de drie programma’s en projecten voor procesherontwerp zich in de realisatiefase. Het betreft hier met name de digitalisering en automatisering van administratieve werkzaamheden in het gehele klant tot klant proces. Een voorbeeld is de gestarte transitie om ca. 1,7 miljoen brieven per jaar centraal te printen dan wel digitaal aan klanten te versturen.

Een ander voorbeeld is de start van de realisatie van een organisatie-brede digitale planning en agendaservice voor het plannen van spreekuren met klanten.

Onderscheidend vermogen

Via dit diagnostisch onderzoek wordt de organisatie op integrale wijze (vanuit zowel proces-, systeem- als organisatieperspectief) beoordeeld op mogelijk (financieel) verbeterpotentieel. Juist deze integrale benadering maakt dat de conclusies en vervolgadvies in balans zijn.

Meer weten over onze aanpak?

Kom in contact

Angelo Kaijser

Managing Consultant
akaijser@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security