• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Zekerheid vandaag voor de wendbaarheid van morgen

Hoe kun je je klanten nog beter bedienen? Hoe kun je ze sneller bedienen en ook morgen wendbaar zijn voor de nu nog onbekende kansen? Die vragen speelden bij Royal Flora Holland (RFH).

Klant

Royal Flora Holland

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Publicatiedatum

12 november 2019

RoyalFloraHolland is dé wereldwijde marktplaats voor vraag en aanbod van bloemen en andere sierteeltproducten. Met de uitbesteding in 2017 van het beheer en modernisering van het voor hun dienstverlening benodigde applicatielandschap aan Conclusion wordt o.a. door het Agile werken hier invulling aan gegeven. Een nieuwe uitdaging daarbij was om de nieuwe organisatie het Agile Framework te laten adopteren zowel op uitvoering als op houding en gedrag om zodanig de klanten sneller en wendbaarder te kunnen bedienen. Vanuit Conclusion Consulting hebben Agile coaches en Scrummasters bij deze transitie naar Agile werken een leidende rol in gespeeld.

Aanpak

De Agile Coaches zijn actief betrokken geweest bij de inrichting van de nieuw opgezette werkmaatschappij Conclusion Flora. Voor de daadwerkelijke start hebben ze een Agile way of working  en een Agile manifesto opgesteld die gebaseerd is op de alom bekende Agile filosofie en daarbij scrum als samenwerkings- en werk coördinatie framework als uitgangspunt.

Om dit te bewerkstelligen was frequent overleg nodig met het management (van RFH en Conclusion Flora) over hoe de teams optimaal in te richten, het verkrijgen van passende agile werkplekken (voor het werken met co-located teams) en  andere faciliteiten ten behoeve van agile events en benodigde tools (o.a. Jira) ter ondersteuning. Gelijktijdig is het management en de scrum teamleden getraind in het Agile werken. Wat betekent het voor de werkwijze, de besturing en aansturing en voor houding en gedrag?

Na de start van de deels nieuwe teams hebben de Agile coaches en scrum masters gezamenlijk het management en de scrumteams verder gecoacht en de organisatie door ontwikkeld. Dit is meetbaar gemaakt met behulp van een Agile maturity scan.  

Resultaat

Agile werkende teams die elke sprint weer de ambitie hebben op een werkend product op te leveren waar feedback op gegeven kan worden door de klant/eindgebruiker! Deze wordt ook  steeds vaker actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe diensten wat er voor zorgt dat het geleverde product/de dienst ook echt voldoet aan de verwachtingen.

De scrumteamleden hebben samen geleerd om met focus als een team samen te werken bij de ontwikkelingen vande door de business gewenste producten. 

Hierbij is de Agile filosofie en zijn de scrum waarden belangrijke uitgangspunten. Onze scrummasters besteden hier tijdens de sprint en met name in de retrospectives veel aandacht aan. Wij geloven dat het succes van de verandering vooral voort komt uit houding en gedrag binnen de teams in in de directe omgeving van de teams (stakeholder, faciliterende managers en stafafdelingen).

De volwassenheid van het Agile werken (gemeten met onze maturity scan) is op alle aspecten gestegen. Denk hierbij aan rolduidelijkheid, houden van de scrum events zoals ze bedoeld zijn en het hanteren van een goede definition of done die uitgaat van het opleveren van een werkend en door de klant/gebruiker goedgekeurde increment.

Onderscheidend vermogen

De teamleden leren werken en denken als een zelforganiserend team. Als team kom je samen verder! Dit doen we door continue te bewaken dat de scrumwaarden gerespecteerd worden. Het stellen van open vragen is veelal voldoende om het team zelf een keuze te laten maken. Ook nemen we ze mee in de mogelijkheden die er zijn om het ontwikkelproces anders in te richten. Denk hierbij aan Test Driven Development of Pair Programming. Het is vooral het aanwakkeren, inspireren van teamleden dat het ook anders kan. Dit zorgt voor dynamiek, zelf ontplooiing en het volwassen worden van teams zodat ze steeds beter in staat zijn om autonoom te werken en beslissingen kunnen nemen. 

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security