• Expertises

  Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

 • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Productiviteitsverhoging bij wijkteams

Productiviteit van de wijkteams bleef achter t.o.v. begroting, waardoor er financiële uitdagingen waren ontstaan. Werkdruk bij de medewerkers was hoog, met een hoog verzuim tot gevolg.

Klant

CRV

Markt

Zorg

Thema

Tomorrow minded people

Publicatiedatum

12 november 2019

Aanpak
 • Creëren van open en transparante communicatie cultuur. Waarbij de nadruk lag op het ‘horen’ van de medewerkers en actie te ondernemen op hun feedback. Hiermee werd draagvlak gecreëerd voor de verandering.
 • Herziening van ondersteunende diensten structuur, waardoor zij dienend werden aan het primair proces en er rust en wederzijds respect ontstond.
 • 3-traps business gesprekken met de wijkteams. Gesprek 1 stond in het teken van analyse, koers bepaling en opstellen van het actieplan. Gesprek 2 was het follow up gesprek waarin de voortgang werd gemeten en het actieplan waar nodig werd bijgesteld. Gesprek 3 was het borgingsgesprek waar samen met de teams afspraken werden gemaakt hoe de koers vast moest worden gehouden.
 • Ondertussen was een vitaliteitsteam actief met gespreksvoering met medewerkers in het verzuim en werd verzuim volgens een nieuwe aanpak aangepakt.
 • Tot slot werd er verbinding gelegd tussen alle lagen van de organisatie om processen te optimaliseren en de onderlinge samenwerking te verbeteren.
Resultaat

Na 9 maanden lieten alle teams een verbeterde houding zien, omdat het werkplezier was gestegen. Ze een concreet doel hadden, dat haalbaar was. De productiviteit was gemiddeld met 5% gestegen en het verzuim was met 4% gedaald. 

Onderscheidend vermogen
 • Eerlijke, open en transparante communicatie op alle niveaus en naar alle niveaus. Urgentie en belang werden duidelijk.
 • Data gedreven analyses per team met feedback van het team en doelbepaling samen met het team. Gedreven door de PDCA-Cyclus.
 • Aandacht voor werknemers en begrip voor de werkdruk en uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Wegnemen van deze uitdagingen waar mogelijk.
 • 3-traps veranderproces inclusief borgingsstap en ingebouwd lerend vermogen voor de organisatie.
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
 • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security