• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Ondersteuning van Agile werken met Agile coach

Deze Uitvoeringsorganisatie is gestart met een verbetering van de IV en ICT diensten (IV-keten) voor de uitvoering van haar primaire taken en wetgevingen. Deze organisatie wil meer wendbaar, effectiever en efficiënter IV en ICT uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van de transitie, is het versnellen van het bestaande waterval gerichte voortbrengingsproces naar een snelle en flexibele Agile werkwijze. Voor het opstarten en begeleiden van de eerste pilot implementaties is gebruik gemaakt van onze Agile coach.

Klant

Nederlands Bedrijf

Markt

Zakelijke dienstverlening

Publicatiedatum

12 november 2019

Aanpak

Het Agile werken bij deze organisatie is gestart met een pilot(proeftuin) als eerste fase voor de stapsgewijze invoering van een grote implementatie van de gewenste Agile werkwijze. In de eerste proeftuin met twee Scrum teams coachte onze Agile coach deze Scrum teams inclusief hun product owners en scrum masters. Hij begeleidde de teams daarbij naar een mate van volwassenheid. In deze proeftuin is de Agile werkwijze getoetst op passendheid binnen de organisatie, waarbij er een hybride vorm is gehanteerd die een combinatie vormt van Waterval en Agile werken.

In de tweede fase werden binnen andere omgevingen (divisies) meerdere Proof of Concepts (met een of meerdere Scrum teams in een andere omgeving met andere werkprocessen) opgezet om ook daar de effectiviteit, efficiency en kwaliteitsverbeteringen te toetsen. In deze fase coördineerde onze Agile coach de werkzaamheden van de nieuwe Agile coaches die een vergelijkbare rol kregen voor nieuw op te starten teams in de tweede fase.

Resultaat

Binnen de betreffende divisies kunnen naar verwachting na de volgende fase (start uitvoering in 2018) sneller en met hogere kwaliteit de door de business gewenste wijzigingen in eigen applicaties of systemen worden gerealiseerd of andere proceswijzigingen of diensten op worden geleverd. Dit onder de voorwaarden (bepaald als resultaat van de eerste twee fasen) dat goed wordt ondersteund met een gedeeld en uniform proces met een beperkt scala aan vrijheidsgraden, een ondersteunende organisatiestructuur en goede begeleiding en ondersteuning van de invoering van de agile waarden set met name in de directe omgevingen van de met Agile werkende teams. De medewerkers geven tot dusverre aan duidelijke voordelen te zien in de Agile werkwijze. Dit alles gebeurt nadrukkelijk met oog voor (het groeipotentieel) van de medewerker en is gericht op een hogere mate van kwaliteit en flexibiliteit. Dit levert meerwaarde voor zowel de interne als externe klant.

Onderscheidend vermogen

Met mens en team gerichte coaching waarbij met een uniforme aanpak en gedeelde taal alle scrum teams worden opgeleid is een verandering van de ontwikkel- en soms ook de beheer werkwijze gestart als onderdeel van het invoeren van Agile werken.  Met een combinatie van Lean denken en Agile werken is in gezamenlijkheid met de klant en diens unieke omgeving een goede start gemaakt met versnellen en frequenter opleveren van producten en diensten die aansluit bij de daadwerkelijke klantbehoeft.

Meer weten over onze aanpak?

Martin de Smit

Managing Consultant
mdsmit@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security