• Expertises

Stedelijk Loket Rotterdam

Het Conclusion Volg Systeem draait in Rotterdam onder de naam Elise. De toepassing wordt hier vooral ingezet voor de processen van het Stedelijk Loket, waaronder de reserveringsmodule voor de nachtopvang. 

Klant

Gemeente Rotterdam

Logo gemeente Rotterdam

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Publicatiedatum

23 november 2021

Gemeente Rotterdam

Het Conclusion Volg Systeem draait in Rotterdam onder de naam Elise. De toepassing wordt hier vooral ingezet voor de processen van het Stedelijk Loket. Dan hebben we het over o.a. nachtopvang, dakloosheid en verslaving, woningvervuiling, WMO trajecten en de samenwerking met de ketenpartners daarin. Dit voor de doelgroepen volwassenen, gezinnen en zwerfjongeren.

Wij zijn vanuit het oudere Conclusion Volg Systeem (e-Vita) overgestapt op Elise. Betere vormgeving, sneller en meer mogelijkheden.

Joep van Esdonk

Eén Integraal systeem

Wij hebben destijds in enkele maanden tijd alle processen voor het stedelijk loket vanaf de basis zelf ingericht zonder tussenkomst leverancier. Gezien de flexibele import module was ook het zelf importeren van gegevens uit het oude systeem geen enkel probleem.

Vervolgens hebben we de samenwerking met de ketenpartners technisch en functioneel ingericht. Dit vereist een specifieke gelaagdheid in het autorisatiemodel.

In overleg met Conclusion Confidential hebben wij ons hierin goed verdiept en de gekozen variant werd prima ondersteund door de applicatie.

Zodoende werken wij vandaag de dag met ca 850 gebruikers voor meerdere processen in 1 integraal systeem.

Eenvoudig processen realiseren

Enige tijd geleden kwam er het verzoek om snel een meldpunt voor professionals omtrent meldingen verwarde personen op te zetten. De entiteit “Meldingen” hadden wij eerder al technisch laten inrichten. Hierdoor konden we binnen enkele dagen in eigen beheer dit meldpunt incl. voldoende beveiligingsmaatregelen realiseren.

Eenzelfde situatie hadden we voor de processen omtrent detentie en re-integratie. Daar er gewerkt kan worden met meerdere trajectentypen kunnen totaal verschillende processen naast elkaar bestaan. Het delen van de ‘DAT’ informatie en de cliëntgegevens zijn daarbij uiteraard wel van belang. Evenzo het doorlenen van eerder gebouwde thema’s naar nieuwe processen.

Als de onderdelen ZRM, contactrapportages of taken al gebouwd zijn en je hebt een nieuw proces te realiseren dan hoef je namelijk alleen de nieuwe onderdelen te bouwen, de bestaande onderdelen kun je gewoon hergebruiken in een nieuw trajecttype.

Rapportages

Ik heb mij goed verdiept in de ingebouwde Stimulsoft rapportage. Is wel technisch van aard maar je bent ermee in staat direct online grafische rapportages te leveren.

Denk daarbij bijv. aan een grafiek met aantallen dossiers naar dagen doorlooptijd in het WMO proces. Ook de workflow module wordt door ons permanent gebruikt. Processen worden daarvoor in een aantal logische stappen verdeeld. Bewaken doorlooptijden per stap en een bepaalde actie al dan niet verplicht maken behoren standaard tot de mogelijkheden.

Meer weten?

Over onsOnze vacaturesOnze applicatiesOnze marktenOnze casesOnze expertises

Geïnspireerd door één van onze klantcases? We praten er graag met je op door.

Vanuit jóuw business, domein en ideeën.

Patrick de Ridder Conclusion Confidential

Patrick de Ridder

Commerciële Bidmanager
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies