• Expertises

Ambulancedienst Kennemerland zoekt verbinding met Veilig Thuis

Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de ambulancedienst GGD Kennemerland registreren in afgeschermd deel van Client Volg Systeem Veilig Thuis Kennemerland.

Klant

Veilig Thuis Kennemerland

Markt

Zorg

Nauwere samenwerking in registratie Veilig Thuis en Ambulancedienst GGD Kennemerland

Na de toetreding van Veilig Thuis Kennemerland binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is er een nauwere samenwerking gekomen in de registratie van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) tussen Veilig Thuis en de Ambulancedienst. De aandachtfunctionarissen HGKM registreren vanaf heden in een afgeschermd deel van het client volg systeem van Veilig Thuis. Hierdoor kan er gemakkelijker en sneller benodigde informatie uitgewisseld worden door beide diensten en kan er integraal gerapporteerd worden via de PowerBi omgeving van deze organisaties. 

Gebruikers welke de toegewezen rechten hebben, kunnen een relatie leggen tussen een casus van Veilig Thuis en de gekoppelde informatie vast gelegd door de aandachtsfunctionaris HGKM van de ambulancedienst, op basis van het ritnummer. Hierdoor kan er, rekening houdend met de AVG, terugworden gekoppeld wat er na een melding door de ambulancedienst verder voor actie is ondernomen. 

Doordat Veilig Thuis een uitgebreid PowerBi dashboard in gebruik heeft, worden de gegevens van de ambulancedienst inzichtelijk gemaakt. Zo kan er op de interne registratie gestuurd en gerapporteerd worden. Men heeft ook direct inzicht in verbanden tussen de dossiers van de twee diensten. 

Nauwere samenwerking tussen

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security