Digitale transformatie in de zorg met vernieuwing dataplatform LUMC

De zorg is bij uitstek de sector waar digitalisering het komend decennium een centrale plek opeist. Daarom werkt Conclusion Nu aan het fundament. Met kennis van beheer van infrastructuur, patiënten-dossiers en bedrijfsvoering. En met begrip van de specifieke complexiteit in ons Nederlandse zorgstelsel.

Klant

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Markt

Zorg

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

11 december 2020

Artificial Intelligence platforms bieden steeds meer mogelijkheden om intelligente ondersteuning te bieden bij beslissingen in de zorgsector.

Vernieuwing dataplatform LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum zet zich in voor onderzoek, onder-
wijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Vanuit deze missie begon het LUMC in 2018 samen met Conclusion Furore met de vernieuwing van zijn dataplatform.

Geïntegreerd dataplatform

Doel: komen tot een geïntegreerd dataplatform, inclusief de noodzakelijke tools voor data-analisten en eindgebruikers om gegevens te visualiseren en analyseren. Het vernieuwde platform is afgestemd op de actuele en toekomstige eisen binnen patiëntenzorg, bedrijfsvoering en analyse & onderzoek.

Integratie is het trefwoord

Want welk informatieproduct je ook binnen jouw werkveld wilt toepassen: elk maakt gebruik van hetzelfde geïntegreerde platform dat meerdere bronsystemen in samenhang ontsluit.

Geïntegreerde zorg voor cliënt en patiënt

En de cliënt of patiënt? Die profiteert stapje voor stapje van steeds betere en geïntegreerde zorg.

Lees meer cases binnen onze expertise Fact based improvement