Factbased improvement

Doelen halen en maximale waardecreatie door factbased besturen.

Data Management voor klant

De business in control

Hoe zorg je dat data bijdraagt aan het realiseren van je strategische doelen? Wat is de impact op je organisatie, klanten en leveranciers en hoe neem je ze mee in de verandering? Wat kun je op korte termijn aan businesswaarde creëren?

Bij het halen van waarde uit data komt meer kijken dan techniek alleen. Vanuit de brede expertise van Conclusion begeleiden we je over de as van business, proces, organisatie en technologie. We creëren samen een klantgerichte, multidisciplinaire, data- en mensgedreven organisatie. Onze bewezen aanpak heeft vele organisaties geholpen beter te presteren dan hun concurrenten.

Het nieuwe zakendoen

Succesvol ondernemen is meer dan ooit afhankelijk van de mate waarin data- en analysestrategieën ondersteunen en meegroeien met zakelijke ambities. Als middel voor (pro)actieve sturing op alle niveaus. En als basis om effectief te reageren op de ongekend snelle businesscycli van innovatie en disrupties van grote platformleveranciers. Wendbare data- en analysemogelijkheden ondersteunen de nieuwe digitale manier van zakendoen: efficiënt, effectief en compliant in de operatie, met alle risico’s in beeld, in control en in staat tot daadwerkelijke waardecreatie voor operational excellence, customer interaction en business development.

Energie uit synergie

Veel organisaties kampen met een wildgroei van systemen en databases. Afdelingen regelen elk hun eigen processen, definities en applicaties. Data komt binnen via een groot aantal bronnen en wordt zonder structurering in die applicaties gebruikt. Dit leidt tot discussies over de betrouwbaarheid van data, discrepanties in rapportages, het ontstaan van datasilo’s en ontevreden klanten en leveranciers. Deze ongecontroleerde datahuishouding vormt een obstakel voor digitale transformatie naar een wendbare, weerbare en onderscheidende organisatie.

Voor een succesvolle transformatie werken we samen met jou toe naar de juiste technische omgeving en databeheerorganisatie in end-to-end dataketens, waarin multidisciplinaire teams adequaat en gericht ontwerpen, ontwikkelen en continu waarde leveren. Gelijktijdig nemen we de medewerkers mee in de verandering door inrichting van de governance en training. Die context van samenhang en synergie zal de kosten verlagen, de besluitvorming verbeteren en de performance optimaliseren.

Belangrijke aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten om de ambitie naar datagedreven werken te realiseren zijn:  

 1. Gedragen zienswijze: Wordt data als een asset gezien en op boardniveau gebruikt voor factbased besluitvorming, en draagt men dat uit naar de gehele organisatie?
 1. Beschikbaarheid van data: Is alle data die voor de dienstverlening nodig is aanwezig en te gebruiken?
 1. Datakwaliteit: Is de kwaliteit van de data op orde en hoe verbeter je deze (gefaseerd)?
 1. Organisatieontwikkeling: Op welke punten is versterking van de organisatie noodzakelijk als het gaat om datagedreven werken?
 1. Gedragen roadmap: Hoe kan datagedreven werken concreet worden gemaakt in een breed gedragen roadmap? 
 1. Communicatie: Het veranderen naar een datagedreven manier van werken heeft impact op de medewerkers. Hoe zorg je dat deze medewerkers betrokken zijn en dat ze op de juiste manier worden meegenomen in de nieuwe manier van werken?
Bekijk de Factbased improvement animatie

Factbased improvement in het kort

Bekijk de korte animatie
Data Management voor klant

Op-en-top wendbaar met data

Schadegarant faciliteert verzekeraars met vlotte autoschadeafhandeling. De basis is een slim data integratie-platform.

Wat we doen

We begeleiden je op de weg van data naar inzichten die leiden tot extra kansen voor je business en die in de gehele organisatie worden geborgd. We doen dat stap voor stap. In een verkennende fase beginnen we klein.

 1. Performance Analyse (PA)

In de Performance Analysefase, die maximaal zes weken in beslag neemt, onderzoeken we de gewenste situatie, concretiseren we de behoefte en leggen we deze vast in een doelarchitectuur. Vanuit die visie onderzoeken we de knelpunten in de huidige situatie, analyseren we de oorzaken en bedenken we passende oplossingen. Al prototypend gaan we, samen met de business-verantwoordelijke, concreet met een urgent knelpunt en echte data aan de slag. Deze snelle verbeteringen leiden direct tot het innen van de eerste baten en het enthousiasme hierover brengt de organisatie in beweging.

 

 1. Performance Improvement (PI)

In de Performance Improvementfase ontwikkelen en implementeren we snel en duurzaam BI- en Analytics-oplossingen. In een hybride aanpak combineren we agile (sprinten in een snelspoor) met het duurzaam realiseren van de doelarchitectuur in een borgspoor. Het structureel ontsluiten van (IoT-)data uit bronsystemen, het integreren van applicaties en het in samenhang ontwerpen en ontwikkelen van de architectuur tot een wendbaar datafundament lenen zich bij uitstek voor een dergelijke benadering. Na elke stap evalueren we de resultaten en indien nodig scherpen we de doelsituatie aan naar de veranderende situatie.

 

 1. Continuous Improvement (CI)

Al tijdens de Performance Improvementfase zorgen we dat de beheerders en ontwikkelaars binnen jouw organisatie nadrukkelijk zijn betrokken. Met hun specifieke kennis op het gebied van data zorgen zij voor een inrichting die zij proactief kunnen onderhouden en doorontwikkelen. Door proactief te monitoren, kunnen beheerders tijdig reageren op fouten en (dreigende) verstoringen. Met onze trainingen versterken beheerders en ontwikkelaars hun kennis en kunde om de opgeleverde producten tot volle tevredenheid van de business te beheren, te zorgen voor een up-to-date platform en legacy uit te faseren.

Wat het je oplevert

Weerbaarheid

Grip op kosten, inzicht in verborgen kosten
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data
Weloverwogen (factbased) besluiten nemen die bijdragen aan waardecreatie
Risicobeheersing

Wendbaarheid

Snelle aanpasbaarheid op basis van betrouwbare data-inzichten
Beter inzicht vanuit integrale (near) realtime informatie
Voorspellen van toekomstige resultaten
Wegnemen van onzekerheden (risico’s) door voorspellend inzicht
Kort-cyclisch innoveren door agile werken

Onderscheid

Data-as-an-asset attitude
Kansen detecteren en benutten op basis van feiten in plaats van buikgevoel
Snel - en op basis van waardecreatie - implementeren van nieuwe businessmodellen
Digitalisering van klantbeleving en klantcontact
Optimale waardecreatie en bediening aan klanten
Competente en bevlogen medewerkers

Hoe doe je het?

Het doel van de digitale transformatie is wel duidelijk, maar hoe je het doet en welke aanpak het beste werkt voor jouw organisatie is de crux. Stel gewoon je vraag. We staan voor je klaar om vanuit elke situatie, samen met jou, op korte termijn resultaten te boeken die bijdragen aan je langetermijndoelstellingen.

Benut de kracht van ons ecosysteem

Succesvol ondernemen door de datastrategie te laten meegroeien met je ambities, als middel voor proactieve sturing op alle niveaus.

 • Hot ITem Conclusion

 • Governance and organizational change
 • Data management and data governance
 • Data platform, foundation of management
 • BI, Business Analytics (BA), and big data
 • Managed Cloud Services

Factbased improvement is één van de 8 thema’s waarmee we jouw vragen rond digitalisering en transformatie beantwoorden.

Onze visie op Factbased improvement

Werken bij Conclusion

Hoe omzeil je de valkuilen van een BI-traject en scoor je beter?

Over Business Intelligence (BI) bestaan veel misvattingen. Zo wordt een BI-traject nogal eens ingestoken vanuit techniek, terwijl het vooral een business-aangelegenheid zou moeten zijn. In dit blog zetten we de valkuilen van een BI-traject op een rijtje. En natuurlijk óók hoe je ze omzeilt.

Begeleid jij de klant naar een data- en mensgedreven organisatie?

Werk dat ertoe doet. En altijd net even anders dan anders is. Ontdek hier je mogelijkheden.
werken-bij-meeting
Vergaderen op het werk bij Conclusion
Contact opnemen
Werken bij Conclusion
Werken bij Conclusion
Werken bij Conclusion

Weten hoe data bijdraagt aan versnelling?

Rob Honing

Rob Honing

Commercieel Directeur Hot ITem Groep
honing@hotitem.nl